14 september 2010

Svenska mutor blir ungersk inrikespolitik

Det ungerska partiet Politik kan vara annorlunda (LMP) - som är ett grönt liberalt parti - kräver att den ungerska regeringen ska begära ut handlingar från Sverige gällande Ungerns köp av svenska JAS-plan 2001. En ungersk utredning 2008 avfärdade korruptionsanklagelserna, men LMP begär nu att få tillgång till det material som Christer van der Kwast plockade fram i samband med en förundersökning av mutbrottet. van der Kwast beslutade förra året att lägga ner den svenska utredningen, vilket då skarpt kritiserades av Peter Eriksson (MP). När LMP nu hänvisar till sina "kontakter i det svenska parlamentet" är det rimligen Miljöpartiet man syftar på. Man hoppas också att en ny svensk regering ska vara mer villig att lämna ut uppgifter.

LMP kom in i Europaparlamentet 2009 och i det ungerska parlamentet 2010 och är ett av flera nybildade partier i Centraleuropa som profilerat sig i anti-korruptionsfrågor. 2001 var, precis som nu, Viktor Orban ungersk premiärminister och syftet med utspelet är förstås att svärta ner Orban med korruptionsanklagelser. Om tre veckor är det lokalval i Ungern där Orbans parti Fidesz är på väg att vinna storslam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar