4 oktober 2010

Parlamentsvalet i Lettland

Parlamentsvalet i Lettland blev en framgång för det ledande regeringspartiet Jaunais Laiks (JL, "New Era") som, i en valallians ("Unity") med två mindre partier, blev största block med 30,7 procent av rösterna. Internationell press är idag till synes full av beundran för lettiska väljares förmåga att stödja en regering som under en pågående finanskris (Lettland har drabbats hårdare än de flesta länder i Europa) genomfört svåra nedskärningar. JL, som kom från ingenstans och vann valet 2002 men förlorade regeringsmakten efter bara något år, återfick premiärministerposten vintern 2009, medan finanskrisen skördade ett flertal regeringsoffer (även Island och Ungern).

Unionen av gröna och agrarer (ZZS) som ingått i regering med JL gick också framåt, från 16,7 till 19,4. Tillsammans skulle ZZS och Unity få 55 av 100 mandat vilket räcker för att bilda en majoritetsregering. Vad jag förstår är dock detta blott en av flera tänkbara koalitioner.

Valets andre segrare är Harmony Center (SC, också en valallians bestående av två partier varav "Harmony" är det största). SC har tidigare samlat en stor andel av den ryska minoritetens röster men också kommit att utvecklas till landets enda vänsteroppositionella parti. Lettland har annars i det stora hela saknat partier till vänster om mitten, men SC är i allt större utsträckning att beskrivas som ett socialdemokratiskt parti. Partiet går nu från 14,4 till 25,7 procent och gör sitt bästa resultat någonsin. Antingen väljer man, vilket det spekuleras i, att gå i koalition med JL och de andra partierna i Unity, eller så har man ändå goda möjligheter att få en dominerande roll i lettisk politik som ledande oppositionsparti.

Valets stora förlorare är alliansen For a Good Latvia (PLL), som består av två tidigare ledande konservativa partier som 2006 fick 20 respektive 9 procent men nu tillsammans stannar på 7,6 procent. Även för den nationalistiska Nationella Alliansen (bestående av ett nationalistisk konservativt och ett mer extremt nationalististparti) var valet en besvikelse, med sammanalgt 7,6 procent.

Som synes är det mycket valallianser i lettisk politik. I detta avseende påminner partisystemet numera en hel del om det italienska. Alliansbildandet är nytt för årets val och har med all sannolikhet inneburit att flera partier som annars skulle åkt ur parlamentet nu ändå hänger kvar. Det ger också det lettiska partisystemet en, möjligen förrädisk, aura av stabilitet: nu finns fem block: ett socialdemokratiskt block förankrat i den ryska minoritetsgruppen, ett större och ett mindre konservativt block, varav det ena lär dominera regeringen och det andra hamnar i opposition, ett grönt mittenblock, samt ett utpräglat nationalistiskt högerblock.

Valdeltagandet stannade på 62,6 procent, vilket är en knapp ökning från förra valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar