18 april 2011

Ungerns nya konstitution

Idag godkände Ungerns parlament med stor majoritet (262 röster mot 44) det mycket omdiskuterade förslaget till en ny konstitution. Den nya författningen träder i kraft vid årsskiftet.

Det mest anmärkningsvärda med hela proceduren har varit regeringspartiet Fidesz ovilja att försöka skapa nationell enighet kring demokratins grundfundament. När parlamentet idag röstade var det också bara ett av fyra parlamentspartier som röstade för. Jobbik röstade nej, medan såväl Socialistpartiet som de gröna liberalerna i LMP bojkottade omröstning.

Vad gäller innehållet i förändringarna är det tre saker som bör påpekas. För det första rymmer författningen en hel del symbolpolitik som ur ett västeuropeiskt perspektiv kan verka svårsmält. Det talas högstämt om den ungerska nationen, om lojaliteten till den ”heliga kronan” och vikten av att bevara det ungerska språket och Ungern som en kristen nation. Men i ett centraleuropeiskt perspektiv är detta inte något anmärkningsvärt. Flertalet grannländer, som antog sina nya demokratiska konstitutioner i början av 1990-talet (då Ungern valde att endast revidera den äldre, från socialisttiden), har liknande inslag.

Mer problematiskt är att Fidesz helt uppenbart har valt att utnyttja sin majoritet i parlamentet till att grundlagsstadga partipolitiska frågor. Det kommer nu krävas två tredjedelsmajoritet för den nya regerings som, exempelvis, vill införa könsneutrala äktenskap, euro eller viktiga delar av finans- och skattepolitiken.

Det tredje är att Ungern nu tar ett avgörande steg mot att öppna upp rösträtten även för dem som inte är permanent boende i landet, förutsatt att de har ungersk etnicitet. Det här är en fortsatt uppluckring av gränserna mellan nationalitet, medborgarskap och rösträtt och det ska bli mycket intressant att se fortsättningen och vad som i praktiken är möjligt att genomföra. Ungern är på väg att ge politiska rättigheter åt individer som saknar skyldigheter i landet (till exempel etniska ungrare som är medborgare och permanent bosatta i Rumänien och Slovakien).

Däremot blev det alltså inget med det ursprungliga förslaget om rösträtt för barn, eller en extra röst åt mödrar/föräldrar, som jag skrivit om tidigare.

 

3 kommentarer:

 1. "Mer problematiskt är att Fidesz helt uppenbart har valt att utnyttja sin majoritet i parlamentet till att grundlagsstadga partipolitiska frågor."

  Precis som den svenska regeringen när de grundlagsskyddade EU-medlemsskapet. Det ska väl träda i kraft snart, eller har trätt i kraft alldeles nyligen, och detta utan så mycket som tillstymmelse till en debatt i statsmedia. Vi kan inte längre gå ur EU utan att bryta mot grundlagen!!! Sverige är en illiberal demokrati, vad har vi då för rätt att moralpredika till öststaterna? Vi skulle kunna ha haft en moralisk rätt att predika till Ungern och andra f.d. kommuniststaterna om vi hade haft en demokrati som USA:s.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 2. Det där talet om "den heliga kronan", är det då inte den s.k. "Szent Korona"-principen man talar om, dvs. att man ser Ungern som summan av de gamla ungerska kronländerna? Om det är det så är det väl inte bara symbolpolitik utan i allra högsta grad en politisk markering av att man inte gillar Trianonfördraget och som avgjort hänger samman med det andra förslaget om att ge rösträtt till den ungerska diasporan.

  SvaraRadera
 3. Jaokim: du har nog rätt. Men det är samtidigt inget unikt för Ungern; jämför t ex Kroatiens konstitution som inleds med utläggning om den kroatiska nationens tusenåriga historia (där man om man vill kan läsa in motsvarande anspråk på delar av Bosnien).

  SvaraRadera