11 september 2014

Integrationsfrågor utan svar

Tidigare idag modererade jag en debatt i Borås mellan Erik Ullenhag och Jimmie Åkesson. Jag ska varken referera debatten eller recensera svaren. Däremot tänkte jag lista några av de frågor jag ställde till deltagarna. Min uppfattning är att dessa frågor är viktiga och att det är önskvärt med tydliga svar från såväl Sverigedemokraterna som Alliansen.

1. Vilka människor är det som inte ska få invandra till Sverige, om Sverigedemokraterna får bestämma? Det är enkelt att ge svar i termer av ”ansvarslös invandringspolitik”, ”X antal miljarder till statskassan” eller ”minskning med 90 procent”. Men jag vill veta vilka av alla de som kommer till Sverige – för att studera, för att arbeta, för att återförenas med sina barn, föräldrar eller makar, eller för att söka skydd från krig och förföljelse – som Sverigedemokraterna vill säga nej till, och hur detta praktiskt ska genomföras.

2. Hur kan man från en liberal utgångspunkt motivera att staten ska bestämma vilka individer som har rätt att leva i Sverige? Om invandring är en ekonomisk och kulturell vinst för Sverige, varför vill inte Folkpartiet släppa greppet om den reglerade invandringen? På vilket sätt är det liberal politik att hindra människors fria rörlighet?

3. Varför är Sverigedemokraterna inte nöjda med att personer som bor i Sverige arbetar, betalar skatt och följer lagen? Varför är det så viktigt att de också ska ha en svensk identitet?

4. Varför har Alliansen slutat prata om integrationsproblemen? Varför nämns inte segregationen en enda gång i Alliansen 137 sidor långa valmanifest? Varför pratar ingen borgerlig partiledare om segregationen i sina tal?

5. Vill Sverigedemokraterna egentligen att integrationsproblemen ska minska? Är inte en illa fungerande integration partiets raison d’etre?

6. Hur tänker sig Alliansen att bryta utanförskapet utan att genomföra förändringar av svensk bostads- och arbetsmarknad? Finns det något land där man framgångsrikt kombinerat hög invandring, höga ingångslöner och hög sysselsättningsgrad för invandrare?

7. Vilket ansvar har Jimmie Åkesson för att rasister söker sig till hans parti och för att företrädare för hans parti uttrycker sig rasistiskt? Finns det något som bidrar till ”splittringspolitik” mer än att företrädare för ett riksdagsparti sprider rasism?


8. Hur kan Alliansen med ena handen agera för att rensa bort rasbegreppet ur svensk lagstiftning och med andra handen legitimera aktivister och forskare som verkar för att återinföra rasbegreppet i svensk politik?

6 kommentarer:

 1. Fråga 1, 3 och 5 besvarade vi rätt ofta förr i världen. Sjuan är förstås jobbig, men går att besvara den med.

  SvaraRadera
 2. 5. Vill Miljöpartiet egentligen att miljöproblemen ska minska? Är inte miljöproblem partiets raison d’etre?

  SvaraRadera
 3. http://nydahlsoccident.blogspot.se/2014/08/gastbloggare-einar-askestad-om.html

  SvaraRadera
 4. 1. Något man får fundera på närmare då integrationen fungerar och utanförskapsområdena krymper. Troligtivs kommer man att säga FN-kvot, politiska asylanter samt ett poängsystem som Kanada med flera har.

  2. Skit i liberalismen för tillfället. Se punkt 1. ovan, vi har hög arbetslöshet bland invandrare och utanförskapsområden.Sådant vill INGEN ha, så hitta *fungerande* åtgärder först, innan man tar sig tid att drömma ideologier.

  3.Det är SD så vitt jag vet. Dock är det oerhört många som inte gör det efter många år i Sverige http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration-/Tabell-21/ Det lär knappast bli bättre med rekordinvandring, med redan hög arbetslöshet och bostadsbrist.

