27 februari 2009

Nya partier i Bulgarien

Under 1990-talet framstod Bulgariens partisystem som ett av de mest stabila i Central- och Östeuropa. Två stora partier med tydlig vänster- respektive högerideologi alternerade vid makten och samlade tillsammans ungefär två tredjedelar av väljarkåren.

2001 förändrades det mesta då den forne bulgariske tsaren Simeon - han tvingades i exil som nioåring då kommunisterna tog makten i landet och hann aldrig verka som statschef - bildade partiet National Movement Simeon II. Två månader efter bildandet vann partiet nära 43 procent av rösterna och hälften av mandaten i parlamentet. Det är faktiskt den största framgången för ett nybildat parti i europeisk historia.

Stödet för Simeons parti halverades i valet 2005 och är att döma av de senaste opinionsundersökningarna i det närmaste utraderat, men arvet tycks vara ett partisystem ständigt öppet för nya entreprenörer. I valet 2005 kom tre nybildade partier in i parlamentet (bland dem det högerextrema Ataka) och inför sommarens parlamentsval har ytterligare ett antal partier bildats. Viktigast av dessa är GERB (Citizens for European Development of Bulgaria) som bildades 2006 av Sofias populäre borgmästare Boyko Borisov. GERB vann Europaparlamentsvalet 2007 och har sedan dess toppat opinionsundersökningarna.

2007 bildades LIDER (Liberal Initiative for a Democratic European Development) av ett antal företagsledare och häromveckan kom så det senaste tillskottet till skaran: Bulgarian Left Wing, under ledning av en tidigare parlamentariker för Socialistpartiet. Vid sidan av de vanliga profilfrågorna för nya partier - framförallt anti-korruption och brottsbekämpning - märks på Bulgarian Left Wings programförklaring även "krishantering". Där de nybildade partierna, inte bara i Bulgarien utan även i andra länder i regionen, tidigare haft mycket tydliga marknadsliberala profiler tycks nu alltså finanskrisen ha skapat en öppning för utmanare även från vänster.

1 kommentar: