29 november 2012

Sverigedemokraterna och den nya skiljelinjen

Under den här hösten har det knappt varit möjligt att läsa en dagstidning utan att hitta en analys av Sverigedemokraterna. Statsvetare, journalister, ledarskribenter och annat löst folk, alla har vi getts utrymme att tycka till om SD. "Varför växer de?" "Vad gör de andra partierna för fel?" "Vad gör media för fel?"

I sociala medier raljeras ofta över debatter som handlar om debatter, över analyser av andra analyser. Ofta på goda grunder. Men metaperspektivet är ibland nödvändigt. Och när det gäller SD tenderar jag själv att återkomma till det.

Det är nämligen slående hur närsynta de allra flesta SD-analyser är. Vi som pratar om SD gör det utifrån våra egna perspektiv. Vilket sammantaget leder till en otillfredsställande helhetsbild, eftersom alla perspektiv inte hörs i debatten.

# Journalister överskattar medias betydelse. Naturligtvis är alla partier beroende av att synas i media. Men SD-väljare tenderar att leva sina liv utanför medierna och misstror generellt journalister. Därför är det inte alls förvånande att SD fortsätter att gå framåt i opinionen, trots de senaste veckornas massiva och entydigt negativa SD-bevakning.

# Opinionsforskare och opinionsinstituten överskattar betydelsen av opinionsmätningar. Dessa är inte oviktiga, framförallt spelar de roll när ett parti närmar sig fyra procent, eftersom det påverkar väljarnas förutsättningar att rösta taktiskt. Men ingen blir anhängare av ett parti bara för att det går framåt i en mätning.

# Opinionsbildare överskattar betydelsen av vikten att bedriva debatten på rätt sätt. De som inte vill ha en invandrings- och integrationsdebatt anser att det är frågor som "Hur mycket invandring tål Sverige" som förändrat diskursen i SD-positiv riktning. De som tvärtom vill ha mer debatt om dessa frågor anser att avsaknaden av en hederlig debatt har gynnat SD.

# Statsvetare överskattar betydelsen av generella teorier om valsystem och partisystem. Antiinvandringspartier har bemötts på olika sätt i olika länder men det är svårt att urskilja något tydligt mönster när det gäller påverkan på partiernas framgång.

Vad vi istället konsekvent underskattar är det som sociologer och historiker hade kunnat berätta för oss om de varit mer intresserade av att delta i samhällsdebatten. 1980 fanns inte ett enda nationalistparti i något europeiskt parlament. Idag finns de, med några få undantag*, över hela Europa och samlar mellan fem och 25 procent av rösterna i de flesta val. Sverigedemokraterna är att av de senaste att slå igenom och fortfarande ett av de mindre framgångsrika. Förhållanden som är specifika för Sverige kan förklara varför det dröjde så länge här, men för en djupare förståelse behöver man ett bredare perspektiv.

Nationalismens återkomst i europeisk politik kan också beskrivas som framväxten av en ny politisk skiljelinje. Vänster-, mitten- och högerpartier har i stora delar av Europa sedan mitten av 1980-talet tagit ställning för globalisering, för en fördjupad europeisk integration och för ökade rättigheter för etniska och sexuella minoriteter. Man har också tagit ställning mot diskriminering, mot rasism och antisemitism. I en del länder, som Sverige, har detta kombinerats med en liberal invandringspolitik och ett ideologiskt ställningstagande för mångkulturalism.

En stor del av väljarna har hängt med i svängarna. Men överallt finns också en icke obetydlig minoritet som är tveksam eller direkt negativ, till delar eller allt i denna förändring. Delar av denna grupp har i SD och liknande partier hittat ett alternativ. Dessa väljare är inte lurade. De vet mycket väl vad de röstar på. De vet framförallt vad de väljer bort.


* Irland, Portugal och Estland är tre länder där nationalistpartier saknas helt. I Polen och Tjeckien har de raderats ut de senaste åren. Spanien är ett gränsfall, beroende på om man räknar med det katalanska nationalistpartiet eller ej. I Tyskland samlar NPD regelbundet omkring fem procent i de östra delstaterna men har alltjämt ett svagare stöd i väst. Småstater (med färre än en miljon invånare) räknar jag inte med här.UPPDATERING 2012-11-30

Dagens Nyheter presenterar idag en kurva som visar att SD:s uppgång i opinionen sammanfaller med ökningen av antalet varsel i Sverige. Jag intervjuas kort i texten och sägs bekräfta att det "helt klart" finns ett samband. Förmodligen har jag uttryckt mig otydligt i samtal med reportern, vad jag ville ha sagt var att oro för arbetslöshet och sämre ekonomisk utveckling kan vara en delförklaring till SD:s ökning. Grunden för SD:s framgångar är alltjämt att sympatisörerna instämmer i partiets invandringspolitik. Men det är inte ointressant att gå vidare och försöka förklara varför väljare är kritiska till invandringen. Och då framstår faktorer kopplade till ekonomi ("massinvandringens kostnader", arbetslöshet, bidragsberoende) som centrala, vid sidan av faktorer som kopplar mer till kultur ("islamisering", sekularisering, jämställdhet, djurskydd etc). Utan en "materiell bas" skulle SD ha mycket svårare att mobilisera i invandringsfrågan. Vilket är skälet till att jag och många andra ständigt återkommer till att en bra integrationspolitik är nyckeln till att underminera stödet för SD.28 kommentarer:

 1. fast det stämmer bara för att 1980 hade de flesta vanliga partier nationalism i politiken på en sund nivå. när det försvann så tog andra partier över. kolla bara kina där den fortsatt ingår i politiken

  SvaraRadera
 2. Blir en röst på SD 2014 som en protest mot lögnerna i gammelmedia. En protest mot Södermalmsmaffian!

  SvaraRadera
 3. SD retar bevisligen upp etablissemanget; det enda kvitto någon behöver på att partiets politiska gärning är helt rätt.

  SvaraRadera
 4. Intressant artikel.

  En fråga till dig Andreas:

  Hur ser invandringspolitiken ut i de länder du nämner i slutet som saknar nationalistiska partier? Är den i linje med t ex Sverige?

  SvaraRadera
 5. "En stor del av väljarna har hängt med i svängarna."

  Det är väl just det de inte gjort. I varje fall inte i Sverige. Den folkliga förankringen för invandrings- och integrationspolitiken har varit lika med noll. I stället har politikerna försökt ställa svenskarna inför fullbordat faktum och sagt att det främst är de som behöver integreras i "det nya Sverige". Inte konstigt då att det kommer folkliga motreaktioner och att t o m ett parti med SD:s belastade förflutna och uppenbara brister kan ta sig in i riksdagen.

  "Dessa väljare är inte lurade. De vet mycket väl vad de röstar på. De vet framförallt vad de väljer bort."

  Ja, den myten har för länge sedan avlivats av forskningen och diverse undersökningar. SD är ju det parti som brukar ha störst andel trogna och säkra väljare, samtidigt som de också har en hög andel saktaktikröstare (invandringsfrågan) och låg grad av partianhängarskap bland väljarna. För många är en röst på SD en röst mot etablissemanget och den katastrofala invandrings- och integrationspolitik som förs snarare än att de ser SD som ett fantastiskt parti. Det är också därför som SD är så tåligt för skandaler och negativ publicitet i media. SD:s enda starka fråga är invandringsfrågan och där har de ett starkt växande folkligt stöd. Att det blivit så har medie- och politikeretablissemanget på sitt samvete som står för en politik som inte förankrats folkligt, vilken skapar stora problem i samhället, och där vi har en statsminister som berömmer sig för att han som enda ledare i Europa gått in för mer invandring, vilket nu håller på att knäcka mottagningssystemet och kommunerna, men det kommer mera, mycket mera, enligt Migrationsverket...

  SvaraRadera
 6. "1980 fanns inte ett enda nationalistparti i något europeiskt parlament."

  Jodå, MSI fanns väl i Italien?

  SvaraRadera
 7. Det finns även ett starkt vetenskapligt perspektiv mot invandring som leder till befolkningstillväxt - hållbarhetsperspektivet: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20184443

  Det gäller även i glesbefolkade Sverige då markareal och naturresurser per invånare kommer bli en allt viktigare ekonomisk faktor framöver.

  SvaraRadera
 8. "* Irland, Portugal och Estland är tre länder där nationalistpartier saknas helt."

  Det saknas kanske explicit nationalistiska partier i Irland och Estland. Däremot finns det väl en nationalistisk dimension integrerad i dessa länders politiska system. Alla irländska partier har en idé om hurdan den irländska republiken relation ska vara i förhållande till England. I Estland har man frågan om den betydande ryska minoritet som inte har något medborgarskap. Så visst, ett uttalad nationalistiskt parti finns kanske inte. Dock finns det en nationalistisk dimension i politiken som dock kanske är än mer integrerad del av de estländska och irländska samhället än vad den är i länder med explicit nationalistiska partier. Bara en liten tanke...

  SvaraRadera
 9. "Men SD-väljare tenderar att leva sina liv utanför medierna"

  Hittade du på det där nu eller har du något underlag för att göra ett sådant påstående?

  "och misstror generellt journalister."

  Att man misstror journalister betyder inte att man inte läser tidningen eller ser på TV. Jag hyser stor misstro mot journalister (många agerar nämligen som propagandister), men jag konsumerar mainstreammedier varje dag. Man måste ju hålls koll på vad stollarna hittar på.

  "Därför är det inte alls förvånande att SD fortsätter att gå framåt i opinionen, trots de senaste veckornas massiva och entydigt negativa SD-bevakning"

  Det kan också vara så att väljare uppfattar de senaste veckornas drev som en medial kampanj för att bryta den stadiga tillväxt som SD har uppvisat de senaste månaderna, och därför vill markera mot medierna som ju egentligen skall föreställa neutrala informationsförmedlare. Nu drar medierna upp minsta småsak och förstorar upp med krigsrubriker och ensidiga debatter (som t.ex. SVTs Debatt där representanter för V, S och MP diskuterar SD, men utan någon SD-representants närvaro. Fri Television? Knappast.

  Sedan är det ju också så att Alliansen plus MP drivit igenom en ännu liberalare invandringspolitik, trots att ett antal kommuner går på knäna av kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd till invandrare. Det talas om att kommuner inte skall få säga nej till flyktingplacering, invandrare får gå före i kön till hyresrätter vilket bl.a. försvårar för ungdomar att få en egen första bostad, och staten får ständigt öka på budgeten för invandringspolitiken, bl.a. behöver Migrationsverket ständigt mer pengar för att hysa in asylsökande på slott och herrgårdar. I vissa kommuner talas det t.o.m. om att köpa bostadsrätter för skattepengar åt nyanlända. Detta samtidigt som företag efter företag varslar tusentals personer och ekonomin ser ut att gå in i en långvarig recession. Tror du inte att folk börjar tycka att det finns annat att prioritera än invandring? Och till på köpet skall vi nu ha brölande minareter som skriker ut den muslimska trosbekännelsen på arabiska över landet.

  "Irland, Portugal och Estland är tre länder där nationalistpartier saknas helt."

  Har inte IRAs politiska gren, Sinn Fein, parlamentarisk representation?

  "I Polen och Tjeckien har de raderats ut de senaste åren"

  Polen är knappast speciellt mångkulturellt. Bl.a. har man inte bedrivit någon muslimsk massinvandring, de har inga brölande minareter och knappast heller några invandrarghetton. Jag läste någonstans för ett tag sedan att i Polen är 97% av befolkningen etniska polacker, vilket kanske gör att de känner att ett nationalistparti inte är lika nödvändigt som här.

  "Spanien är ett gränsfall, beroende på om man räknar med det katalanska nationalistpartiet eller ej."

  Hur är det med den baskiska separatiströrelsen ETA?

  SvaraRadera
 10. Några kommentarer:
  # Journalister överskattar medias betydelse.
  Utan tvekan. De tror att de är ruler of the Universe.

  # Opinionsforskare och opinionsinstituten överskattar betydelsen av opinionsmätningar.
  När det gäller SD tror jag faktiskt att stigande siffror gör att fler väljer SD, eftersom då försvinner “skämmighets-faktorn” mer och mer.

  Och så den stora frågan varför nationalismen helt oförklarligt ökar. För mig är det ingen gåta. En ökande inströmning av folk från helt främmande kulturer ökar också självklart medvetenheten om den egna kulturen och även, hemska tanke!, kanske viljan att bevara den.

  SvaraRadera
 11. "Vilket är skälet till att jag och många andra ständigt återkommer till att en bra integrationspolitik är nyckeln till att underminera stödet för SD."

  Men Sverige anses ju ha "världens bästa integrationspolitik". Problemet är bara att ingen integrationspolitik i världen klarar av den INVANDRINGSPOLITIK som Sverige bedriver. Med en stor asylsökar- och anhöriginvandring följer ett stort sysselsättningsgap mellan utrikes och inrikes födda. För att vända på den negativa utvecklingen måste invandringspolitiken läggas om. Borgerligheten i Danmark förstod det. Hur stora ska samhällsproblemen och SD bli innan borgerligheten i Sverige förstår det och börjar agera?

  SvaraRadera
 12. "Och så den stora frågan varför nationalismen helt oförklarligt ökar."

  Nu är det väl knappast nationalismen som ökar särskilt mycket (SD har också ändrat ideologisk beteckning från nationalistiskt till "socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn"). SD mobiliserar mot den förda invandrings- och integrationspolitiken. Det är deras enda starka fråga och där de har ett starkt växande folkligt stöd. Någon nationell väckelse är däremot svårare att spåra i Sverige. Andreas brukar ju hellre tala om "anti-invandringspartier", men här verkar det vara "nationalistpartier" som gäller. Det är dock den förstnämnda kategorin som står så stark i framför allt Västeuropa.

  SvaraRadera
 13. Ahem ... jo SDs kurva kan likna varselkurvan, det tror jag. Men också att det finns fler faktorer. Migrationsverkets prognoser för hur många som väntas, samma verk om svårigheterna att finna plats för dessa och regeringens alla försök att få de nuvarande i jobb (och alla vet nu att ännu fler kommer).

  Det går helt enkelt inte ihop. Integration med alla tillbehör har inte fungerat tidigare, så vad säger att det ska fungera nu i varseltider med bostadsbrist som extra krydda? Just ingenting och det är nog fler och fler som ger upp på de sju för just detta.

  Jag har mitt på det torra till döddagar, men vill slippa se ytterligare statistik där invandrare från vissa områden ökar sin överrepresentation inom just (trött överdrift nu) allt i samhället för att inget av de sju klarar av att sätta ned någon som helst fot (jo en liten en, visumtvång mot västbalkan) och säga "Nog nu". Det här är inte det Sverige jag växte upp i. Nu ett dummerjönsland där det enda statsministern talar med stoltet om är hur öppna och generösa vi är.

  SvaraRadera
 14. Har inte DN begått ett rent metodfel när de jämför varsel (som ju beskriver en komponent i förändringen av arbetslöshet) med partisympatier. Den korrekta jämförelsen är väl att jämföra arbetslösheten med partisympatierna, alternativt förändringen av arbetslösheten med förändringen av partisympatierna (över tid). Jag kan inte få det till något annat än att grafiken bygger på en rent matematiskt feltolkning, ett grundvärde kan aldrig jämföras med ett marginalvärde.

  SvaraRadera
 15. Läs Patrik Lindenfors artikel på Newsmill om den "snälla" kristendomen

  SvaraRadera
 16. "Om man vill vinna tillbaka väljare från SD är det nödvändigt att på längre sikt övertyga de väljarna om att man har en politik att hantera integrationsproblem. Då är detta en pusselbit i det. Man vinner inga väljare i en reform, men däremot om man i ett längre perspektiv visar medvetenhet om de problem som finns och att man har en politik för att hantera det."

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utspel-om-forsorjningskrav-kan-locka-sd-valjare_7721818.svd

  Man måste kunna genomföra politiken också och där har Billström en mycket svår uppgift framför sig. Det blev ju inte någon reell åtstramning ens när alliansen hade egen majoritet pga de små extremistpartierna som Moderaterna får dras med. Alliansens nuvarande samarbetsparti, MP, har också klargjort att de tänker fortsätta att pressa på för att uppnå sitt mål om en fri invandring där det inte ställs några som helst krav. Det SD-väljarna vill se är verkliga åtstramningar och det kommer de inte att få med nuvarande parlamentariska situation där Billström och Moderaterna är i händerna på de mest extrema partierna i invandringsfrågan. Bäst alltså att fortsätta rösta på SD och se till att det partiet växer så att en verklig förändring till slut kan bli möjlig. En i partiantal mindre men vassare borgerlighet kan förhoppningsvis göra upp med SD om någon mandatperiod.

