24 januari 2013

Om Tino Sanandajis argument mot fri invandring

DN Debatt idag går Tino Sanandaji, nationalekonom vid Institutet för näringslivsforskning, till hård attack mot Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt som i boken Migrationens kraft (Hydra, 2012) argumenterar för öppna gränser. Enligt Sanandaji riskerar borgerliga partier "allmänhetens förtroende när de okritiskt förlitar sig på oseriösa debattböcker om något så viktigt som invandringspolitik".

Jag skriver detta inlägg utan att ha Migrationens kraft vid mitt skrivbord. Jag kan därför inte kontrollera huruvida författarna gör sig skyldiga till det slarv och de sakfel som hävdas. Men det är inte heller det mest intressanta i sammanhanget. Låt oss istället se på de huvudargument som Sanandaji för fram och vilken relevans de har för invandringsdebatten i stort.

Argument #1: Invandringen till Sverige 1860-1914 var inte fullt så fri som Norberg och Segerfeldt påstår och framför allt var omfattningen obetydlig. 

Här har Sanandaji rätt i sak. Se även tidigare inlägg på temat av Adam Cwejman. Länge var invandringen till Sverige så liten att det inte fanns behov av någon invandringspolitik. Idag är invandringen mer omfattande än någonsin tidigare. Samtidigt är invandringspolitiken mer liberal idag än någon gång sedan 1960-talet. Detta är viktiga utgångspunkter för en saklig debatt, men, och detta bör understrykas, det går inte att ur sådana jämförelser dra några normativa slutsatser gällande huruvida politiken borde vara mer eller mindre restriktiv.

Argument #2: Migrationens kraft över invandringens positiva effekter och ger en bristfällig bild av forskningsläget; beroende på typ av invandring kan effekterna på ekonomin vara både positiva och negativa.

På ett plan är detta ett trivialt konstaterande och lika trivialt är det att konstatera att det förstås också beror på hur man räknar och vilka kategorier man väljer att urskilja. Tidsdimensionen är också besvärlig, på så vis att de stora kostnaderna är kortsiktiga och uppenbara - bostäder, utbildning och bidrag åt nyanlända - medan de stora vinsterna är långsiktiga och svåra att urskilja från andra faktorer. Ungefär på samma sätt som det är ganska enkelt att beräkna vad det kostar att bygga en bro men väldigt mycket svårare att beräkna exakt hur stora vinsterna av bron kommer att bli.

Vad Sanandaji inte nämner är att det inte alls är någon självklar normativ utgångspunkt att migration måste ge positiva ekonomiska effekter för att vara försvarbar. Sanandaji skiljer heller inte mellan arbetskrafts- och flyktinginvandring. Ingen argumenterar för att flyktingmottagande ska styras av en ekonomisk logik. Det handlar om en moralisk skyldighet att ge asyl åt människor som har skyddsbehov.

Argument #3: Även i en avreglerad ekonomi med låga löner och svaga fackföreningar kvarstår integrationsproblemen.

Sanandaji har rätt i att den somaliska invandringen till USA ibland framställs som betydligt mer framgångsrik än vad den är. Det är svårt att inte se detta som ett bekymmer. Men, återigen, på vilket sätt är detta ett argument för restriktiv invandring? De allra flesta invandrargrupper som kommit till Sverige är idag hyfsat väl integrerade, det är lätt att glömma bort. Det går också att dra lärdomar av tidigare misslyckanden. På många sätt har integrationspolitiken faktiskt förbättrats, inte minst av den nuvarande regeringen. Migranter bemöts idag mer som unika individer, det finns en tydligare målsättning att även flyktingar snabbt ska kunna börja försörja sig, det finns nu en fri debatt gällande regler för föräldraförsäkring för utrikes födda etc. De som idag kommer till Sverige från exempelvis Somalia möter i Sverige direkt ett stort nätverk av andra somalier, vilket inte var fallet när den första generationen somalier kom hit.

Sammanfattningsvis: Sanandaji visar att man inte bör slarva med argumenten i invandringsdebatten. På flera punkter är detta en nyttig bakläxa. Men han begår också själv misstaget att inte klargöra sin egen utgångspunkt. Det är som om han vore helt omedveten om att vi har ett debattklimat där varje form av problematisering av invandring eller integration uppfattas vara ett argument emot invandring. Därmed öppnar han helt i onödan upp för guilt by association- och ad hominem-argument.

Men vem som håller med Sanandaji eller vad han själv tycker är av sekundärt intresse. Det viktiga är argumentens bärkraft. Och här räcker de så långt som till att underminera några resonemang i Norbergs och Segerfeldts bok. Men de påverkar inte den normativa grund som väldigt många av oss vilar på i vårt försvar av en liberal invandringspolitik.
36 kommentarer:

 1. ”Men de påverkar inte den normativa grund som väldigt många av oss vilar på i vårt försvar av en liberal invandringspolitik.”

  Du gör samma misstag som alla andra, du frikopplar den normativa grunden från verkligheten. För att göra en extrem jämförelse, Titanic hade för få livbåtar och det finns en gräns för hur många den kan bära. Även om man vill och har ”skyldighet” att rädda alla som ligger i vattnet så går det inte. Det kommer till en punkt då livbåten blir överlastad och tar med sig alla i djupet.

  Inte så att vi är på väg att sjunka just nu, men uppfattningen att integrationspolitiken har förbättrats har du fantiserat ihop. Det fungerar ju inte alls och blir bara sämre i takt med att allt fler kommer. Jag kan inte se att vi har någon skyldighet att ta emot i den omfattning som vi gör.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och jag kan inte se någon skyldighet till varför han ska låta dig kommentera hans blogg, trivs du inte, dra!

   Radera
  2. Bra argument, Anonym! Du är verkligen en heder för din sak.

   Radera
 2. Tycker någon att invandringspolitiken och resultatet av den fungerar bra i dagens Sverige?
  Ett visst nytt parti har 75% förtroende av svenskarna i sin invandringspolitik. Dock väljer andra partier blunda.

  SvaraRadera
 3. Värre PK än det du ger ut tryck för får man leta efter. Du borde skämmas.
  Ge mig Ett exempel vad invandringen har tillfört vårt välstånd. FÖRUTOM KOSTNADER
  Vilket argumentation!!!!!!!!!!!!!!!, dra upp byxorna och kom in i matchen
  Men mitt inlägg blir väl bortplockat, du brukar ju göra så när det inte passar dig
  Så få se vad det är för stake i dig.
  Låt stå kvar eller - visda vilket skämt du är

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller så kan du dra ner byxorna och böja dig fram, så kör vi klart matchen!

   Radera
 4. " De allra flesta invandrargrupper som kommit till Sverige är hyfsat välintegrerade"
  Tyvärr stämmer inte detta. ,Majoriteten av invandrarna från afrika och asien ( där mellanöstern ingår } kan inte försörja sig själva , mindre än 50 % förvärvsarbetar. Det säger sig själv att Sveriges nuvarande migrations och integrationspolitik inte är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Så hurvida Sveriges invandring är moraliskt riktig spelar ingen roll, ekonomiska faktorer kommer tvinga Sverige att föra en restriktivare migrationspolitik.

  SvaraRadera
 5. För att gå till botten längs din egen linje: Om du vill ha en liberal invandringspolitik för att hjälpa människor, så finns det andra sätt som skulle hjälpa många fler. Det är inte svårt att dra en korrekt slutsats av detta faktum.

  SvaraRadera
 6. Tinos artikel var knappast att argumentera mot fri invandring utan han belyser lögner som han såg i påståenden. ha det som utgångspunkt Andereas. Dessutom är flyktinginvandringen bara en liten bråkdel av vad som pågår. och precis som du menar att man kan inte räkna positiva effekterna av bron så kan man inte räkna de negativa heller av samma bro. Jämförelsen med bron var urdålig, alla med lite vet i skallen förstår att ju mer du fördelar något desto mindre delar fördelas det på-

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 24 januari 2013 16:22 : "alla med lite vet i skallen förstår att ju mer du fördelar något desto mindre delar fördelas det på- "

   Så USA, med flera människor, har sämre BNP/capita än Mexico?...eller Sverige? Ditt argument är inte värt någonting. Däremot finns det argument för att Sverige inte bara kortsiktigt förlorar på nuvarande invandring (för det vet vi att vi gör), men även långsiktigt. Globalt och långsiktigt är det svårare att säga om vi tjänar eller inte, men tycker att det är rätt ekonomistiskt argument och därmed mindre intressant än det kulturella -- t ex om det finns en poäng i att hålla nationer någorlunda intakta genom att avvisa stor invandring -- eller att befolkning får vara med och demokratiskt besluta om politiken.

   (FÖRRESTEN: Vore himla bra om du och andra kunde skriva signatur istället för att inte skriva något alls och få "Anonym" som signatur. Nu vet man ju inte om man sen får svar av den man skivit replik till.)

   Radera
 7. Andreas Johansson Heinö skriver:

  "Vad Sanandaji inte nämner är att det inte alls är någon självklar normativ utgångspunkt att migration måste ge positiva ekonomiska effekter för att vara försvarbar."

  Det kanske beror på, att du själv och likasinnade inte öppet har deklarerat, att den normativa grund, som ni vilar på, kan formuleras:

  Det är LIKGILTIGT för dig och likasinnade, att den världsunika invandringspolitiken åsamkar den befolkning, som redan befinner sig i landet, lidande, stora kostnader och andra negativa konsekvenser.

  Offren för den importerade våldsbrottsligheten kan därför bli hur många som helst och skattebetalarnas utgifter för den unika invandringspolitiken kan bli hur stora som helst - det påverkar inte alls din och likasinnades inställning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ökningen av brottsligheten är en onyanserad debatt på bloggar som Affes statistikblogg. Han visar att våldtäkter har 5-faldigats sedan 1970-talet och antyder att det beror på invandrare.

   Det går dock inte ihop med Brå:s högsta tal på överrepresentation. Med dem får man fram att invandrare, som har 3-4 ggr över-risk, står för upp till 35-40 procent av våldtäkter. Inkluderande s k andra generationens invandrare, med lite över 1,5 ggr över-risk, ca 40-45 procent. Denna siffra var den SD fick i en undersökning för några år sedan, där man kanske inte var så högljudd med resultatet.

   Om invandrare står för ökningen, som alltså är 4/5 av dagens nivå, skulle invandrare och andra generationens invandrare utgöra 80-85 procent av förövarna, men dessa utgör alltså under hälften medan etniska svenskar är i viss majoritet.

   Att etniska svenskar är i majoritet efter ökningen på 5 gånger nivån på 1970-talet innebär att etniska svenskar idag är nära 3 gånger mer benägna att begå detta brott än de var på 1970-talet.

   Delförklaring till total ökning kan vara ökad anmälningsbenägenhet och nya definitioner, men det ändrar inte det jag ville påpeka, att talet om att bara invandrare står för brotten i Sverige, eller att invandrare har fått brottsligheten att mångdubblas, inte är korrekt. Även påståendet att Sverige är näst farligaste land efter Lesotho beträffande våldtäkter är också en mycket fet lögn (som du kan raderas på "öppna" Avpixlat om du förklarar). Affes diagram och påståenden missar ett och annat.

   Med detta sagt är jag inte för fri invandring men av en rad orsaker för en reglerad något (tydligt) stramare invandring än vi har nu.

   Radera
  2. Det du skriver är tyvärr helt fel.

   Redan under andra halvan av 1980-talet begicks över hälften (53%) av anmälda våldtäkter av invandrare och deras söner enl. Brå.

   Det är bara att läsa innantill i Brå:s undersökning 1996:2.


   Radera
  3. Ja, det stämmer visst (läser s.71), men för övriga sexualbrott är etniska svenskars representation 82%. Räknade ovan bara vad överrepresentation enligt Brå 2005:17 skulle ge.

   För alla andra brott i Brå 1996:2 är dock etniska svenskar förekomst mellan 60% och 87%. T ex etniska svenskars representation i misshandel av bekant kvinna 67%, misshandel av obekant kvinna 71%, misshandel av bekant man 68%, misshandel av obekant man 69%, biltillgrepp 71% o s v.

   Siffror avser dock 1993, när invandrares andel kanske var 10% av befolkningen, mot dagens 15%, och jag förmekar inte över-risk för troligen de flesta men inte alla brott.

   Radera
 8. Kommentarerna till inlägget är förvisso onödigt polemiska, men det AJH missar att belysa är, bland annat, att migrationsfetischister som Norberg et al även försöker få det att framstå som 1) att migration har ett slags hyperinstrumentellt värde, eftersom det tros leda till den globalistiska dynamik som skapar transnationella win-win-situationer, och 2) att även flykting-, asyl- och anhöriginvandring är ekonomiskt och på andra sätt fördelaktig, och detta delvis p.g.a 1).

  Visst gör tidsperspektivet och de intrikata transnationella handelsprocesserna det komplext att mäta för- och nackdelar, såväl kort- som långsiktigt, men det finns väldigt många nackdelar som AJH med flera inte beaktar i sina debatter över huvud taget. Detta gäller bland annat risk för etnokulturella konflikter när majoritershegemonin undermineras, dysgeniska processer som kan påverka den ekonomiska standarden och andra samhällskomponenter negativt, och inte minst att etniska svenskar sucessivt ersätts av icke-svenska individer och grupper.

  Relevanta lästips:
  http://swedishdissident.blogspot.se/2012/10/mangkulturkritisk-laslista.html

  SvaraRadera
 9. "Men de påverkar inte den normativa grund som väldigt många av oss vilar på i vårt försvar av en liberal invandringspolitik."

  Kan du förtydliga den "normativa grunden"? Är det att hjälpa riktiga flyktingar så är Sveriges politik ett brakfiasko som i stället öppnat upp för ett enormt utnyttjande av asylinstitutionen. Likaså om det är tänkt att Sverige ska tjäna på invandringen; den har i stället gett upphov till stora kostnader som svenska skattebetalare får stå för. Är man för att Sverige fortsatt ska vara öppet för invandring så går det inte att på något hållbart sätt försvara den nuvarande politiken.

  SvaraRadera
 10. "Om invandrare står för ökningen, som alltså är 4/5 av dagens nivå, skulle invandrare och andra generationens invandrare utgöra 80-85 procent av förövarna, men dessa utgör alltså under hälften medan etniska svenskar är i viss majoritet."

  Du måste utgå från Brås första rapport från 1996. Där står:

  "Våldtäkt är den brottskategori där invandrarnas andel av den anmälda brottsligheten är högst, 38 procent av brotten har registrerats på invandrare. Vad gäller s.k. överfallsvåldtäkter utomhus är invandrarnas andel ännu högre, 47 procent."

  Det här gällde för åren 1985-1989. Sedan dess har invandrarnas andel av befolkningen ökat avsevärt samtidigt som deras överrepresentation är ungefär lika stor som tidigare. Det säger sig självt att siffran på 38 % måste vara mycket högre i dag och ännu mer så om vi räknar in andra generationens invandrare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utgick från Brå 2005:17, men möjligt att jag räknat lite fel. Men även om invandrare stod för 60% av våldtäkter finns ändå lite kvar till de 80% de måste begå för att förklara ökningen 5 gånger.

   Vidare är effekt av att jämt tala om att invandrare har större risk att begå våldtäkt att uppfattningen att de är farliga skapas. Om de som äter tillväxthormon har stor över-risk att begå våldtäkt hetsas inte mot dem som "Sverige-vänliga" hetsar mot invandrare.

   Radera
 11. En bro vet man att man har användning för, annars är det inte troligt att man hade byggt den.
  Men när det gäller invandringen i den omfattning vi har i dag är allt tyckande om hur det kommer att bli bara spekulationer.
  Sen kan invandringen ha en humanitär dimension, och det har den nog för de flesta. Frågan är var man ska dra gränsen. När blir det en så stor belastning att samhället tar skada? Det är väl det vi kritiker av invandringspolitiken vill få diskutera. Är det för mycket begärt?

  SvaraRadera
 12. "Utgick från Brå 2005:17, men möjligt att jag räknat lite fel."

  Det kan du ju inte ha gjort när du påstår "men dessa utgör alltså under hälften medan etniska svenskar är i viss majoritet". Det där var läget 1985-1989. I rapporten från 2005 nämns bara invandrarnas fortsatt höga överrepresentation; vi får inte veta hur stor andel procentuellt sett de står för vad gäller våldtäkt. Siffran kanske blev lite för känslig och skulle kunna "spela främlingsfientliga i händerna" när argumentet om att "svenska män" står för majoriteten av våldtäkterna av allt att döma gått förlorat med god marginal.

  "Vidare är effekt av att jämt tala om att invandrare har större risk att begå våldtäkt att uppfattningen att de är farliga skapas."

