13 juni 2014

Urban Ahlin och den förbjudna frukten

”Vi hade den politiken redan innan sverigedemokraterna fanns”, säger Urban Ahlin till P4 Skaraborg. Ahlin syftar på invandringspolitiken. Sammanhanget är en regional undersökning i Skaraborg av Novus, enligt vilken Socialdemokraterna, vid sidan av SD, anses ha den bästa invandringspolitiken.

På twitter har det under förmiddagen om inte stormat så åtminstone blåst S-fientliga vindar. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) ”förutsätter att S partiledning tar avstånd från Urban Ahlin när han vill tävla med SD om att begränsa invandring”. Alltid lågmälda spänningssajten politism.se beskriver Ahlins kommentar som ”oerhört anmärkningsvärd”. United Minds Carl Melin ”hoppas på en snabb pudel” och Jonas Morian både vädjar ”snälla” och hotar ”annars får ni inte min röst!”.

Det är samma mönster som upprepas nu som inför EU-valet då twitter-tänkarna stormade över att en socialdemokratisk valarbetare fyllt i en partienkät sanningsenligt. Vilket fick det att se ut som att S, tillsammans med SD, förespråkade begränsad invandring. När enkätsvaret ändrades tystnade snabbt kritiken. Politiken låg däremot givetvis kvar.

Sedan 2010 har det återkommande hävdats att svensk invandringsdebatt har förändrats, som en följd av Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. Jag vet inte hur många gånger jag stött på påståenden om att ”klimatet har hårdnat”, ”rasismen normaliserats”. Alltid tvärsäkert, aldrig med belägg.

Men vad reaktionerna på Ahlins kommentar idag illustrerar är två saker:

1. De politiska partierna i Sverige idag är mer invandringspositiva än någonsin tidigare. Åtminstone fem partier – C, FP, KD, M och MP, kanske även V – förespråkar en mer öppen invandringspolitik idag än någonsin tidigare. Det handlar om hastiga och betydande förändringar både i konkret politik och i retorik.

2. Dessa förändringar har bidragit till en normförskjutning i invandringsfrågan. För ett parti (S) som står fast vid ungefär samma position som tidigare har detta plötsligt blivit ett allvarligt problem.

Denna utveckling är helt unik för Sverige. Sverige avviker genom sin invandringspolitik, genom sin invandringspolitiska diskurs och genom det urval av åsikter om invandring som de etablerade partierna representerar. 

Tendensen är dessutom att Sverige blir mer avvikande. Sverige förändras just nu i motsatt riktning som jämförbara länder.

Hur ska detta förklaras? En icke negligerbar faktor är opinionen. Ja, svensk invandringsopinion är mindre negativ än grannländernas. Men detta är knappast huvudförklaringen till partiernas agerande. För precis som Urban Ahlin påpekade i sin kommentar till P4 är det de partier som uppfattas vara mest restriktiva som också av väljarna anses ha den bästa invandringspolitiken. Tidigare i våras publicerade SVT en liknande mätning från Sifo. Resultaten var likartade, men vad som också framkom tydligt var att de mest invandringspositiva partierna inte belönas av väljarna. Endast tre procent av väljarna anser till exempel att Miljöpartiet har den bästa invandringspolitiken.

En mer heltäckande förklaring måste även inkludera faktorer som svensk självbild ("vi gillar olika") och kulturspecifika diskursiva kopplingar mellan invandring och rasism. Avståndet mellan retorik och politik är ofta stor i just invandringsdebatten. I viss utsträckning kan invandringspolitiken sägas ha förvandlats till symbolpolitik. En sådan förändring är vissa partier (SD, MP, FI, FP) väsentligt skickligare på att hantera en andra (S, M, C).


Invandringen är lågt hängande frukt på valrörelsens mest förbjudna träd. De som tror att det bara är en tidsfråga innan den blir rumsren har inte förstått svensk politisk kultur. Den som likt Urban Ahlin närmar sig den i dagsljus kommer även framöver att bestraffas. 

10 kommentarer:

 1. Svenska politiker är styrda av media när det gäller invandringen är ett faktum.Så har det varit sedan 1970-talet.
  Den kommunala rösträtten för utländska medborgare som bor i Sverige som infördes 1976 var ett resultat av mediaelitens kampanj.Det var inget som politikerna hade börjat strida för.