  SvaraRadera
 17. "Grunden för SD:s framgångar är alltjämt att sympatisörerna instämmer i partiets invandringspolitik."

  Jag vill tillägga att SD har en solid väljarkår som vilar på etnisk bas, den etniskt svenska. (En potentiellt väldigt stor väljarkår, som Heinö redan konstaterat gillar majoriteten av svenskarna inte olika.)

  I takt med det ökade fokuset på mångfald och minoriteter har svenskar mer och mer kommit att uppfatta sig som en etnisk grupp. En etnisk grupp som utsätts för ständig dekonstruktion, förlöjligande och paradoxalt nog ett rent förnekande av dess existens.

  SD hävdar sig vara det enda partiet som värnar om de etniska svenskarnas ve och väl. Det intressanta är att man inte direkt behöver sympatisera med deras politik för att se partiet som det enda alternativet eftersom resterande partier är involverade i det elitistiska mångkulturella projektet där etnisk mångfald per automatik är bra och svenskhet allt som oftast står för något dåligt.

  Mångfalsidealet har fortfarande en nästintill total hegemonisk ställning massmedialt. Det finns därför ingen offentlig röst som värnar om det etniskt svenska - tvärtom attackeras svenskheten av etablissamanget. SD seglar upp som enda alternativet när du blivit fråntagen all rätt till din etniska identitet.

  SvaraRadera
 18. "I takt med det ökade fokuset på mångfald och minoriteter har svenskar mer och mer kommit att uppfatta sig som en etnisk grupp." Exakt!
  Det är lite ironiskt. Det är politikerna och mångkulturvurmarna som skapat SD. De har skapat splittring och fragmentering.

  SvaraRadera
 19. Anna:

  Ja nu ska vi ju inte ge all ära åt eliten...

  Enligt mig är Avpixlat bland de som kraftigast politiserar den svenska etniciteten. De är i allra högsta grad medverkande till att skapa splittring.

  Rent historiskt är SD knappast en produkt av mångkulturalism. Deras ökade populäritet och intåg i riksdagen har de däremot mycket den misslyckade invandringspolitiken och den kvävda debatten att tacka för. Det hade aldrig varit möjligt utan en omstöpning av partiet naturligtvis.

  Avpixlat har väl dock mer eller mindre uppstått som en reaktion mot den dominerande anti-nationalistiska diskursen. Det är emellertid en kraftig överreaktion då man framställer sig som sanningsägare gentemot en falsk och förljugen världsbild framhållen av gammelmedia. Avpixlat är, ironiskt nog, tveklöst snäppet värre i fråga om ensidig rapportering och politisk vinkling.

  En av anledningarna till Avpixlats succé är att de formar ett alternativt narrativ om Sverige och svenskhet där man inte behöver be om ursäkt för att man är vit och att ens släkt har råkat vara med om att bygga upp det här landet och att det faktiskt är något att vara stolt över.

  Likaså är SD representation av detta narrativ och det är därför jag menar att vi i Heinös analays kan lägga till att SD för många av dess väljare framstår som enda alternativet eftersom de är de enda som står på den etniske svenskens sida i en offentlig diskussion om svenskarnas roll i det mångkulturella samhället.

  SvaraRadera
 20. "Det är politikerna och mångkulturvurmarna som skapat SD. De har skapat splittring och fragmentering."

  Njae. Den äran bör gå till den svenska extremhögern som insåg vad som var på väg att hända med Sverige och också insåg hopplösheten med att harva på i de gamla rasistiska och antidemokratiska sekterna och därför försökte bryta med det och bilda en partipolitiskt obunden folkrörelse mot icke-västlig invandring (BSS) och sedan på lite omvägar ett nytt politiskt parti (SD). "Politikerna och mångkulturvurmarna" har däremot skapat ett stort utrymme för SD genom att bedriva en invandrings- och integrationspolitik som inte förankrats folkligt och som håller på att splittra och segregera samhället.

  SvaraRadera
 21. Ni tar mig för bokstavligt. Det är den förda politiken i riksdag, regering och i media som skapat behovet av SD. Behovet kunde ha tagit sig andra uttryck, men nu blev det SD.
  Alla vet vad Avpixlad och liknande sajter rapporterar om. Gammelmedia har ju en lika politiserad rapportering fast de vill ge sken av att vara objektiva.

  SvaraRadera
 22. Anledningen till att SD växer är naturligtvis att det är fler och fler som tycker att det är en dålig idé att fortsätta bedriva västvärldens mest generösa invandringspolitik samtidigt som vi har en arbetslöshet på 8 procent och en halv miljon svenskar i bostadskö. Tror också att det ständiga tjatet om "tolerans" "öppenhet" och "mångkultur" driver många i SD:s famn. Gränsen för svenskarnas tålamod är helt enkelt nådd. Själv är jag uppvuxen med Latinamerikaner, iranier och kurder. Ingifta araber i släkten. Har alltid varit öppen för människor från andra länder och positiv till den så kallade "mångkulturen" men massmedias ständiga tjat om att svenskar inte finns, att det svenska bara är töntigt men att alla andra kulturer är så fantastiska har fått mig att svänga om. Inte så att jag på något sätt är fientlig eller ovälkomnande mot andra människor, jag har bara blivit varse det osunda i den svenska självbilden och därtill också orimligheten i svensk migrationspolitik. Önskar att fler journalister kunde lyfta blicken och inse att anledningen till att Sverigedemokraterna överhuvudtaget existerar är pga de andra partiernas oförmåga att diskutera en av Sveriges största omvälvningar i modern tid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer. Det har alltid funnits invandrare med uppenbart annat utseende än Svensson men av någon anledning har det inte varit ett problem förut. Som i samhälleliga problem som endast omnämns bland politiker som tillfälliga integrationsproblem och diskriminernade strukturer blahaha.

   För många & för fort i ett skattebaserat välfärdssamhälle är svaret. Jag minns inte vilken kommun det var som bussar ungdomar till Norge för jobb, samtidigt som
   de har kontrakt med migrationsverket. Jag unnar ungdomar jobb, men det är sjukt att det inte är till Norge merparten 'flyktingar' söker sig .... där finns det ju jobb! Skulle tro att det är våra politikers "öppenhet och generositet" som nått fram bättre än Norges jobbtillfällen.

   Radera
 23. Jo, jag vet vad du var ute efter, Anna. Jag ville bara ge en lite mer fyllig bild av skeendet. Och som du vet har "behovet" tidigare utnyttjats av plojpartier som Ny demokrati och även småpartier som SPI har försökt att profilera sig i invandringsfrågan, men det parti som sållats fram som vinnaren genom en sanslöst prövande, lång och hård process är nu SD. De är nu troligen det sista hoppet för att på demokratisk väg få ordning på invandringshaveriet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I'm holding my breath när det gäller SD. De är SÅ hatade av etablissemanget. Förmodligen för att de har så rätt så rätt. Vad som än blir regering 2014 så måste de till sist göra det som måste göras för att inte ekonomier ska krisa ihop totalt. Det ska bli intressant att se vad man kommer med för förklaringar till varför man måste strama upp ÄVEN invandringen. Den som med en mun förklarats som det enda som det inte kan sättas prislapp på. Det enda som anges som fel i att ställa grupp mot grupp i ett samhälle med hur många svaga grupper som helst.

   En sak med Bert Karlsson ex-NyD idag. Han hymlar definitivt inte om att det finns mycket pengar att tjäna på asylindustrin. När kommer de rabiata inom V(/MP)/S med fler att ta upp om privata vinster inom den sektorn? :) (aldrig ... därför att det handlar om invandrare man ser som flyktingar ... gudars om MP får igenom sin nya klassificering för klimatflyktingar ...)

   Radera
 24. Kvävande debatt i dina kommentarer får jag säga.

  SvaraRadera
 25. SD har rätt i sak... Vi har inte råd med fler analfabeter från Somalia och annorstädes....