  Det är ju bara verkligheten; de är åtminstone klart "farligare" än svenska män på det området. Varför ska det förtigas? Titta bara på den groteska siffran vad gäller "överfallsvåldtäkter utomhus" och sedan kan du ju läsa något reportage om några av dessa förövare och vilken syn på svenska kvinnor de har. Det kanske kan förklara mycket av problemet, eller är det här inget problem enligt dig?

  SvaraRadera
 13. Andreas,
  det är hedervärt att du har en "normativ värdegrund". Men låt mig gissa - jag tvivlar på att du själv bor i stadsdelar som Bergsjön eller Biskopsgården. Själv råkar jag göra det och ser med egna ögon konsekvenserna av den invandringspolitik som folk med samma "normativa värdegrund" som du fört i årtionden. Det är lätt att ha rymligt samvete när man själv inte behöver ta konsekvenserna av den förda politiken förutom att betala några kronor extra via skattsedeln.

  SvaraRadera
 14. Hur ska världen klara dessa ständiga ökningar av folk på jorden? Vad är det logiska att vi måste bli flera? Vi har nästan fördubblats i antal på jorden sedan 1975. Populationen växer till med ca 100 miljoner om året, och 80-90% av dem föds rätt in i fattigdom och senare svält eller flykt från någon överbefolkad etnisk oroshärd. Vi i väst är ju de som sabbar miljön så för att klara miljön och möjligheterna att överleva borde vi bli färre här i väst som sabbar miljön inte flera. Finns många vinklar att se på hur världen fungerar, beror på vilka värden man tar till sig beroende på vilket mål man vill nå. Men när fakta inte stämmer kan man ju försöka förminska problemen och säga att den andras fakta inte stämmer. Men om fakta stämmer och problemen bara blir värre med åren borde man inte stanna upp och analysera om man kommer till rätta med problemen innan man fortsätter i full gas mot isbergen?

  SvaraRadera
 15. Sverige har redan västvärldens mest "liberala" migrationspolitik. De länder som är framgångsrika på att integrera invandrare ( bli självförsörjande ) som t ex USA och Kanada för en mer restriktiv migrationspolitik än Sverige. Så om integrationspolitiken ska lyckas måste migrationspolitiken bli mindre liberal , inte mer som Norberg, Segerfeldt hävdar.

  SvaraRadera
 16. "Ungefär på samma sätt som det är ganska enkelt att beräkna vad det kostar att bygga en bro men väldigt mycket svårare att beräkna exakt hur stora vinsterna av bron kommer att bli."

  Av alla usla argument jag hört och sett angående invandringen så tar detta priset.
  När man gjort kostnadskalkylen för bron så räknar man på samhällsvinsten för att se om det är försvarbart att genomföra bygget.
  Det gjorde man för tunneln i Hallandsåsen och kom fram till att det var försvarbart. Nu visade sig kostnadskalkylen vara för optimistik eftersom man underskattade problemet med bergets beskaffenhet. Det blir i slutändan en samhällsekonomisk förlust.
  Bottniabanan gjorde man också samma kalkyler för och kom man fram till att järnvägen var för dyr i förhållande till vad samhället skulle tjäna/spara. MP drev igenom bygget av rent politiska skäl. Ett antal miljarder i sjön, vilket närmast är ett signum när MP är involverat.
  Där har vi alltså två konkreta fall där kostnaden och samhällsnyttan inte gick ihop för byggnationen.
  Så vad är då skillnaden mot invandringen som Heinö drar paralleller till? Jo, för invandringen har man aktivt stoppat alla försök till både kostnadskalkyl och uppskattning av samhällsnyttan. De försök som har gjorts har alla utfallit till oerhörda kostnader för samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lägg därtill att om en invandring är misslyckad och skadar samhället och dess befolkning, oavsett det är ekonomiskt, kulturellt eller socialt, så är skadan på samhället dessutom irreversibel.

   I värsta fall kan det visa sig att de riktigt stora problemen och allvarliga konsekvenserna bara ökar med tiden eller blir av ett annat icke förutsägbart slag senare. Säg om 10-20 år eller varför inte om 50 eller 100 år. Mina egna far- och morföräldrar föddes som en jämförelse för 130 år sedan, så att beakta tidsperioder på ca 100 års basis är inte orealistiska när man så till den grad ändrar ett lands demografiska sammansättning och utsätter det för större förändringar än någonsin. Det om något borde väl historien lärt oss och då inte minst samhällsvetare, att instabilitet pga etniska spänningar inte är ovanligt.

   Jämförelsen med en bro är även dålig i avseendet att om en bro visar sig vara felkonstruerad så kan man alltid riva den.
   Det må vara en ekonomisk kostnad men det är övergående.
   Visar sig ett brobygge ha allvarliga miljökonsekvenser då avbryter man bygget.
   Åtminstone om man har sunt förnuft och besitter den allra minsta gnutta ansvarskänsla. Om inte låter man andra få betala priset för sin egen dumhet och prestige, vilket klingar som särledes dåligt ledarskap. För så dåliga politiker har vi väl inte i Sverige så de pantsätter folket för egen vinning, eller?

   Radera
 17. "De allra flesta invandrargrupper som kommit till Sverige är idag hyfsat väl integrerade, det är lätt att glömma bort."

  Källa på det? Sist jag såg en riktig källa så var Sverige bland de sämsta i EU på integration och skillnaden mellan andelen etiska svenskar som jobbar och invandrare var horribel...

  Dock vill jag passa på och tacka för boken som tydligen hjälper C över stupet, Lööf kan faktiskt inte stjälpa hela lasset själv!

  Mindre ironiskt vill jag tacka för att man kan kommentera din blogg anonymt, hoppas det förblir så!

  SvaraRadera
 18. Vad säger forskningen om vad som händer i de länder som åderlåts på sin befolkning, där kanske de med utbildning (och pengar) lämnar landet, innebär inte detta en negativ spiral som förvärrar läget för dem som är kvar? Behövs inte läkare och ingenjör i t.ex Somalia?

  SvaraRadera
 19. Svenska lagar och politiker ska värna om svenskarnas bästa.
  Endast en bråkdel av "flyktingarna" är flyktingar enligt UNHCR.

  Jag vet att det är rasistiskt och icke PK att nämna IQ, men somalier har en medel-IQ på 68.
  (En svensk som har IQ under 70 räknas som förståndshandikappad.)
  De bekänner sig till en IQ-befriad religion som inte respekterar liv och egendom samt har en fruktansvärd kvinnosyn.
  Dessutom blir många i andra och tredje generationen mer och mer religiöst fundamentalistiska.

  Nuvarande invandringspolitik skapar ett samhälle av "vi" och "dom".
  Eftersom det syns på utsidan vilka "dom" är kommer Sveriges framtid att bli kaos, raskravaller och inbördeskrig.

  SvaraRadera
 20. Du bekräftar med detta blogginlägg tyvärr den i samhället spridda uppfattningen att sanningen om invandringspolitiken förtigs. Du kritiserar Tino Sanandaji för att hans kritik av de stora sakfelen i "Migrationens kraft" kan öppna för invandringsfientliga argument. Sanningen är att det är böcker som "Migrationens kraft", som för de flesta uppenbart ger en felaktig och snedvriden bild av verkligheten, och den repressiva attityden tillsammans med en ständig a priori-stämpling som rasist av de som problematiserar invandringen som är själva invandringsfientlighetens näring. Det är de ständigt avslöjade lögnerna om invandringens förträfflighet och avsaknad av problem som är näringen. Det är avsaknaden av ärlighet och en nykter debatt som är själva grunden till problemet.

  SvaraRadera
 21. Hej Andreas, kan du förtydliga vad du menar med "Därmed öppnar han helt i onödan upp för guilt by association- och ad hominem-argument."?

  Om jag förstår dig rätt så tycker du även att det är fel att påpeka misstag folk gör utan att ha den rätta agendan? Anser du att det är inte är legitimt att påpeka sakfel för sakens skull?

  SvaraRadera
 22. "Sanandaji skiljer heller inte mellan arbetskrafts- och flyktinginvandring. Ingen argumenterar för att flyktingmottagande ska styras av en ekonomisk logik. Det handlar om en moralisk skyldighet att ge asyl åt människor som har skyddsbehov."

  Fast nu argumenterar han väl mot FRI invandring? Varför skall detta alltid blandas ihop?! Vi ger asyl åt de som finns ha asylskäl och har idag inget tak överhuvudtaget på flyktingmottagandet, alltså: vi har fri asylinvandring. Dessutom har vi fri arbetskraftsinvandring.

