5 oktober 2009

Makedonien och det grekiska valet

Igår vann PASOK parlamentsvalet i Grekland. Möjligen förbättrar detta utsikterna för en lösning på den utdragna konflikten med Makedonien. Grekland har ju ända sedan Makedoniens självständighet 1993 vägrat erkänna landet under namnet Makedonien och haft detta som skäl för att blockera såväl Nato-medlemskap som medlemsförhandlingar med EU.

PASOK gick nu till val bland annat med löftet att inta en mer "försonande" linje i förhandlingarna. Dessutom har man sagt sig vilja ersätta de pågående FN-ledda medlingarna med direkta bilaterala förhandlingar.

Till och från har det spridits rykten om att en uppgörelse är på gång. Varje gång har detta dementerats och ledare från båda länderna upprepat sina ståndpunkter: Grekland kräver en namnändring som ska gälla i alla internationella sammanhang medan Makedonien enbart kan tänka sig en ändring som är begränsad till relationen med Grekland.

Samtidigt har det gått att skönja tecken på att Makedonien faktiskt varit på väg att vika ner sig. När Albanien i våras kom med i Nato samtidigt som Makedonien lämnades utanför var detta ett hårt slag och en konkret prislapp på vad Greklands nej faktiskt kostar. Grekland har å sin sida varit obevekligt och bevisligen inte påverkats av påtryckningar från andra EU- och Nato-länder.

Det grekiska nyvalet satte ett stopp för de pågående förhandlingarna, men nu kommer de alltså att återupptas, med delvis nya aktörer. Då är det upp till bevis för såväl PASOK som den makedoniska högerregeringen (som i våras blev vald på liknande retorik) att leverera.

I Makedonien är regeringen hårt pressad. Den socialdemokratiska oppositionen kräver att man "slutar spela patrioter" och ror hem en kompromiss, så att man kan gå vidare med EU-förhandlingar. Opinionsläget är också prekärt. En undersökningen nyligen visade att 95 procent av den slaviska befolkningen i landet är motståndare till en namnändring, även om det krävs för att komma med i Nato och EU. Däremot är två tredjedelar av den albanska befolkningen (som utgör runt 25-30 procent) för en sådan kompromiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar