22 mars 2009

Val i Slovakien och Makedonien

De östeuropeiska valen avlöser varandra. Igår Slovakien, idag Makedonien.

Resultaten från Slovakien är inte direkt uppseendeväckande. De två toppkandidaterna samlade tillsammans ca 85 procent av rösterna. Ivan Gasparovic var med 46,7 procent hyfsat nära att undvika en andra omgång men nu blev det inte så utan istället väntar en andra omgång om två veckor mot utmanaren Iveta Radicova som fick 38 procent. Radicovas kampanj förefaller ha varit ytterst USA-inspirerad med lika doser Obama (Yes we can-ripoffs) och Clinton (chansen att bli den första kvinnliga presidenten i regionen). Valdeltagandet stannade på låga men anständiga 43,6 procent.

Av större betydelse, och mer följaktligen mer uppmärksammat, är dagens utveckling i Makedonien. Det handlar om både president- och lokalval och lika viktigt som vem som vinner är huruvida valen genomförs på ett demokratiskt acceptabelt sätt. Makedonien har under 2000-talet utmärkt sig negativt, med såväl våldsamma valkampanjer som vanligt förekommande valfusk, i princip uteslutande i de albanskdominerade områdena. Från EU-håll har kommentarer av typen "sista chansen" satt agendan för dagens val. Såväl valkampanjen som valdagen tycks, att döma av avsaknaden av rapporter om motsatsen, ha fungerat väl, vilket är hoppingivande.

Till skillnad från Slovakien är presidentämbetet viktigt i Makedonien. Det handlar inte så mycket om de formella befogenheterna, ungefär samma som i Slovakien, utan om att samtliga presidenter hittills har varit starka personligheter som kommit att prägla mycket av det politiska livet.

Makedonsk partipolitik har under självständigheten haft tre poler: det till socialdemokrater reformerade forna kommunistpartiet, det konservativa nationalistpartiet VMRO, samt en varierande uppsättning konkurrerande albanska partier. De senaste åren har VMRO haft majoritet i parlamentet, samtidigt som socialdemokraten Branko Crvenkovski varit president (och socialdemokraterna styrt en majoritet av kommunerna, inklusive Skopje). Nu ställer Crvenkovski inte upp för omval, och favorit att vinna valet är VMRO:s kandidat Gjorgje Ivanov. Främsta utmanare är socialdemokraten Ljubomir Frckosvki, oberoende kandidaten och tidigare Haag-åtalade Ljube Boskoski samt Iver Selmani, som representerar det nybildade albanska partiet New Democracy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar