15 maj 2012

Etniska svenskar, visst finns dom!


Fredrik Reinfeldt kritiseras idag från många håll för sitt uttalande att vi inte har någon massarbetslöshet eftersom arbetslösheten är mycket låg bland ”etniska svenskar mitt i livet”. Stefan Löfven säger att ”det är otäckt att en statsminister i Sverige pekar ut vissa grupper och särar ut dem i vi och dom”. Maria Wetterstrand twittrade att ”begreppet  ’etnisk svensk’ är faktiskt väldigt knäppt i alla sammanhang jag kan komma på”. Fredrick Federley anser att Reinfeldt ”spelar SD i händerna” och min käre statsvetarkollega Ulf Bjereld säger sig bli ”mycket förvånad” över ett ”väldigt olyckligt ordval” och anser det viktigt att Reinfeldt nu klargör sitt uttalande.

Svenska Dagbladets ”Faktakoll” ger Reinfeldt rött ljus med hänvisning till att det saknas statistik på etnicitet i Sverige och i ett utslag av total förvirring skriver Mats J Larsson på nyhetsplats i Dagens Nyheter att ”etnicitet är ett begrepp som ofta används av extremhögerpartiet som Nationaldemokraterna och det nazistiska Svenskarnas parti”. Betydligt mer korrekt vore att skriva ”etnicitet är ett begrepp som ofta används av etnologer, sociologer, historiker och antropologer”.

Reaktionerna är förutsägbara och olyckliga. Jag ser inga problem med Reinfeldts ordval och jag ser heller inte några problem med att han gör det i sammanhanget av arbetslösheten. Givet läget på arbetsmarknaden vore det betydligt värre om han inte tagit utgångspunkt i de alarmerande skillnaderna mellan olika grupper.

Det finns ingen offentlig statistik i Sverige över etnicitet. Vår lagstiftning saknar helt och hållet hänvisningar till etnicitet, ingenstans i offentligheten förekommer särbehandling på basis av etnicitet. Men det betyder inte att etnicitet är en irrelevant faktor för att förstå samhällsutvecklingen, tvärtom. Många av de problem som vi vill att politiker ska lösa åt oss varierar kraftigt mellan olika etniska grupper. En av de stora politiska utmaningarna just nu är att försöka bromsa utvecklingen mot ett etnifierat klassamhälle. Jag skulle vilja se den som ärligt står för uppfattningen att Reinfeldt har fel i sak – att arbetslösheten är avsevärt lägre bland etniska svenskar. Orsakerna kan diskuteras men att på nyhetsplats ge ”rött ljus” åt själva sakpåståendet måste anses som rent vilseledande.

De flesta människor har en etnisk gruppidentitet i betydelsen att de identifierar sig med och upplevs tillhöra en etnisk grupp. Hur etniska grupper avgränsas varierar stort, jorden över. Mängden etnicitetsmarkörer är oändlig: från rent fysiologiska markörer (hudfärg, hårfärg, kroppslängd – jämför användningen av ”ras” i anglosaxisk diskurs), kroppsliga men icke medfödda markörer (omskärelse, hår- och skäggväxt, hål i örsnibbar) till kulturella markörer (sedvänjor, religion, språk) eller en rent subjektiv klassificering (känsla av tillhörighet). Ofta överlappar etniska identiteter med religiösa och kulturella, men det är sällan identiska kategorier.

Av de som invandrar till Sverige är en minoritet etniska svenskar (och av dessa är de flesta återinvandrare). Majoriteten invandrare är däremot inte etniska svenskar och har heller inga ambitioner att bli det. Tvärtom: bland flyktingar som kommer till Sverige är en väldigt vanlig drivkraft viljan att få leva ut sin etnicitet utan förtryck från myndigheter eller andra grupper.

Som en följd av invandringen är inte Sverige längre en homogen nationalstat. I staten Sverige bor människor med olika etniciteter, vilka ingår i olika etniska grupper. Utmaningen är att skapa en nationell gemenskap för alla medborgare, att göra plats för fler etniciteter än den svenska. Detta är svårt i ett samhälle där stat, nation och etnicitet historiskt kommit att glida ihop till en enda tjock identitet, där lager av kultur, religion, historia, språk och traditioner lagts på varandra.

Men att reagera negativt på att statsministern använder uttrycket ”etniska svenskar” är rent kontraproduktivt. Etniciteten försvinner inte för att vi inte pratar om den (vilket många som missförstått uttrycket ”social konstruktion” tycks lura sig själva att tro). Det finns heller ingen som helst anledning varför vi skulle vilja motarbeta uppdelningen av människor i olika etniska grupper. Så länge inte etniciteten politiseras, vilket heller inte är fallet i Sverige idag, finns inget att bekymra sig över.

Problemet med Reinfeldts uttalande är däremot att han öppnat upp för tolkningar att regeringen accepterar en högre arbetslöshet bland gruppen icke-etniska svenskar. Den dörren måste stängas snabbt och resolut.

50 kommentarer:

 1. Jag håller med dig om vad som är det allvarligaste problemet i vad Reinfeldt säger är. Och det är riktigt, riktigt allvarligt.

  Men jag tycker också att begreppet etnicitet är vanskligt att använda överlag i sådana här sammanhang, just eftersom det är så luddigt. Spara det till avhandlingar i historia, etnologi och sociologi eller vad det nu kan vara. VAD i det som kan tänkas ingå i etnicitetsbegreppet är det som är relevant att ta fasta på i såväl mångfaldsplaner som arbetslöshetsstatistik? Eftersom det uppenbarligen kan inkludera både medfödda kroppsliga markörer till subjektiv uppfattning av tillhörighet.

  SvaraRadera
 2. karin: Hur skulle statsministern ha uttryckt sig för att beskriva just det han menade, utan att använda det ordval som han gjorde?

  SvaraRadera
 3. Bra text. Vi svenskar finns vare sig ljugande journalister och politiker än säger. Så ser verkligheten ut!

  SvaraRadera
 4. Ett problem blir då att vi har en lag mot etnisk diskriminering. Om etnicitet bedöms vara ett helt intetsägande begrepp blir lagen omöjlig att tillämpa. Kanske bör lagen skrivas om till att i stället gälla diskriminering utifrån hudfärg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flera rättigheter när man är solbränd då, eller?
   Och en stackars albino skulle vara helt rättslös?

   Radera
 5. Anonym: Pja, han kunde väl ha sagt "infödda", om det nu var det han menade. Problemet blir ju just att det är svårt att veta vad han menar eftersom etnicitet är ett begrepp som rymmer så mycket. Jag tycker inte att etnicitet är ett intetsägande begrepp, snarare är det väl att det kan betyda så himla många olika saker och liksom måste följas av en mer noggrann definition som gör det krångligt att använda i sammanhang där man samtidigt refererar till mycket specifika siffror. Därför är det kanske inte helt optimalt att snacka om "etniska svenskar" i ett sammanhang där man inte har utrymme att förklara lite mer noggrant vad man menar.

  Och jag ifrågasätter inte heller om svenskar finns eller inte finns, det blir ju absurt akademiskt besserwisser-hittepå eftersom det uppenbarligen går i strid med väldigt många människors väldigt vardagliga erfarenhet. Samtidigt ifrågasätter jag inte att "svensk" kan betyda sjukt många olika saker i olika sammanhang, och att det finns många människor som hamnar i konstiga mellan-situationer beroende på vad man nu menar att svenskheten består i.

  John: Kanske det. Eller, jag vet inte hur det står i lagen, kanske specificeras det vad som ryms inom ramen för "etnicitet" i diskrimineringssammanhang?