  Verkligheten är en omöjlig motståndare...

  Anledningen till arbetslösheten handlar inte om invandringen primärt men den bidrar till att förvärra läget...

  Arbetslösheten har ökat trendmässigt inom hela OECD området sedan 1970...

  Det beror på:

  1) Mekanisering... Jordbruk och skogsbruk är de mest extrema exemplen (fast där försvann de flesta jobben långt före 1970) men all teknisk verksamhet blir allt mer mekaniserad... => Färre jobb...

  2) Datorisering... Administration och beräkningar görs med mycket färre anställda..

  3) Robotisering.. Jobbar 24/7 och kräver inte högre löner... Kan bidra till att rädda kvar fabriker i europa..

  4) Utflyttning av företag och fabriker till medel och låglöneländer...

  5) Ökad konkurrens globalt från låg och medelinkomstländer. Huawei är idag Ericssons värsta konkurrent... Nokia-Siemens och Alcatel-Lucent kämpar för sina liv... Båda är dessutom sammanslagna företag... Northern Telecom i Canada gick omkull... En hel del andra har också köpts upp eller försvunnit...

  6) Färre och större storföretag. För varje företag som försvinner minskar personalen på det uppköpta företagets fd huvudkontor snabbt. AGA var stora på Lidingö 1995... Idag är allt borta förutom litet tillverkning som sker med ytterst få anställda... Så är det inom alla områden...

  7) Konstant effektivisering hela tiden... Scania tillverkar dubbelt så många lastbilar i Södertälje idag jämfört med för 20 år sedan med hälften så många anställda...


  Det finns 2 länder i Europa som klarat sig från massarbetslöshet... Jag räknar inte Liechtenstein, Monaco och övriga lilleputtar inklusive Luxemburg...

  Norge och Schweiz... Norge har olja och Schweiz har korrupta banker samt en stenhård invandringspolitik sedan åtminstone 75 år tillbaka...

  Fast vissa får givetvis flytta till Schweiz.. Ingvar Kamprad, Rausingarna (Tetra Pak miljardärer) mfl är givetvis välkomna liksom välutbildade som får arbete... De rika invandrarna bidrar till att lågutbildade Schweizare får jobb... Analfabeter från Somalia får inte komma in i Schweiz...

  De allra flesta västländer har faktiskt massarbetslöshet idag och det finns inte ett enda västland som lyckats gå från massarbetslöshet till låg arbetslöshet...

  Det går att förhindra att massarbetslöshet om man spelar helt rätt under mycket lång tid (Schweiz) eller hittar massor av Olja (Norge)... Korrupta blodbesudlade banker är ett pris Schweiz tidigare varit villiga att betala med... Det kan dom inte längre fast de klarar sig nog ändå nu... Tack vare alla utländska entreprenörer och stormrika... Norge måste minska invandringen kraftigt om dom ska klara sig... Fast framstegspartiet har närmare 25% i Folketinget... Frågan är vad SD har i Sverige i oktober 2014.... Jag befarar att krisen i världen förvärras kraftigt och det leder till att SD stiger...

  Dom får minst 12-15%... Dom kan få 20-30% jämför med Norge...

  Lögner om snar full sysselsättning är inte trovärdig...

  Sverige har dessutom en invandringspolitik som är extrem i västvärlden och den måste förändras...

  Det finns ett parti som vill förändra detta... Det är ingen naturlag att Sverige ska ha en välfärd... Uruguay var världens första välfärdsland med fri sjukvård mm redan omkring år 1900... Efter 1940 gick allt fel ekonomiskt så småningom försvann demokratin också... Det största problemet var att EG stoppade köttexporten och det drabbade Sydamerika mycket hårt (även Argentina mfl länder drabbades)...

  Kom gärna med riktiga exempel på vilka länder som vänt massarbetslöshet till full sysselsättning samt vilken väg man ska gå...

  SvaraRadera
 26. "...ständigt återkommer till att en bra integrationspolitik är nyckeln till att underminera stödet för SD."

  Och SD måste undermineras? Personligen tycker jag att MP borde undermineras, för tänk om deras idéer får större fäste i regeringen, då kommer landets ekonomi undermineras.

  Ned Newman

  SvaraRadera