27 mars 2010

Ingen heder i Bjästa

Som Bo Lundgren sa en minnesvärd kväll: man ska alltid välja rätt ord.

Jag märker att det de senaste dagarna blivit vanligt att referera till Bjästa i termer av heder. "Alla ingredienser finns där" skriver exempelvis Dagens Arenas Nisha Besara som menar att vi har att göra med ett svenskt hedersförtryck. I Debatt häromkvällen yttrades liknande tankegångar, oemotsagda, och jag har sett andra varianter av detta på en mängd håll i bloggosfären (ett extremt men knappt läsbart exempel finns här).

Låt mig därför påminna om några omständigheter:

Den våldtagna flickans familj har inte vänt sig emot henne. Inga bröder eller äldre manliga släktingar har, i syfte att leva upp till socialt tvingande normer, straffat flickan offentligt. Ingen av hennes egna betraktar henne efter våldtäkten som oren.

Det är två saker som händer när hedersbegreppet stoppas in i analysen av Bjästa.

För det första begriper vi mindre av vad som ägde rum. Heder, som det används i det här sammanhanget, associerar till en specifik uppsättning kulturella normer som helt enkelt inte existerar i ett samhälle som Bjästa. Det blir som att analysera en hockeymatch med vokabulär hämtad från konståkning.

För det andra förstår vi än mindre av det för oss redan främmande - men på sina håll i Sverige faktiskt existerande - fenomenet hederskultur om vi låtsas att "det är samma förtryck här som där". Nej, det är det inte. Inte alls.

Gudrun Schymans famösa talibantal - från hennes sista partikongress för Vänsterpartiet i januari 2002 - var väl roligt i en vecka ungefär innan Fadime Sahindal mördades i Uppsala och skratten fastnade i halsen. Låt oss för allt i världen se till så att inte Bjästa blir ett tillfälle för somliga att åter ta till den farliga och verklighetsfrånvända retoriken.

21 kommentarer:

 1. Daniel Reichberg27 mars 2010 kl. 21:09

  Aha, det som inte motsvarar dina åsikter är verklighetsfrånvänt?

  SvaraRadera
 2. @Daniel: Skillnaderna mellan hederskultur och Bjästafallet är ju sakskillnader som Andreas redogör för. Det kan väl knappast falla under kategorin "åsiktsskillnad"?

  På samma sätt som det är enkelt att påvisa sakskillnader mellan talibanernas kvinnoförtryck och västeuropas kvinnoförtryck; vilket ger Schyman fel i sak. Knappast heller en åsikt.

  Fyra exempel på olika sorters kvinnoförtryck, med olika orsaker bakom, och därmed också olika tänkbara lösningar.

  SvaraRadera
 3. Daniel Reichberg28 mars 2010 kl. 08:05

  Schyman hade rätt. Givetvis menade hon inte att Sverige = Afghanistan, men det hon talade om var att samma STRUKTURER existerar här som där. Vilket man nog får vara ganska blind för att missa.

  SvaraRadera
 4. Orsaken till att Bjästa ställde upp bakom pojken var förmodligen skillnader i social status.
  Pojken var helt enkelt populärare och hade en starkare familj än flickan.

  Sen har vi den där typiska viljan i Sverige att hitta ursäkter för brottslingen - i synnerhet om det är en ung person som uppfattas som sympatisk.

  SvaraRadera
 5. Håller med Anna, alltså Klassperspektivet: en underklassare ska inte sticka upp mot en överklassare, och
  Hedersperspektivet: en flicka skall försvara sin heder och inte bete sig som en pojke betr. sex.
  (Har eg ingen aning, är 70 år men tror inte sederna förändrats.)

  SvaraRadera
 6. Andreas: mycket bra skrivet.

  Daniel Reichberg: om man menar på en så abstrakt nivå att jämförelsen blir meningslös(dvs att kvinnor är underordnade män) så ja. Men varför då ens jämföra? Det är bara kontraproduktivt då graden av förtryck och de mekanismer som upprätthöll det i Talibanernas Afghanistan var helt väsenskilt från den ojämlikhet här i Sverige som Schyman jämförde med. Precis som Andreas säger står sådana dåliga jämförelser bara i vägen för en riktig förståelse av frågorna.

  SvaraRadera
 7. @Daniel Reichberg: Det är inte samma strukturer. Om du analyserar dem ser du att de ser helt olika ut. Olika sorters incitament som upprätthåller dem. Helt olika institutioner.

  Ja, de drabbar kvinnor. Ja, det finns vissa likheter, och vissa gemensamma rötter.

  Men de fungerar på olika sätt, och kräver helt olika strategier för att bekämpas. Att kalla dem för samma är bara effektsökeri.

  SvaraRadera
 8. "Ingen av hennes egna betraktar henne efter våldtäkten som oren."

  Nej kanske inte i detta fallet. Men det händer att våldtagna skuldbeläggs av omgivningen, och om de anses bära skuld för våldtäkten så anses de mindre "rena". En del våldtagna, både kvinnor och män, brukar till och med skuldbelägga sig själva och självskada sig på olika vis. Detta har ett samband med samhällets syn på våldtagna. Men den tidigare ofta födömande attityden har ändrats ofantligt mycket de senaste decennierna. Men än finns det rester kvar av attityden.

  SvaraRadera
 9. Hur ska vi egentligen få ihop den gemensamma värdegrund som regeringen initierade 2008 och som ska vara klar 2010, jag antar att ni känner till detta: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/

  Andreas, du borde medverka här!

  SvaraRadera
 10. Här är en artikel från genusprofessor Eva Lundgren på Newsmill sedan ngt halvår, titeln lyder: "Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet": http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  Svensk radikalfeminism har redan stött sig med de sk patriarkala kulturer den i övrigt omhuldar då de ju ses som förtryckta. Därav alla friskolor mm. Det är ju inget nytt, men det var iaf första gången jag såg något offentligt utspel som knyter an till detta.

  SvaraRadera
 11. Den debatt som pågår i Sverige är absurd, när jag hälsar på mina släktingar i Bulgarien (mammas sida) och berättar om statsfeminism, talibantal och det institutionaliserade förnekandet av den egna identiteten och annat så tror de mig inte, de tror mig inte!! Nu går det att google-översätta svensk dagspress, så nu tror de mig äntligen. :-) Kanske Google translates fel att befolkningarna i Östueropa är så skeptiska till EU? De känner igen en del mönster antar jag... Jag undgick svensk skolas marxistiska hjärntvätt paradoxalt nog tack vare
  mina kommunistiska morföräldrars inverkan under 2 månader varje sommar!

  1989 hade merparten av de befolkningarna en idealiserad bild av Väst som byggde på 60-talet. Milt uttryckt fick de en chock när gränserna öppnades och de kunde åka till Väst och ta del av Västs media. Jag såg nyheterna på bnt.bg den 10 november (2009) och opinionsundersökningarna visade att 44% bedömde att allt överlag var bättre före 1989, och endast 22% ansåg att det var bättre nu än före 1989. Resten kunde inte ta ställning då de inte levt under båda systemen.

  En annan sak är att ordet demokrati används för att motivera allt i Sverige, och folk accepterar. I Öst är ordet demokrati numera ett skämt, och kan inte användas för att motivera någon politisk reform längre. Däremot kan deras åsikter köpas, för EU-pengar. Tragiskt...

  Vad är förresten den "demokratiska värdegrunden"? Kan någon statsvetare förklara för mig? Läser man diverse styrdokument som exempelvis det obligatoriska skolväsendets läroplan får man intrycket att den demokratiska värdegrunden innebär att man ska respektera olikheter i människors uppfattningar, synsätt och värderingar – dvs människors olika värdegrunder. En konkretisering av innebörden av såväl den demokratiska som den gemensamma värdegrunden med de grundläggande värderingar som det är skolans demokratiska uppdrag att förmedla är välkommen - för ingen tycks veta hur detta ska kunna tillämpas i klassrummet utan att man hamnar i motsägelser. Som matematiker är jag ju allergisk mot sådana...

  SvaraRadera
 12. Tanja: tack för Lundgren-länken. Jag hade missat den artikeln. Som du antyder är den intressant genom att den delvis stakar ut en ny väg för radikalfeminismen, om än på ett väldigt förvirrat och motsägelsefullt sätt.

  Värdegrundstänkandet har jag gett mig på en del i min avhandling och mer är på gång i en kommande artikel. Håller med dig helt i dina invändningar.

  Bulgarien... jag kommer att tänka på Julia Kristeva - förebild för den tidiga generationen av svenska feminister - som så mycket föraktade sitt hemland att hon blev föremål för en artikel som summerade hennes författarskap enligt följande: för Kristeva är det nya hemlandet Frankrike Europas framsida (vaginan) och Bulgarien och Balkan följaktligen dess baksida (anus).

  SvaraRadera
 13. Andreas, jag har inte så mycket koll på Kristeva. Verkar knäpp. Mina erfarenheter av Bulgarien är helt annorlunda, mina kommunistiska men framför allt patriotiska morföräldrar lärde mig hela den bulgariska historian och kulturarvet muntligt under min uppväxt, så jag kunde ju bara tenta av allt sen just på slaviska på Gbg:s universitet (har fil kand där i slaviska språk) parallellt med mina matte- och fysikstudier i Lund. Man levde sin kultur och historia varje dag så att säga, oavsett hur korrupt den politiska makten var, jag är verkligen glad att jag fick uppleva detta eftersom det skulle komma att förändras efter 1989. Följer man utvecklingen där så ser man hur man demonterar en nation, upplöser en gemenskap och skapar rotlöshet, jag antar det är liknande mekanismer som ligger bakom det som skett i Sverige. Det var ju av mina kommunistiska morföräldrar jag fick lära mig ta ansvar för mitt liv och min framtid, mina studier, att jobba hårt och vara discilinerad. Och matades med motsatta värderingar från svensk skola. Paradoxalt...

  Jag har förresten beställt din avhandling på Bokus nu :-)

  SvaraRadera
 14. Ursäkta, men jag bara måste lägga in Turistbyråns reklamvideo :-)

  http://www.youtube.com/watch?v=A7R3u4GbJEA

  SvaraRadera
 15. Andreas:

  "för Kristeva är det nya hemlandet Frankrike Europas framsida (vaginan) och Bulgarien och Balkan följaktligen dess baksida (anus)."

  Har just sågat poststrukturalismen fullkomligt på min blogg Aktivarum. Jag orkade dock inte ta med Julia Kristeva då jag får tillräckligt med huvudvärk av RIKTIGA franska poststrukturalister. (Focuault och Derrida) men tack för den utmärka summeringen av Kristeva.

  Daniel Reichberg:

  "Schyman hade rätt. Givetvis menade hon inte att Sverige = Afghanistan, men det hon talade om var att samma STRUKTURER existerar här som där. Vilket man nog får vara ganska blind för att missa."

  Man måste vara både blind och korkad för att tro på strukturalistiska argument alls och om man dessutom citerar poststrukturalister så är man så bortkommen i allt vad intelligent tänkande innebär man knappast kan tas på allvar.

  Debatten är ett skämt full av missbruk av nonsensord som Strktur, Roll och Identitet. Som jag sade i en kommentar

  De kan lika gärna härleda förklaringar till påskharen det är ett precis lika konkret koncept som åsikten att vi styrs av olika påhittade identiteter

  Rollerna och identiteterna är inte mindre påhittade än Påskharen.

  SvaraRadera
 16. Tjusig video, ska försöka komma iväg till Bulgarien vid tillfälle, har inte varit där än.

  Östeuropa är överlag bra motvikt när man vill få perspektiv på tillvaron, och har så varit länge. Ett exempel: samtidigt som postmodernistiska filosofer i Väst gick ner sig i dekonstruerandet och försökte montera ner sanningsbegreppet så hade de intellektuella i öst en konkret fiende att bekämpa där tron på både moraliska och empiriska sanningar var helt avgörande.

  Kul att du beställt boken. Trevlig läsning! (Kollar du inte din tanjasblogg-adress förresten?)

  SvaraRadera
 17. Andreas, oj nä har haft problem att kolla den pga tidsbrist, faktum är att där ligger 700 olästa mail sedan 2 månader så det var rena turen att Filosofiska Rummet kontaktade mig på su-mailen så att jag inte missade det. Gud vet vad jag kan ha missat men jag hade mycket med omtentor och en massa projekt att avsluta under januari och februari. Men jag ska kolla mailen nu då :-) Tanken var ändå att avverka alla mail under påskhelgen, riktigt illa att jag är så efter med mailen, har aldrig hänt förut. Jag behöver snart en hel organisation för att kunna hantera kritiken mot genusvansinnet. Jag har ju köpt domänen Verklighetensfolk.org och en del andra som jag kanske kan använda snart för att föra samman verklighetens folk.

  SvaraRadera
 18. OK Andreas, du harett mail som väntar, ung lika långt som ett av mina medellånga blogginlägg! :-)

  SvaraRadera
 19. Julia Kristeva i SR i en intervju från 1983, där hon bland annat menade att marxismen är passé och att den traditionella vänsterns budskap var föråldrat och att den måste finna nya dimensioner som går utöver de traditionella dimensionerna.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=3501413

  Andreas, den där artikeln som summerade Kristevas författarskap var inte skriven av henne och man kanske ska vara försiktig med att hänvisa till andras beksrivningar av en persons texter, och istället gå till källa och se i vilket sammanhang personen skrev sin text. Bulgarien var ju när det begav sig en kommuniststat som Kristeva flyttade från. Kan det ha något värde i sammanhanget att veta, tror du?

  SvaraRadera
 20. Niclas: tack för länktipset. Visst måste man se allt i sitt sammanhang; artikeln jag refererar till är en ganska grundlig genomgång av Kristevas författarskap där hennes framställning av Balkan och Bulgarien står i fokus och författaren (Dusan Bjelic) visar hur hon genomgående framställer den regionen som underlägsen Väst, och då inte bara politiskt utan även kulturellt, historiskt, religiöst etc.

  SvaraRadera
 21. Nå, hon vore väl isåfall inte den första icke-franska frankofilen som hyllar allt franskt i jämförelse med sitt hemland.

  SvaraRadera