  Men om man måste välja tycker jag att man ska fokusera på det som Heinö tar upp i sista stycket i stället för att lägga tiden på ändlöst ordvänderi.

  SvaraRadera
 6. I Sverige har det ju ofta varit det omvända, att etnicitet har setts som bättre utgångspunkt för politik än födelseland och termer som utrikes födda och invandrare. När de senare begreppen har använts kommer ofta anklagelser om att man "buntar ihop" en kategori människor som inte har någonting gemensamt och därmed skapar ett vi och dom. Etnicitet avspeglar bättre mångfalden i befolkningen.

  Statistik baserat på födelseland gömmer/glömmer ofta vissa etniska grupper och nationella minoriteter som inte blir synliggjorda. Som t.ex. assyrier, kurder, samer, romer. Företrädare för dessa grupper brukar böna och be myndigheter om att använda etnicitet istället för födelseland. Och att romer döljs i statistiken kan t.ex. ha bidragit till att deras katastrofala situation i skolan kan ha ignorerats, vilket är fallet här i Malmö.

  Företrädare för diskrimineringslinjen brukar också tala för döva öron om att vi, liksom länder som Kanada och USA, bör använda etnicitet i statistik och uppföljningar. På så sätt får personer ökade möjligheter att definiera sig själv. En infödd person med en turkisk och en kurdisk föräldrer från turkiet skulle t.ex. kunna definiera sig som svensk, kurd eller turk efter eget val.

  Själv tycker jag att födelseland är bättre som utgångspunkt för officiell statistik, men få länder utanför nordvästra Europa har tillgång till sådan statistik. Alltså används etnicitet ofta i andra länder.

  I Sverige är vi bra på att märka ord. Internationella kollegor brukar skratta åt mig/oss när jag berättar om de två statliga utredningarna om invandrarbegreppet som gjordes på 80-talet. Andra länder är inte så känsliga. I Nederländerna bunkar man t.ex. ihop utrikes födda och inrikes födda med minst en förälder född utomlands i en enda statistisk kategori och kallar dem Allochtonen (ungefär invandrarbefolkningen).

  SvaraRadera
 7. Sverige är nog det ända landet i världen där man inte för statistik på etnicitet. I länder där vita inte bor har man ju oftast i grundlagen till och med att endast en viss etnicitet kan vara fullvärdiga medborgare, och man syftar då inte på något socioflumm begrepp utan på genetisk härstamning. Till exempel i Syd Korea, Japan, Kina, Saudi Arabien mm

  SvaraRadera
 8. Så vad är en etnisk svensk?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte.
   Och vad är det för skillnad på en turk och en kurd? Alla som bor i Turkiet är väl turkar?

   Radera
 9. Du skriver "Vår lagstiftning saknar helt och hållet hänvisningar till etnicitet"

  Då känner du inte till rennäringslagen som förskriver att endast personer med samisk härkomst får bedriva renskötsel.

  SvaraRadera
 10. "Vår lagstiftning saknar helt och hållet hänvisningar till etnicitet"

  BrB 16 kap. 8 §
  Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller ETNISKT ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

  SvaraRadera
 11. Bra skrivet, Andreas! Bra att en akademiker vågar stå upp för ett begrepp, när politiskt tryck börjar kräva något slags nyspråk för att vidmakthålla sin ideologi. Ideologin tycks vara att etniska svenskar inte finns. Samtidigt har man inget problem med att andra etniska grupper finns. Men man bedriver ett arbete med att bryta ner begreppet Sverige och svensk etnicitet, i ideologiskt syfte.

  Det vore ju mycket märkligt om kritikerna istället hade hävdat att begreppet "romer" inte finns, eftersom det är en etnisk grupp som är krånglig att definiera. Då fick man avskaffa det romska kulturåret.

