17 september 2009

Därför blir kyrkovalet en framgång för Sverigedemokraterna

Kollegan Henrik Oscarsson påpekar angående söndagens kyrkoval att inget annat parti i Sverige har en så låg kyrklighet bland sina väljare som Sverigedemokraterna. Till och med unga Vänsterpartister är mer kyrkliga än den genomsnittlige Sverigedemokratiske väljaren.

Oscarsson skriver att detta gör SD:s stora satsning på kyrkovalet paradoxal: varför satsa så mycket på något som intresserar så få av partiets väljare?

Men svaret torde vara ganska logiskt: huvudsyftet är att vinna nya väljare. Väljare som man tror sig kunna hitta bland just kyrkligt aktiva personer.

Om Sverigedemokraterna önskar etablera sig i svensk politik måste man på sikt kunna prata om fler frågor än invandring. Men vilka frågor? Så länge man håller sig till invandring, EU-motstånd och nostalgiska återblickar mot det förgångna kan man upprätthålla bilden av sig själva som varken vänster eller höger (och av motståndare från bägge sidor avfärdas som exempel på motstsen). Men ju fler frågor man tar ställning i, desto tydligare blir också partiets position på en vänster-högerskala.

Satsningen på kyrkovalet, och de frågor partiet där driver, tror jag visar att partiledningen ser en möjlighet att attrahera missnöjda konservativa borgerliga väljare (kanske i synnerhet Moderater och Kristdemokrater). Väljare som känner sig främmande inför borgerlighetens totala fokusering på individualism och materialism, men samtidigt ogillar Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. För denna väljargrupp (hur stor den är har jag ingen aning om, men för ett parti som ligger runt 3,5-4 procent kan några tiotusen väljare förstås vara helt avgörande) skulle ett ökat fokus på kristna värden, traditioner och nationell gemenskap (snarare än rasism och flyktingmostånd) kunna öka partiets attraktionskraft. Logiken torde vara tydlig: ju fler profilfrågor vid sidan av invandringskritiken, desto fler skäl, annat än främlingsfientlighet, att rösta på partiet.

Kyrkovalet kommer bli ett bra val för Sverigedemokraterna, alldeles oavsett valresultat. Misslyckas man, kan man alltid skylla på att det är ett obetydligt val med lågt valdeltagande. En framgång kan däremot utnyttjas både för att bekräfta bilden av ett parti som går stadigt framåt, och användas för att legitimera partiets trovärdighet i just de frågor jag nämnt. Dessutom, och inte alls obetydligt: varje val är en ny chans för partiet att finslipa sin organisation och bli ännu mer professionella.

5 kommentarer:

 1. Har du en ambtion att rösta mot dom i kyrkovalet så kan jag tipsa om att det enda som hjälper då är att rösta på ett icke-partipolitiskt alternativ som vill ha en demokratisk kyrka utan partipolitiska val, ett sådant alternativ är FRIMODIG KYRKA

  Detta eftersom alla de politiska partierna har hållt dörren öppen för SD genom att konservera valsystemet sedan stadskyrkotiden. De har vidare hjälpt dem vidare genom att införa direkta val till högsta ledningen. På så vis kan de kryssa sina kandidater rakt in i toppen utan att behöva engagera sig lokalt och gå den långa vägen.

  SvaraRadera
 2. Det finns fler alternativ till de partipolitiska partierna i kyrkovalet! Om man inte vill rösta partipolitiskt finns POSK (Partipolitiskt obundndna i Svenska kyrkan) och ÖKA (Öppen kyrka). ÖKA är de av dessa som tydligast är positiva till prästvigda kvinnor och homosexuell kärlek, för en öppen kyrka.

  SvaraRadera
 3. Är inte Sverigedemokraternas intresse av Svenska kyrkan en del av deras främlingsfientlighet? Om Sverigedemokraterna menar att Svenska kyrkan skall vara fädernas kyrka och Sverige skall vara ett kristet land så är det väl de som tillhör andra religioner som inte anses passa in i den ekvationen. Därmed är Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang inte någon nyorientering och behöver inte heller vara särskilt attraktivt för de grupper som du anger.

  SvaraRadera
 4. Magnus: jo, så har det åtminstone till stor del varit. Men man har på senare år medvetet tagit tydlig ställning även i frågor som t ex samkönade äktenskap och abort, som inte alls har med svenskhet eller invandring att göra.

  I teorin man man ju tänka sig en invandrad abortmotståndare som tycker att just abortfrågan är den allra viktigaste och därför röstar med det enda parti som vill förändra abortlagstiftningen, trots att han/hon i övrigt ogillar mycket av det SD står för.

  SvaraRadera
 5. "Är inte Sverigedemokraternas intresse av Svenska kyrkan en del av deras främlingsfientlighet?"

  Varför inte använda lite mer objektiva begrepp? Som att intresset är en del av deras kulturnationalistiska och värdekonservativa ideologi? SD är för övrigt för religionsfrihet och Åkesson har varit mycket tydlig med att även en muslim kan ses som fullt ut svensk i den "öppna svenskhet" som SD förespråkar.

  SvaraRadera