  "Fri invandring" handlar således INTE om varken flyktingar eller arbetskraft, utan om folk som vill komma hit utan asylskäl eller arbete. Således kan man inte fritt plocka argument från sin "favoritinvandring" när man försvarar fri invandring.

  SvaraRadera
 23. Sanandajiprincipen = Att se upp med invandringen för invandrarna tenderar att rösta mer vänster.
  Så var det i kommunalvalet i Göteborg 1976 när utländska medborgare för första gången fick rösträtt i kommunala val.De borgeligas förlust i Göteborg skylldes på invandrarsnas röster.

  SvaraRadera
 24. Som övriga kommentatorer vill jag ifrågasätta kopplingen mellan din normativa grund och dagens svenska invandringspolitik. För det första är en stor del av invandrargruppen inte flyktingar. För det andra kanske det finns andra bättre sätt att hjälpa människor i krigsdrabbade områden än att placera dem i ghetton utan jobb i kalla Sverige: Varför inte t.ex. upprätta temporära läger i närheten av deras hemländers gränser så att de snabbt kan återvända och bygga upp sitt land när situationen förbättrats? Sådana läger skulle kunna finansieras solidariskt av övriga världssamfundet.

  Jag delar din normativa grund, men jag delar inte din tilltro till nuvarande invandringspolitik. Den har totalt havererat och måste utvärderas kritiskt.

  SvaraRadera
 25. "Migration är mer än nationalekonomi"

  Ovanstående mening är titeln på Thomas Gurs (kan inte komma på hur jag skriver tyskt y på androidplattan) artikel på SvD opinion den 2:a feb i år. Har någon missat den? Har Heinö missat den?

  LP

  I Sverige är närmast tabu att tala klarspråk om det Thomas Gur skriver om, men han gör det så snyggt och elegant att det förhoppningsvis kan passera utan att rasistpolisen rycker och och täcker hela sakfrågan med en verbal spya för att markera att "Detta skall ingen tala om och den som ändå försöker är en SD-are, rasist, nazist och i största allmänhet ett svin som endast skall föraktas".

  Det han skriver om kan visserligen inte mätas i kronor och ören på kort sikt, men en sak är helt säker - på lite längre sikt är det helt avgörande för om en stat skall vara en framgångsrik och bra plats att leva i, eller om den skall vara en dysfunktionell halvmesyr av det slag som flera av de stater är, där det kommer invandrare till Sverige från.

  SvaraRadera
 26. Läsvärt som vanligt! Verkar som att Heinö är den djupaste och ärligaste invandringsförespråkaren vi har.

  #1 Sanandaji visade bara att författarna hade fel

  #2 Vad betyder kronor och ören jämfört med att vara snäll, är Heinös invändning. Svaret är att Sanandaji begränsar sig till ett ekonomiskt resonemang och där vinner han. Resten lägger han sig inte i.

  #3 De allra flesta invandrargrupper som kommit till Sverige är idag hyfsat väl integrerade" skriver Heinö. Jo det är nog sant.

  Men hur är det med gruppen från mellanöstern och Nord-Afrika? Jag tror vi har vissa integrationsproblem där. Vi har överlag olika syn på yttrandefrihet, kvinnans jämlikhet och HBT-rättigheter etc.

  I sista meningen antyder Heinö att invandringsförespråkarnas "normativa grund" FÖR invandring är medmänsklighet, inte kronor och ören. Det är en debatt i sig, som vore ytterst intressant. Ser fram emot den!

  Sen har Sandaji "ej förstått" att han ej räknas av PK, eftersom han placerats i SD-facket. Där hamnar alla invandringskritiker.

  Det är sant. Men Sanadaji har inte fått skit i tanke-maskineriet, då han sluppit växa upp med den svenska dumheten. Han är naiv nog att tro att förnuftsargument räcker, men tillhör du inte dom "goda" så lyssnar ingen på dig, oavsett hur förnuftig du är. Han överskattar oss, tror jag, moraliskt och intellektuellt! Kan förstås kritiseras, då han borde vetat att både universum och dumheten är oändlig (enligt Einstein).

  SvaraRadera
 27. Fri invandring till Sverige innebär att levnadsstandarden sänks till den nivån att ingen mer vill flytta hit. Det kan inte vara svårt att förstå. Kan ge hållbara argumentera emot detta?

  SvaraRadera