  Tyvärr är det här en form av etniskt förtryck (ja, faktiskt). Jag är etnisk svensk. Jag tillhör ingen annan grupp. Min fru är invandrare från Asien och inte etnisk svensk, fastän hon är mycket integrerad i Sverige och har ett högavlönat jobb. Men jag är bara etnisk svensk. Det vill "eliten" ta ifrån mig. Man vill säga att jag inte är något, inte tillhör någon grupp, utan bara tillhör en grå massa utan ursprung. Och troligen är jag i grunden rasistisk, kanske? Denna form av förtryck finner jag motbjudande och kränkande (det är ju populärt idag...).

  SvaraRadera
 12. Som du nämner på slutet. Problemet är inte hans användande av begreppet, utan att han använder det som ett försvar mot att hans politik faktiskt havererat totalt. Trots att arbetslösheten faktiskt var marginellt högre även i gruppen "etniska svenskar" år 2006, då Fredrik med sin arrogans, självbelåtenhet och von Oben-perspektiv, beskrev den som "massarbetslöshet". Uttalandet är lågt på så många plan, och knappast värdig en statsminister som byggt hela sin politik kring att vara tillrättalagd, populistisk och opportunistiskt.

  Ha d!

  SvaraRadera
 13. Visst finns det lagar baserade på etnicitet i Sverige. En renskötande same har en massa lagstadgade rasliga privilegier på övriga etniska samers och etniska svenskars bekostnad. I övrigt bra skrivet! Det finns hopp för statsvetarkåren ändå..

  SvaraRadera
 14. @Mikael

  Trots att det inte ger din post någonting, känner du dig nödgad att både nämna att din fru är "asiatisk", inte bara av annan etnicitet som hade räckt, att hon är "väldigt integrerad" och "högavlönad".

  Som om du inför dig själv försöker rättfärdiga ditt val av partner av annan etnicitet, som du generellt har problem med. Storsint.

  SvaraRadera
 15. "När" blir svensken svensk enligt detta resonemang?

  Vem har makten att bestämma "när"?

  Har inte övertygad av ditt avfärdande av social-konstruktivismen. Etnicitet är aldrig, i min mening, mindre än den politiker som bestämmer vem som är etniskt eller inte.

  "Betydligt mer korrekt vore att skriva ”etnicitet är ett begrepp som ofta används av etnologer, sociologer, historiker och antropologer”."

  Detta citat tycks bygga på argumentationen att alla håller med dig, vilket är ett felslut tror jag.

  Vad skulle Foucoult säga...?

  SvaraRadera
 16. Det är precis detta slags intellektuella klarhet, som väldigt få utöver Svante Nordin och AJH ger uttryck för, som eftersträvas. Om jag hette Maria Wetterstrand, Stefan Löfven eller Fredrik Federley en dag som denna så skulle jag skämmas. Hatten av till AJH med andra ord.

  Att inte erkänna och synliggöra etniska och rasliga grupper (eller genetiska kluster för att använda L.L. Cavalli-Sforzas terminologi) är som att vara mot livet självt. Leve mångfalden!

  SvaraRadera
 17. Vänta nu, kan det där verkligen vara samme Reinfeldt som i YouTube-klippet här: http://www.youtube.com/watch?v=dTw6ep8XNus ???

  SvaraRadera
 18. Swedish Dissident16 maj 2012 kl. 12:07

  Skrev alltför snabbt. Eftersöks menade jag förstås, inte eftersträvas.

  SvaraRadera
 19. Joel Kuhlin - Vad har du för grund för ditt påstående att politiker "bestämmer vem som är etniskt eller inte"? Stirrar du dig blind på 1900-talets historia?

  Kanske det är som Johansson Heinö skriver: "De flesta människor har en etnisk gruppidentitet i betydelsen att de identifierar sig med och upplevs tillhöra en etnisk grupp."

  Alltså vi identifierar oss som individer som delar av en viss folkgrupp, främst genom utseende och dessutom genom sådant som kultur och religiös tillhörighet.

  Sedan kan politiker använda detta för sina syften, men det tar inte bort den grundläggande grupptillhörighet som människan som primat känner (även andra primater känner grupptillhörighet).

  Jag har läst såväl antropologi som idéhistoria och begreppet "etnicitet" kom jag definitivt i kontakt med under mina studier.

  Dessutom är det väl lite trist med det där ständiga kramandet av Foucault. Han yttrade sig aldrig om etnicitet, vad jag vet.

  Vad jag vet är att SvD i faktakollen konstaterar att "...gruppen ”etniska svenskar” inte existerar i formell mening".

  Samtidigt finns det en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, på vars hemsida det står:
  "Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder."

  Myndigheten har sitt uppdrag utifrån grundlagen där det står att "Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person."  Jag ser användandet av etnicitet ha främst två syften: statistiskt och som underlag för forskning, samt för politik där begreppet är användbart för att t.ex. undvika diskriminering.
  Då ska det dock vara heltäckande. I princip täcker inte diskrimineringslagstiftningen majoriteten av de som bor i landet. Så en etnisk svensk som är i minoritet i ett område där andra etniciteter är i majoritet kan alltså inte anmäla detta till DO.

  SvaraRadera
 20. Om Reinfeldt anser att det existerar en kategori människor kallad etniska svenskar, kan dessa då få ingå i begreppet folkgrupp och omfattas utav brottsbalken? (16kap 8§)

  /Tłuste Gówno

  SvaraRadera
 21. Tłuste Gówno

  Tack. Du sammanfattade i en mening vad jag använde flera stycken till.

  SvaraRadera
 22. Etnisitet är ett väldigt bra begrepp. På något sätt måste man i diskussioner kunna skilja på den stora majoritetsbefolkningen av vad som kan kallas etniska svenskar och alla de som kommit hit. I den svenska etniska gruppen finns starka gemensamma beteendenormer som verkar exkluderande mot de som bryter mot dem. När man blundar för detta blir det mycket svårt att se de trösklar som finns för att få del i alla möjligheter som erbjuds i Sverige. Dessa normer är mer exkluderande ju högre positioner i samhället det handlar om. Därför skapas det och har skapats en underklass med etniska förtecken. Vill man motverka detta kan man inte blunda för etnisitetens betydelse. Tyvärr har vänstern helt gått vilse. Jag beklagar eftersom jag själv nog måste räkna mig dit. Jag blir tokig på alla dessa överreaktioner som markerar slutet på all saklig diskussion.

  SvaraRadera
 23. Här kommer ett klipp från fredrik ang vi och "dom" tänkande.

  http://www.youtube.com/watch?v=dTw6ep8XNus

  SvaraRadera
 24. Hur definierar man "etnisk svensk"? Räknas samerna? Räknas Kungen ens? Räknas de med Vallonsk härkomst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur definierar man "same"? Vad är en "vallon"?

   Radera
  2. Hur definierar man gurka? Eller någonting i över huvud taget?

   Radera
  3. Om jag flyttar till Japan, kan jag då efter ett antal år göra anspråk på att vara etnisk japan?

   Radera
  4. Ni tycks vara bestatta vid hudfarg. Om en person fodd i Tyskland bosatter sig i Sverige och skaffar barn, ar det tveksamt om nagon skulle ifragasatta huruvida dessa barn var svenska. Men sa fort nagon ser annorlunda ut, om det ar hudfarg eller nagot annat fysiskt markbart, da blir det svart att forestalla sig 'svenskhet'. Jag forstar liksom inte riktigt, kan en person som har annan hudfarg nagonsin 'bli' svensk? hur manga generationer kravs det egentligen?

   Radera
 25. Att förneka att det finns en etniskt svensk grupp är sant och falskt på samma gång, samtidigt som det, nu när detta görs av högt uppsatta personer inom politik och press, är att dumförklara sig själv.