  Viktigheten med svensk identitet är helt enkelt, västerländska värderingar, dvs låtom oss slippa tassandet kring hedersmord, tvångsgiften, separation av könen. Jag kan inte fatta att det ges byggnadslov för byggnader i jämlika Sverige som har tydlig uppdelning av var kvinnor ska vara och var män ska vara, och det handlar inte om duschrum!

  4. Här får jag spekulera. Jag tror de vet att loppet är kört. Nästa regering får ta hand om problemen som ackumulerats.

  5. Men snälla du. Ovanstående Anonym har redan visat dumheten i frågan. Lyckas man så lär det kommas ihåg. Boost för partiet och man kan ägna sig åt andra/flerfrågor

  6. Ingen aning och Nej, det finns inget land med de egenskaperna och den invandrarprofilen som Sverige har som har lyckats. De som ligger närmast, har alla skruvat åt just den delen som man nu empiriskt vet är 'svåra'. Kan inte hända i Sverige, för då lär det galas i högan sky "Allas lika värde!"

  7. Vilket ansvar har V för våldsvänstern. Vilket ansvar har Fi för sina twitter-mobbare. Korkat folk som inte klarar att hålla käften finns överallt. Dock tvivlar jag på att de skulle vara så oartiga rakt upp i ansiktet på någon. Tron att man kan avreagera sig, lätta på trycket fritt på nätet. Idtioter .... det större problemet är faktiskt mer att det räcker med att ställa en enkel fråga om t.ex Sverige klarar så många för att rasist/främlingsfientlig/värdegrunds-epitet ska hagla.

  Mao... det kan komma mer gott ur en lösmynt som anonymt avreagerar sig, men i övrigt beter sig korrekt helt av sig självt, än
  stolta namnsatta mobbare som kastar sig över varje undran som ifrågasätter om dagens integration fungerar.

  SvaraRadera
 5. 1. Vilka människor är det som inte ska få invandra till Sverige, om Sverigedemokraterna får bestämma?

  Här är SD väldigt tydliga. Vad gäller asylsökande ska i första hand TUT och inte PUT ges. De flesta konflikter vi sett under de senaste 20 åren har varit över på några år, att då ge PUT kan inte anses ändamålsenligt. Vad gäller anhöriga skall återförenande i första hand ske i ursprungslandet. I annat fall gäller att anknytningspersonen har ekonomiskt ansvar för de anhöriga första åren. Högkvalificerad arbetskrafts skall samma regler gälla som idag, och då givetvis även högkvalificerade studenter. Lågkvalificerad arbetskrafts kan få tillstånd att komma och jobba men arbetsgivaren skall i första hand se om kompetens finns internt i landet. Utöver det skall det befintliga regelverket följas, i.e. Dublinförordningen, legitimering vid asylsökande etc.

  2. Hur kan man från en liberal utgångspunkt motivera att staten ska bestämma vilka individer som har rätt att leva i Sverige? Om invandring är en ekonomisk och kulturell vinst för Sverige, varför vill inte Folkpartiet släppa greppet om den reglerade invandringen? På vilket sätt är det liberal politik att hindra människors fria rörlighet?

  Det är ingen vinst så länge som vi har ett välfärdssamhälle, och därför släpps den inte fri. Sanningen är inte svårare än så, även om det politiska klimatet givetvis inte kan tillåta så raka rör. Det betyder också att som liberal och med äganderätten som en vital del av sin trosuppfattning så gäller att arvet Sverige skall förvaltas av dess ägare, dvs svenska folket.

  3. Varför är Sverigedemokraterna inte nöjda med att personer som bor i Sverige arbetar, betalar skatt och följer lagen? Varför är det så viktigt att de också ska ha en svensk identitet?

  Därför att vi är mer än skattebetalare. Slitningar tenderar att uppstå i ett samhälle när människor inte identifierar sig med samhället i stort utan primärt med olika subgrupper. Se på de senaste raskravallerna i USA då det tydligt visade sig att många svarta i USA inte identifierade sig med samhället i stort utan med sin ras. Det var inte en polisman som skjutit en obeväpnad ung man utan det var EN VIT polisman som skjutit EN SVART ung man. Samma sak kan vi se i många religiösa samfund där t.ex. majoriteten av judar i första hand identifierar sig som judar och inte som medlemmar i nationen enligt en undersökning från USA. Att få alla att identifiera sig som svenskar betyder att det skapas ett sammanhållande kitt. Dessutom bör det ses som naturligt att man ser sig som en del av det system som är fullständigt vitalt för individens välmående, att skola ordnas, att vägar underhålls etc.

  Mer skrämmande exempel än ovan nämnda är t.ex. forna Jugoslavien, Rwanda eller Indien/Pakistan. Tre exempel på nationalstater som saknade en nation utan bara bestod av medborgare.

  4. Varför har Alliansen slutat prata om integrationsproblemen? Varför nämns inte segregationen en enda gång i Alliansen 137 sidor långa valmanifest? Varför pratar ingen borgerlig partiledare om segregationen i sina tal?
  Därför att de har misslyckats? Av samma anledning som de inte gärna talar om bostadspolitiken, de vet att för att lösa det kommer blod rinna och många människor kommer bli väldigt skadade. Och det vinner man inga val på.

  SvaraRadera
 6. 5. Vill Sverigedemokraterna egentligen att integrationsproblemen ska minska? Är inte en illa fungerande integration partiets raison d’etre?
  En anklagelse som kan riktas mot alla partier. Vill V att alla blir över- eller medelklass? Vill Miljöpartiet att alla miljöproblem försvinner? Vill Fi innerst inne att de har fel gällande patriarkatet?

  Ett mer pragmatiskt svar på din fråga är nog nej. Samtidigt bryr sig nog majoriteten av väljarna inte om SD som parti, och få skulle gråta om Åkesson blev arbetslös. Problemet är väl att problemen inte kommer försvinna. De har funnits i 30 år och ingenting tyder på att det sker några nämnvärda förbättringar. Samtidigt finns det givetvis alltid en risk i att problembeskrivningar permanentas även om de IRL tappar sin relevans.

  6. Hur tänker sig Alliansen att bryta utanförskapet utan att genomföra förändringar av svensk bostads- och arbetsmarknad? Finns det något land där man framgångsrikt kombinerat hög invandring, höga ingångslöner och hög sysselsättningsgrad för invandrare?
  Finns säkert undantag, det handlar ju inte bara om hög vs låg invandring utan i högsta grad om typ av invandring. Sverige skulle nog inte ha några stora problem att svälja 100 000 vita protestantiska blåögda ingenjörer, programmera och läkare per år.

  7. Vilket ansvar har Jimmie Åkesson för att rasister söker sig till hans parti och för att företrädare för hans parti uttrycker sig rasistiskt? Finns det något som bidrar till ”splittringspolitik” mer än att företrädare för ett riksdagsparti sprider rasism?
  Inget ansvar alls skulle jag säga. Här måste vi vara realistiska. Det enda partiet som vågar kritisera invandringen kommer också få många anhängare som är kritiska till invandrare som person. Frågan är hur partiet handskas med situationen och här har SD visat sig vara väldigt (väl?) strikt även om jag är övertygad om att det göms en hel del skit bakom under mattorna. Men återigen, låt oss vara realistiska, dessa delar av SD kommer aldrig få någon typ av formell makt.

  8. Hur kan Alliansen med ena handen agera för att rensa bort rasbegreppet ur svensk lagstiftning och med andra handen legitimera aktivister och forskare som verkar för att återinföra rasbegreppet i svensk politik?
  Därför att de är ungefär lika konsekventa i sina observationer som de tre aporna? Allt kan givetvis motiveras med att det handlar om transintegrerade genusstudier på rasifierade kroppar under CIS-blicken eller liknande stringent vetenskapskategori. Men utöver det...?

  SvaraRadera