  SvaraRadera
 2. Reaktionerna på att en S-företrädare talar om klassisk S-politik och fördöms av åsiktskommisarier visar också att dagens SD i stora drag står för en invandringspolitik som har sina rötter i den som S och även M har fört tidigare.

  Det är en oerhörd värdeförskjutning på ett par år. SD:s tillväxt i opinionsmätningar kan ses som parallell med en allt mindre restriktiv invandringspolitik från de etablerade partierna.
  Denna oerhört snabba värdeförskjutning i samhället, bland främst media och politiska partier, skulle vara intressant material för en statsvetare att gräva ned sig i.

  Så här lät det från M år 2000:
  "Missbruk av asylrätt skall stävjas så långt som möjligt. Asyl skall ges till personer som dokumenterat blivit förföljda enligt Genévekonventionens bestämmelser. Det ankommer på den asylsökande att styrka sin identitet och att förete trovärdiga handlingar och att i övrigt samarbeta i asylprocessen. I
  annat fall skall avslag ges eller när skyddsbehov sannolikt föreligger, ett tillfälligt uppehållstillstånd i avvaktan på fullt klarläggande av identitet och övriga förhållanden. Självfallet måste en asylutredning utgå ifrån att skyddsbehov kan föreligga även om oklarheter finns."
  (motion 2000/01:Sf5)

  Man hade till och med den käpphäst som SD kör med idag:
  "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges insatser för flyktingar mer än i dag skall koncentreras på förebyggande insatser och insatser i närområdena."

  Det är nästan exakt samma sak som står i SD:s partiprogram rörande asyl.

  Nu kom jag in på andra frågor än arbetskraftsinvandring men det är tydligt att dagens SD för en politik som i hög grad är påverkad av den politik som S och M förde för bara 15-20 år sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt sista stycke. Det är något jag kommit fram till själv. Jag lämnade Sverige för USA vid den tiden och kom för några år sedan tillbaka till ... ja det är inte klokt. SD var helt okänt för mig men politiken lät mycket bekant. Möjligen hårdare än tidigare partier, men det är ju också mycket som inte fungerar med invandring/integration. Jag tror absolut på att ett nödstopp behövs, för våra politiker (och Sverige) klarar inte av situationen, utanförskapsområdena är de tydligaste tecknen. Det är rätt skrämmande att se propagandatrummorna för att "vi" visst ska klara det som inte klarats på länge. Påhoppen på de som undrar "hur då?" eller än värre påstår att invandringen kostar mer än den smakar (med utanförskapsområden, arbetslöshet, socialbidragsberoende etc) påminner obehagligt mycket över hur hetsen gick på "oliktänkande" i USA efter 9/11 och siktet ställdes in på att anfalla Irak.

   Radera
  2. Tillägg: Jag minns mycket väl varningarna om att man inte skulle gå i land med att bygga upp och demokratisera Irak vid förmodad "seger", att landet bestod av flera folk, det fanns ingen eller liten demokratikultur, det kunde bli motsättningar ...

   I korthet var det "skit i det, vi har rätt, Saddam är en skithög som MÅSTE bort" inlindat i försäkringar om vad mycket gott man skulle göra föra Iraks folk bara Saddam försvann. Worst-case versus Best-case. Det ser stadigt ut som om Worst-case kom närmast verkligheten.

   Motsvarande pågår i Sverige. Worst-case är, enligt min mening, INTE det som så många "journalister" varnar för, att "stöveltrampen ökar". Best-case, det så många partier för fram, det kommer garanterat inte att komma med mindre än en fantastisk jobbtillväxt (och bostadsbyggande) och vem tror att DET kommer att hända? Mer än politikerna? (ärligt talat har jag svårt att tro att de verkligen tror det själva, men håller god min. Bagdad-Bobs de allra flesta)

   Radera
 3. Är det inte så att folkhemmet och socialdemokratin har byggt sina idéer på en mycket tydlig nationalism. Man har byggt ett samhälle för svenskar, individer boende i Sverige. Den internationalism som många förespråkar idag, var väl något socialdemokratin lämnade i slutet av 1800-talet? jag kan vara okunnig, men så har jag uppfattat det. I och med Palme fick man en internationell agenda, med kamp mot apartheid etc. Men under hela Palmes tid så begränsades invandringen, vad jag vet. Att skydda de svaga, att skydda underklassen och arbetarklassen mot lönedumpning genom ohejdad invandring är väl hederlig gammaldags Socialdemokratisk politik?

  SvaraRadera
 4. "De politiska partierna i Sverige idag är mer invandringspositiva än någonsin tidigare." Officiellt åtminstone.

  Men större andelen av deras väljare delar inte den naiva och märkliga strategin när t.ex arbetslösheten växer!

  Givetvis så genomskådar allmänheten att det endast är ett spel för galleriet för att distansera sig mot SD, och det är ett bedrägeri mot väljarna och kommer att sluta med ett totalt politiskt sammanbrott.

  H . 65

  SvaraRadera
 5. "De som tror att det bara är en tidsfråga innan den blir rumsren har inte förstått svensk politisk kultur. Den som likt Urban Ahlin närmar sig den i dagsljus kommer även framöver att bestraffas."

  Om det verkligen är så måste ju hela det politiska och mediala etablissemanget, som bär upp denna sjuka politiska kultur, sopas undan, innan de fullständigt har störtat oss i fördärvet genom invandringen. Jag väljer då att ett tag till tro på demokratin och att en vändning är möjlig genom SD:s tillväxt. Det politiska etablissemanget kunde isolera ett SD på 5,7 %, men det blir svårare med ett på kanske 12-13 % nu i höst (och där SD på många håll i landet blivit ett av de största partierna). Och ännu mer så om SD når över 20 % 2018. Invandringspolitiken skapar helt enkelt för stora problem ute i verkligheten för att den fortsatt ska kunna vara svensk politiks heliga ko; kostnaden politiskt och samhälleligt blir till slut för stor för att den ska kunna upprätthållas. Redan i höst kommer därvidlag främst Moderaterna att få känna av det genom Reinfeldts självdestruktiva vägval i invandringsfrågan. Sveket där, och i försvarsfrågan, har blivit mer än vad den mest lojala moderat-sympatisör kan stå ut med (efter SD har Moderaterna de mest invandringskritiska väljarna).

  SvaraRadera
 6. Visst får vi diskutera invandringen, så länge vi begränsar oss till
  den misslyckade integrationen. Ju mer uppvisning i svenskt själv-
  plågeri, desto bättre. Det är lika lätt att integrera 10 000 med PUT
  årligen som 100 000 med PUT. Denna bisarra tanke är förenad
  med förbud att i media diskutera invandringens storlek, kostnader
  och den kriminalitet som följer i dess spår.
  Ser i intervju i DN idag att både Björklund och intervjuaren tror
  att svensk invandring handlar om flyktingar. Flyktingstatus är
  något man får efter utredning på M-verket, och det är endast
  6% av de asylsökande som sedan 1980 tilldelats flyktingstatus.
  Varför vågar inte Ahlin säga att han inte vill betala två ggr för
  ett enkelt jobb, dvs för undanträngningseffekten?

  SvaraRadera
 7. "De som tror att det bara är en tidsfråga innan den blir rumsren har inte förstått svensk politisk kultur." Och vad skall man då kalla dem som inte förstår att det är en tidsfråga ? Nationalekonomiska ignoranter? Tanken att det mediala och politiska kommentariatet skulle ha insett något som exempelvis Assar Lindbeck inte begripit är barock och kan enbart skrivas på kontot för ryggradslöst groupthink. De pladdrande klassernas konformism vore väl enbart en löjeväckande kuriositet om det inte vore för att snöbollen är i full rullning ute i den offentliga ekonomin, helt oavsett allsköns obskyrt statistikmanipulerande a la Sandviken och Ullenhag. Hur stampar man framöver exempelvis fram bostäder motsvarande en Gävle tätort om året? Hur finansierar man det hela? Det är begripligt att man nogsamt vill undvika en offentlig diskussion om saken då opinionsmässigt acceptabla svar saknas.

  SvaraRadera
 8. Ahlins uttalande visar på att det fortfarande finns hederliga politiker i Sverige. Är man pragmatisk inser man att SDs asylpolitik inte är främlingsfientlig. Jag tror att en förändrad asylpolitik inte bara mildrar/undviker svensk välfärdskollaps och social oro utan även kan gynna människor med de största skyddsbehoven. En mer balansetad asylpolitik underlättar nog för nya medborgare att bli en del av samhället . Jag tycker att det är helt otroligt att svenska medborgare kan få folkomrösta om omfattning av mottagandet och eventuellt en del andra frågor som rör integrationspolitiken. Om Sverige ska kunna betraktas som en demokrati.

  SvaraRadera