  En - kanske ganska knackig - jämförelse är hur vi uppfattar talet Pi.

  Alla som gått ut grundskolan vet att Pi är "ungefär 3,14". Rent förenklat, av praktiska skäl, säger man att Pi är 3,14 vid snabba uträkningar. I själva verket är Pi ett mycket långt tal (En hyfsad approximation ligger på 50.000 decimaler, nuvarande rekordet i beräkningen ligger på 2576980377524 decimaler enligt wikipedia). Alltså är vårt sätt att kalla Pi för "cirka 3,14" ett sätt att förklara något väldigt omständigt och komplicerat på ett lättförståeligt och hanterligt sätt.

  På samma sätt använder vi etnicitet.
  Alla har, oavsett om man väljer att göra sig dum för att visa upp sina politiska värderingar, en skaplig uppfattning om vad en etnisk svensk är och hur en sådan ser ut. En person som skulle bedömas som varande etnisk svensk kan mycket väl vara vallonättlig, eller ha en tysk förälder, eller en grekisk farfarsfar. Eller, som för statsministern, att ha en färgad anfader.

  Begreppet "svensk etnicitet" är således mycket konkret. Om man väljer att dekonstruera begreppet och påvisa hur detta inte stämmer kan man ha mycket rätt i det också, men då måste dessa regler gälla för alla etniciteter, något som inte görs i det offentliga samtalet. Jag har mycket svårt att tro att t.ex. diksrimineringsombudsmannen skulle lägga ner ett fall p.g.a. svårigheter att definera begreppet "afrikansk härkomst" eller "rom" (Två i sig icke-konkreta begrepp som alla i vilket fall ändå har en uppfattning om vad de innebär).

  Det är inte fult att vara etnisk svensk. Det är inte finare än något annat heller. Det är ett genetiskt arv vi nedärvt från våra föräldrar och ingenting vi kan påverka i större utsträckning. Ta det för vad det är och behandla dina medmänniskor på ett bra sätt, och ta dig inte rätten att neka dina medmänniskor en historia om det nu får dem att känna sig trygga i sig själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fruktansvärt bra! Skulle kunnat skriva vartenda ord själv!

   Radera
 26. Det här är bland det absolut bästa jag läst, på väldigt länge!

  Tack!

  SvaraRadera
 27. Välbalanserat, klokt och väldigt bra skrivit Andreas!

  SvaraRadera
 28. I utlandet är det första dom tänker på om svenskar att de är blonda och blåögda i synnerhet kvinnorna i Sverige är det tror dom.
  Fast på senare år har det väl tillkommit andra saker som de också tänker på om svenskar.

  SvaraRadera
 29. "Problemet med Reinfeldts uttalande är däremot att han öppnat upp för tolkningar att regeringen accepterar en högre arbetslöshet bland gruppen icke-etniska svenskar. Den dörren måste stängas snabbt och resolut."

  Han har ju redan slagit fast att man måste acceptera detta med tanke på den invandringspolitik som han är för:

  "- Jag kan peka på att vi gör många reformer. Skälet till att det här problemet består är att det fortsätter komma asylsökande varje år. Det är en orolig värld. Med mindre än att världen blir bättre så kommer detta att fortsätta att ske.

  Så om världen förblir orolig och vi fortsätter ta in många asylsökande, så kommer du inte kunna dra ner de här siffrorna, menar du?

  - Vi kan säkert på marginalen göra mer, men med ett stort flöde av asylsökande till Sverige så kommer vi ha fortsatta problem att snabbt få in dem på arbetsmarknaden."

  http://www.expressen.se/nyheter/oppenhet-bygger-ett-starkare-sverige/

  De som inte är beredda att betala detta stora och växande pris för "öppenheten" kan rösta på ett visst parti...

  SvaraRadera
 30. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 31. Jag blir bedrövad av att en akademiker är så långt ifrån verkligheten att han inte begriper varför det blir en het debatt kring att Sveriges statsminister pekar ut invandrarna som ett problem man inte behöver bry sig om. Visst brukar akademiker vara verklighetsfrånvända i sin forskning men inte så här. Kom ut ur din garderob, tala om hur långt ut på högerkanten du står. Nu drar du ett löjes skimmer över alla akademiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är du som drar ett löjets skimmer över dig själv. Hur mycket har du fått betalt av wahhabiterna i Saudi för att kommentera på denna sida? Hur många kvinnor har du hedersmördat? Hur många äldre kvinnor har lustmördat?
   Relevans för diskussionen? Noll. Precis som ditt inlägg.

   Radera
 32. Så här skriver en som begriper. Till skillnad mot Andreas som imponerande nog lyckats studer mängfald väldigt länge utan att lyckats begripa det mest grundläggande.
  Läs http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/plotsligt-kanner-jag-mig-mindre-svensk_7203664.svd

  SvaraRadera
 33. All heder till Andreas Johansson Heinö för detta blogginlägg! Mycket bra och sakligt skrivet.

  SvaraRadera
 34. Är Heinö nazist eller bara sverigedemokrat?

  SvaraRadera
 35. Men Heinö, du är sannerligen inte den vassaste kniven i lådan på sprängkullsgatan. Vi har ingen massarbetslöshet eftersom det är icke-svenskar som är arbetslösa och de tillhör inte den svenska massan. Tänk lite din lille högerriddare. Ska du inte klargöra din politiska tillhörighet? Ulf är tydlig med att han är sosse, varför ska du fortsätta hymla bakom din akademikermask?

  SvaraRadera
 36. Otroligt att Lövden kunde tycka till om detta. Det säger en hel del om hans politiska tyngd.

  Henrik, liberal i Göteborg

  SvaraRadera
 37. Löfven ska det vara.

  Henrik, liberal

  SvaraRadera
 38. Att döma av några anonyma begåvningsbefriade kommentatorer ovan har islamistvänstern hittat hit.

  SvaraRadera
 39. Denna rent infantila diskussion där politiska företrädare ojar sig över begreppet "etniska svenskar" kan bara förekomma i ankdammen Sverige där folk tycks bli allt dummare för var dag som går.

  Finns det andra etniciteter än "svensk etnicitet" eller är det bara den svenska som inte existerar i Sverige? Att påstå att begreppet etnicitet endast används av nazister är rent befängt. I så fall är det nog bäst att diskrimineringslagen (2008:567) genast skrivs om eftersom man där tar upp etnisk tillhörighet som en grund för diskriminering:
  "1 kap. Inledande bestämmelser
  Lagens ändamål
  1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
  funktionshinder, sexuell läggning eller ålder."

  På regeringens hemsida kan man läsa:
  "FAKTA OM DEN NYA LAGEN
  SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER
  Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av:
  - kön
  - könsöverskridande identitet eller uttryck
  - etnisk tillhörighet
  - religion eller annan trosuppfattning
  - funktionshinder
  - sexuell läggning
  - ålder."

  Aj då, etnisk tillhörighet....hur kan man ha en etnisk tillhörighet om det inte finns etnicitet eller är det exklusivt pursvenskarna som saknar etnisk tillhörighet i "Det Nya Sverige"?

  SvaraRadera
 40. "RPM om kopplingen SDs topp och dyiga botten. #svpol SD mycket värre än jag trodde | Ledarsidan | SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sd-mycket-varre-an-jag-trodde_7215935.svd via @SvDledare"

  Varför uppmärksammar du den där stollen, Andreas? Han sjunker ju bara lägre och lägre och det lilla alster han nu knåpat ihop skulle väl t o m Expo hålla sig för goda för att göra och måste tillhöra det värsta SD råkat ut för vad gäller smutskastningsförsök. Inte är det väl en sådan här debatt du vill ha?

  SvaraRadera