28 april 2014

Liberaler och gröna Europavalets förlorare

Att populistiska partier väntas gå framåt i Europaparlamentsvalet torde vara välkänt för även den som har ett begränsat intresse av Europapolitik. Den mediala rapporteringen inför valet har hittills kretsat väldigt mycket kring valets förväntade segrare som Beppe Grillo, Nigel Farage och Alex Tsipras.

Men vilka blir valets förlorare? Det är framförallt två partigrupper som tycks vara på väg att göra ett riktigt dåligt val: den liberala och den gröna gruppen.

Liberalerna (ALDE, här ingår Folkpartiet och Centern) har länge varit Europaparlamentets tredje största partigrupp och de facto agerat som en traditionell vågmästare. I ekonomiska frågor har liberalerna ofta bildat en center-högermajoritet med den stora kristdemokratiska/konservativa partigruppen (EPP) medan man i sociala frågor ofta ingått i en center-vänstermajoritet med den socialdemokratiska gruppen.

De gröna (Greens/EFA, här ingår Miljöpartiet och Piratpartiet) har på samma sätt länge varit parlamentets fjärde största grupp. Greens/EFA står i praktiken till vänster om socialdemokraterna i parlamentet och röstar sällan med EPP, men är däremot nödvändiga för bildandet av center-vänstermajoriteter.

Enligt aktuella opinionsmätningar kommer båda grupperna tappa mellan omkring 25-30 procent av väljarstödet. ALDE vann 84 mandat 2009 men riskerar nu att landa på omkring 60 mandat. Greens/EFA vann 55 mandat senast och ser nu ut att hamna omkring 40 mandat. För ALDE innebär detta att man utmanas som tredje största grupp av den radikala vänstern och för Greens/EFA innebär det att man kommer att bli en av parlamentets minsta grupper.

Det är framförallt två partier inom respektive grupp som ligger bakom en stor del av bakslaget. Liberalerna har länge dominerats av brittiska Liberaldemokraterna och tyska FDP. Båda dessa partier har mycket svagt opinionsstöd  nationellt – FDP åkte ur förbundsdagen för första gången någonsin i september 2013 medan LibDem än så länge bara betalat priset för impopulärt regeringssamarbete i opinionsmätningarna – och beräknas enligt de senaste mätningarna endast få tre EP-mandat var, att jämföra med 11 (LibDem) och 12 (FDP) senast.

Detta lär inte endast medföra att ALDE får en svagare ställning i Europaparlamentet, det lär också förändra vilken politik ALDE bedriver. FDP och LibDem är traditionellt marknadsliberala, frihandelsvänliga och kärnkraftsvänliga partier. Nu ser istället partier från Rumänien och Frankrike ut att bli störst i den liberala gruppen, vilket sannolikt kommer påverka agendan.

Bland de gröna är det de två traditionella gröna giganterna – franska Europé Écologie les Verts och tyska Die Grünen/Bündnis 90 – som tappar. De franska gröna beräknas minska från 14 till omkring 5 mandat, medan de tyska beräknas tappar från 14 till omkring 10.


8 av 20 svenska mandat i valet 2009 tillföll ALDE och Greens/EFA. Endast Estlands, Finlands och Belgiens väljare var lika benägna att rösta på dessa ”vågmästarpartier”. 

För en sammanställning av opinionsmätningar från hela Europa, se till exempel Pollwatch 2014. För en genomgång av de svenska parlamentarikernas arbete inom ALDE och Greens/EFA, se Karin Svanborg-Sjövalls rapport "Vågmästarna. Vem gör skillnad i Europaparlamentet?

1 kommentar:

  1. Föga förvånande att typiska medelklasspartier går dåligt i motvind när ekonomin sinar. Socialistiska, men framförallt nationalistiska partier kommer bli valets vinnare

    SvaraRadera