6 juni 2010

Folkomröstning i Slovenien

Idag avgör Sloveniens väljare huruvida ett av de sista hindren för Kroatiens EU-medlemskap kan undanröjas.

Sedan de båda länderna blev självständiga från Jugoslavien 1991 har man haft en olöst gränskonflikt, i första hand gällande fördelningen av det jugoslaviska territorialvattnet. I vintras lyckades de nuvarande regeringarna komma överens om att låta en internationell skiljedomstol avgöra konflikten. Detta betraktades som en stor framgång, efter att Slovenien tidigare hotat med att blockera Kroatiens fortsatta EU-förhandlingar.

För att processen ska gå vidare krävs emellertid att Sloveniens väljare röstar ja. Folkomröstningen idag är bindande och ett nej skulle innebära ett allvarligt bakslag, inte bara för Kroatien utan för integrationsprocessen på hela västra Balkan. Viktigt momentum skulle förloras och utvidgningsskeptiker inom EU få ytterligare skäl att fokusera på krishantering, snarare än nya medlemsländer. Andra bilaterala konflikter, som den mellan Grekland och Makedonien, skulle också påverkas negativt enligt logiken "om inte ens goda grannar som Slovenien och Kroatien kan komma överens..."

Opinionsundersökningar har nästan entydigt pekat mot ett ja, även om marginalen minskat i takt med att valdagen närmat sig. Anhängarna av lösningen anser att det är i Sloveniens intresse att agera konstruktivt medan motståndarna - ledda av det ledande oppositionspartiet Slovenska demokratiska partiet (SDS) - menar att man frånsäger sig ett viktigt spelkort.

UPPDATERING: Med mindre än en procent av rösterna kvar att räkna har ja-sidan vunnit med 51,5 procent av rösterna, mot 48,5 procent för nej-sidan. Således en mycket knapp seger och förmodligen ett stort antal tunga suckar av lättnad från diverse håll i såväl Slovenien som Kroatien och resten av EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar