21 september 2009

Kyrkovalet igen

Några snabba kommentarer angående resultatet i kyrkovalet:

Väljarrörligheten är anmärkningsvärt låg. Centerpartiet tappar 2,5 procent och Frimodig Kyrka ökar 2,2 procent, i övrigt är alla förändringar mindre än 2 procent och oftast mindre än 1 procent. Den totala volatiliteten, dvs den sammanlagda upp- och nedgången för alla partier dividerad med två (0 procents volatilitet motsvarar exakt samma procentandel för alla partier och 100 procents volatilitet motsvarar total förändring) är så låg som 5,6 procent. I de senaste riksdagsvalen ligger den siffran klart över 15 procent.

Det här är lite förvånande i ett val med ett stort antal grupperingar och ett mycket lågt valdeltagande. Dessutom tyder fördubblingen av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna på att delvis nya väljare har tillkommit som inte tidigare röstat i kyrkoval.

Vad Sverigedemokraterna beträffar landade man alltså på 2,8 procent. Det är en framgång jämfört med tidigare kyrkoval, acceptabelt i förhållande till föregående riksdags- och Europaparlamentsval, men säkerligen ändå en liten besvikelse för partiledningen. Regionalt är skillnaderna ganska stora och väntade: I Lunds stift fick SD 5,3 procent, medan man i Luleå stannade på 1,1 och i Visby enbart fick ihop 0,4 procent.

1 kommentar:

  1. "Vad Sverigedemokraterna beträffar landade man alltså på 2,8 procent. Det är en framgång jämfört med tidigare kyrkoval, acceptabelt i förhållande till föregående riksdags- och Europaparlamentsval, men säkerligen ändå en liten besvikelse för partiledningen."

    Då ska man komma ihåg att partiet i princip aldrig når upp till partiledningens målsättningar. Inför riksdagsvalet betraktade Åkesson allt annat än ett riksdagsinträde som ett "komplett misslyckande" och ett sådant blev det med 2,9 % av rösterna. Inför EUP-valet i år var målsättningen att nå 4,0 % och det klarade man inte med de 3,3 % som partiet fick.

    SvaraRadera