11 januari 2013

Inför presidentvalet i Tjeckien

Tjeckien väljer idag och imorgon (av tradition röstar man i Tjeckien under två dagar) ny president. Det är första gången det hålls direktval till presidentposten, Vaclav Havel (1993-2003) och Vaclav Klaus (2003-2013) utsågs båda av parlamentet.

De formella maktbefogenheterna för presidenten är små. Tjeckien är en parlamentarisk republik där statschefens uppgifter i första hand är ceremoniella. Men både Havel och Klaus har varit framgångsrika i att fylla posten med meningsfullt innehåll. Klaus höll till exempel många i EU på halster genom att in i det sista vänta med att ratificera Lissabonfördraget 2009. En direktvald president har dessutom ett starkare utgångsläge eftersom själva egenskapen av att vara folkvald i sig skänker legitimitet. Det är således inte alls oviktigt vem som vinner valet.

De tjeckiska väljarna har många tillfällen att uttrycka sin mening. Utöver parlaments- och lokalval (skilda valdagar) hålls även val till regionala parlament (Tjeckien är ett av få länder i Östeuropa med en regional politisk nivå) och till senaten (enligt amerikansk modell, där en tredjedel av mandaten väljs vartannat år). Lägg därtill Europaparlamentsval och en tjeckisk väljare har upp till åtta tillfällen under en femårsperiod att utnyttja sin rösträtt (eftersom Senats- och presidentval sker i två omgångar).

Detta riskerar naturligtvis att inverka negativt på valdeltagandet som ligger mellan drygt 60 procent i parlamentsvalen och under 20 procent i regional- och senatsvalen.

Nio kandidater ställer upp i presidentvalet, flera av dem rejält namnkunniga. Här är de viktigaste:

Milos Zeman: partiledare för Socialdemokraterna på 1990-talet, premiärminister 1998-02, numera ledare för ett nytt mitten-vänsterparti.

Jan Fischer: teknokrat, ryckte in som partilös premiärminister 2009-10 när regeringen föll mitt under pågående ordförandeskap.

Karel Schwarzenberg: 75-årig utrikesminister och partiledare för liberalkonservativa Top 09.

Jiri Dienstbier Jr: son till legendariske dissidenten Jiri Dienstbier Sr. Kandiderar för Socialdemokraterna.

Vladimir Franz: kompositör och konstnär. Blivit kultkandidat, mycket tack vare sitt utseende (han är tatuerad över hela kroppen, inklusive ansiktet).

Utöver dessa representeras konservativa ODS av senatens ordförande Premysl Sobotka och Kristdemokraterna av Europaparlamentarikern Zuzana Roithová. Två av de sex partierna i parlamentet - Kommunisterna och populistpartiet VV - saknar kandidater. Däremot finns två kandidater som representerar två mindre partier.

Sedan valet 2010 har Socialdemokraterna befäst sin ställning som största parti och ligger nu runt 30%. Alla de tre partierna i mitten-högerregeringen har försvagats: ODS och framförallt Top 09 har tappat väljare och VV i praktiken utraderats. Istället har Kommunistpartiet seglat upp som näst största parti. Korruptionsfrågan dominerar den inrikespolitiska debatten i Tjeckien och har varit viktig även inför presidentvalet.

Opinionsmätningarna tyder dock på en president som inte kommer från något av parlamentets partier. Det mesta talar för en andra omgång mellan Zeman och Fischer. Och då kommer det spela roll vilken kandidat som t ex Franz uppmanar sina väljare att rösta på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar