24 mars 2009

Det våras för experterna

Nu faller det en centraleuropeisk regering om dagen. Igår Ungerns och idag Tjeckiens. Jag tror att man ska akta sig för att utan reservationer se dessa händelser som sammanhängande (det finns uppenbara skillnader: i Ungern faller en vänsterregering som direkt följd finanskrisen, i Tjeckien en högerregering utan direkt koppling till krisen) men jag vill här lyfta fram en viktig gemensam aspekt.

Vad som nu efterfrågas, tydligast artikulerat i Ungern, är en regering bestående av experter. Bland tänkbara efterträdare till premiärminister Gyurcsany nämns till exempel en tidigare centralbankschef alternativt VD:n för den ungerska nationalbanken. Det som inte politikerna har klarat av, det får ekonomiska experter fixa.

En expert är i denna diskurs två saker: dels en person som kan något, dels en person som är frikopplad från partipolitiken. Avsaknaden av tidigare politisk karriär blir i sig meriterande. I teoretiska termer aktualiseras en motsättning mellan å ena sidan demokrati, ideologi och pluralism, och å andra sidan teknokrati, pragmatism och effektivitet.

Det folkliga stödet för expertstyre i Östeuropa ska inte underskattas. Opinionsundersökningar har återkommande visat att stödet på flera håll är större för ett teknokratiskt än ett demokratiskt system. Det har också manifesterats i parlamentsval i exempelvis Estland och Lettland, där av icke-politiker nybildade partier (Res Publica respektive New Era) kom till makten i början av 2000-talet (i Lettlands fall under ledning av en tidigare centralbankschef och i Estlands fall av landets riksrevisor). Huvudbudskapet från dessa partier var att det egentligen inte var något fel på det sakpolitiska innehållet eller de ideologiska grunderna. Felet låg hos inkompetenta (och korrupta) politiker som inte genomförde den nödvändiga politiken på ett tillräckligt skickligt sätt. Bättre då att kunnigt folk - akademiker, entreprenörer, byråkrater - tar över. I Bulgarien toppar sedan ett par år det nya GERB-partiet opinionsmätningarna med ett liknande budskap och det finns exempel från ytterligare länder.

Tjeckien och Ungern är intressanta i denna aspekt som kritiska fall. Ända sedan tidigt 1990-tal har de två ländernas politiska system varit Östeuropas mest stabila med ett begränsat antal, ideologiskt väldefinierade partier. Den ideologiska skiljelinjen mellan vänster och höger har varit mycket tydlig och skapat stabila block, vilket också troligen har minskat utrymmet för nya partier att ta sig fram (förutom några utbrytare från etablerade partier har inga genuint nya partier tagit sig in i ländernas parlament). Det är alltså en aning paradoxalt att de första genuina expertregeringarna i Östeuropa sedan tidigt 1990-tal nu tycks kunna uppstå just i de stater som inte sett någon större efterfrågan på detta.

Se även Dr Sean för en god analys av händelserna i Tjeckien.

3 kommentarer:

 1. Expertstyre (att överlåta viktiga politiska beslut till experter) var faktiskt det i särklass mest populära förslaget till förändringar av den svenska demokratin när vi undersökte svenskarnas demokratiopinioner i samband med Demokratiutredningen 2000. Alla älskar experter! /Henrik Oscarsson

  SvaraRadera
 2. "Vad som nu efterfrågas, tydligast artikulerat i Ungern, är en regering bestående av experter."

  Vilka är det som efterfrågar denna expertregering? Folket, media, politikerna själva eller någon annan?

  SvaraRadera
 3. Är det inte möjligt att genomföra en ideologisk analys av experternas förslag och sedan ge dem en dylik etikett? De kan ju vara ideologiska utan att de själva vill uttala detta. I så fall är det kanske vara människor med likartad ideologi som "experterna" som också efterfrågar experter.

  SvaraRadera