10 december 2009

Negativa konsekvenser av nej till Makedonien

Det blev ingen kompromiss mellan Grekland och Makedonien och därmed heller inget startdatum för medlemskapsförhandlingar. Hellre än att låta Grekland lägga sitt veto valde EU:s ministerråd i veckan att bordlägga frågan till första halvåret 2010.

Detta är ett stort misslyckande. Förutsättningarna var bättre den här gången än på mycket länge. Den makedonska regeringen hade fria händer från den inhemska oppositionen och även den nytillträdda grekiska vänsterregeringen bör ha haft större utrymme för att kompromissa än tidigare regeringar. Ändå gick det inte.

Risken är nu stor att hela processen tappar momentum. Makedoniens president Ivanov sa exempelvis i ett tal efter beslutet att landet gärna blir del av ett enat Europa, men inte "till vilket pris som helst" och betonade att namnet inte kommer att ändras.

Inrikespolitiskt i Makedonien ställs nu krav på regeringens avgång och det talas om att de albanska partierna ska enas för att "försvara albanska intressen" (den albanska gruppen är mycket mer EU-positiv än den slaviska). Socialdemokratiska oppositionsledaren Crvenkovski har uppgivet konstaterat att landet saknar någon plan B.

Eftersom EU-frågan varit ett enande kitt för de politiska partierna i landet finns risk för destabilisering när medlemskapet nu framstår som längre bort än många hade hoppats på.

Det är också ett bakslag för EU-integrationen i regionen som helhet. Makedonien är det enda land som av EU-kommissionen anses vara redo för att inleda förhandlingar och ett startdatum hade kunnat haft positiva effekter även på utvecklingen i exempelvis Albanien (där den politiska krisen har fortsatt hela hösten).

Avslutningsvis: det bör också sägas att detta är ett misslyckande för det svenska ordförandeskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar