10 februari 2014

SD - högerlutning men knappast något stödpartiJag kommenterade idag Tankesmedjan Tidens första rapport under sitt nya namn: Stödpartiet: En analys av hur Sverigedemokraterna röstat i riksdagen. 

Rapporten granskar hur SD har agerat i voteringar i riksdagen under perioden 2012-13. Resultatet visar att SD på samtliga politikområden avsevärt oftare röstar med regeringspartierna än med oppositionen och endast i ett fåtal fall har utnyttjat sin vågmästarposition till att tillsammans med de rödgröna fälla regeringen. Av detta drar rapportförfattaren Nils Westling slutsatsen att SD är att betrakta som ett borgerligt stödparti.

Jag framförde vissa invändningar mot när, hur och vad Westling mäter. Eventuellt hade resultaten blivit annorlunda om även 2010-11 beaktats. Det är inte självklart att varje enskild votering ska väga lika tungt i en sådan här sammanställning. Det är från mitt perspektiv inte rimligt att klassificera ”rösta emot klassiska fackliga förslag” som ”högerpolitik”. Westling tar inte hänsyn till att regeringen ibland sannolikt avstår från att lägga förslag om de vet skulle bli nedröstade. Fler nyanseringar och problematiseringar kring detta hade gjort rapporten starkare. Däremot delar jag slutsatsen så till vida att jag är övertygad om att oavsett när, hur och vad man mäter kommer resultatet bli att SD i majoriteten av frågor och voteringar ligger närmare de borgerliga partierna än de rödgröna.

Jag anser dock inte att det finns belägg för att benämna SD som ett ”stödparti” åt regeringen. Sverigedemokraterna är inte och kommer aldrig bli ett borgerligt stödparti. En borgerlig allians kommer aldrig att luta sig mot SD på det sätt som Socialdemokraterna under decennier använde VPK som ett stödparti. Detta beror på framförallt två saker. 

För det första står SD till vänster om borgerligheten i en rad centrala frågor – skatter, arbetsmarknad, valfrihet. Även om SD som vågmästare tenderar att föredra borgerliga förslag framför rödgröna är det ett helt annat utgångsläge än det som VPK hade. VPK befann sig långt till vänster om Socialdemokratin och hade aldrig något annat alternativ än att stödja än S-regering. För Erlander och Palme var VPK pålitlig röstboskap. Det var kanske inte så smakfullt, men det var effektivt.

För det andra hämtar SD sin livskraft primärt från en annan dimension än vänster-högerskalan. SD lever på konflikt i frågor som rör invandring, identitetspolitik och allmänt politiker- och systemmissnöje. Detta är frågor som är omöjliga för en borgerlig regering att kompromissa med, det är frågor där de grundläggande allianserna i riksdagen bildas över blockgränserna och det är frågor där SD livnär sig på att vara i ständig opposition. SD skulle radera sitt existensberättigande om man agerade stödparti i andra frågor utan att samtidigt få något tillbaka i sina hjärtefrågor.

Med reservation för dessa invändningar är mitt huvudsakliga intryck av Tidens rapport postitivt. Stödpartiet är en välkommen och vettig granskning. Den utgör ett bra komplement till den granskning vi gjorde på Timbro i höstas. Slutsatsen i vår rapport Folkhemspopulismen i praktiken, som täckte in färre politikområden men ur ett bredare perspektiv, var att SD i avgörande frågor agerar som ett populistiskt och oförutsägbart parti.

7 kommentarer:

 1. Vad spelar det för roll? Vad gör man med den här "kunskapen"?

  SvaraRadera
 2. "Sverigedemokraterna är inte och kommer aldrig bli ett borgerligt stödparti."

  Varför inte? Just nu ser alliansen ut att gå mot total upplösning, där de flesta av partierna riskerar att åka ut ur riksdagen. Vad händer då? Moderaterna kan bli helt beroende av SD:s stöd om de aspirerar på att återta makten framöver.

  "SD lever på konflikt i frågor som rör invandring, identitetspolitik och allmänt politiker- och systemmissnöje. Detta är frågor som är omöjliga för en borgerlig regering att kompromissa med, det är frågor där de grundläggande allianserna i riksdagen bildas över blockgränserna och det är frågor där SD livnär sig på att vara i ständig opposition."

  Ute i Europa är det just borgerliga regeringar som "kompromissar" i de här frågorna. Varför skulle Sverige vara ett unikt undantag? Mycket av förklaringen till alliansens katastrofläge kan ju förklaras med deras haveri i invandringsfrågan; att de genom samarbetet med MP inte för en ansvarsfull invandringspolitik omöjliggör att de ska kunna leverera i sitt viktigaste löfte om att "minska utanförskapet". Det har gynnat ett parti; SD, som genom det fått chansen att bli Sveriges tredje största parti, och där Moderaterna är det parti som tappar flest väljare till SD.

  SvaraRadera
 3. Är inte populism när en twitterpöbel kan få ministrar att plötsligt ändra sin politik i all hast. Så för att inte kallas populist så ska politiker driva frågor mot folkets uppfattning.

  James

  SvaraRadera
 4. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö tycker att ”att SD i avgörande frågor agerar som ett populistiskt och oförutsägbart parti”. Jag tycker att statsvetaren Andreas Johansson Heinö är en elitistisk och förutsägbar person. Empirin som inhämtats från den finansiella sektorn säger också att experters förutsägelser i praktiken är lika goda som en slumpgenerators.

  SvaraRadera
 5. Var hos tandläkaren Undersökning 30 min.: 1000 kr, Liten lagning 30min :1000 kr, Tandhygienist 30 min.1000 kr. Patienten före mig: 50 kr. Sådant gör en deprimerad. . Detta är ett förhållande som den nuvarande regeringen skapat. Inte så konstigt att SD får röster.

  Ned Newman

  SvaraRadera
 6. Danmark är ett bra exempel där ett invandrarkritiskt parti agerade som stödparti åt en borgerlig regering. Det var Dansk Folkeparti som gjorde det i ca 10 år. Varför skulle Sverige vara så mycket annorlunda än Danmark? Det som händer i Danmark borde till en viss grad även kunna hända i Sverige. Ifall Alliansen blir mindre än de rödgröna utan SD men större än de Rödgröna med SD, så tycker jag att dem borde regera vidare med SD som stödparti, det är faktiskt det folk har valt. Om dem ger upp och låter dem Rödgröna ta över så är det uppenbart att dem tycker att de rödgrönas politik är viktigare än deras egen.

  SvaraRadera
 7. Att agera med SD efter åratal av besynnerliga avståndstaganden ter sig nog lite omöjligt. De flesta som läst SD:s programförklaring har läst så mycket mellan raderna att det varit möjligt att komma fram till de mest udda slutsatser. Fast ännu har ingen kommit fram till att SD:s partiledning kommit med ett rymdskepp från yttre rymden. Betänkt att många berömda personer tror på scientologerna vars lära går ut på att någon kommit i ett rymdskepp. Så det är inte fullkomligt långsökt!

  Ned Newman

  SvaraRadera