29 oktober 2009

En filosof för vår tid

Läser en intervju med popfilosofen Slavoj Zizek och hittar några citat som kanske vara användbara för dem som oroar sig för kommande valresultat:
I don't despise democracy, but for me, although democracy, in the formal sense, is precious, it is not in itself a measure of ­ult­imate truth or authenticity. We shouldn't fetishise democracy - after all, you can have democratic elections where the majority votes for a rightist populist, and when it does, you have the right to treat the government as illegitimate. I don't think that this formal electoral procedure should be taken as equalling legitimacy.
Röstar väljarna fel är det alltså ingen fara. Men vad är då alternativet?
I am a Leninist. Lenin wasn't afraid to dirty his hands. If you can get power, grab it. Do whatever is possible.
Det låter ju lite otäckt. Men kanske är det ändå inte så farligt, för se den något oväntade slutsatsen:
This is why I support Obama.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar