26 juli 2009

Två texter om svensk identitet

I nätupplagan av Prospect Magazines julinummer finns en essä om Sverige, skriven av den Lundbaserade författaren Jonathan Power. Power har intervjuat såväl sina studenter i Lund som Fredrik Reinfeldt och Horace Engdahl i jakten på vad som kännetecknar "den svenska själen".

Nu hittar han väl inget direkt uppseendeväckande; snarare bildar essäns anekdoter ett vid det här laget ganska bekant Sverige-mönster. De flesta av Powers iakttagelser kan sorteras in under någon av de kategorier som jag i min avhandling beskrivits som särskilt framträdande för den svenska självbilden: den individualiserade jämlikheten, jämställdheten, sekularismen, den sexuella frigjordheten ("an examination of the Swedish soul must begin... with sex") och antinationalismen.

Om den svenska individualismen och antinationalismen skriver jag i en färsk artikel i tidskriften International Review of Sociology. Artikeln har titeln Democracy between collectivism and individualism. De-nationalisation and individualisation in Swedish national identity och ingår i en temasektion om individualisering och destabilisering, redigerad av Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren och Isabell Schierenbeck. I korthet driver jag tesen att individualism och anti-nationalism visserligen är framträdande värden i den svenska nationella identiteten, som den formuleras av den politiska eliten, men att detta inte nödvändigtvis ska tolkas som uttryck för ökad individualisering eller destabilisering. Teoretiskt anknyter detta till ett resonemang om att demokratin behöver såväl individualism som kollektivism och jag försöker även visa vilken demokratiskt exkluderande potential som finns i den konkreta uppsättning värden som kännetecknar den svenska självbilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar