24 mars 2015

Skakiga analyser när Expo kartlägger nazismen i Sverige

”Den största nazistiska mobiliseringen i Sverige sedan andra världskriget.” Det var Stiftelsen Expos slutsats för ungefär ett år sedan. Nazismen i Sverige sades ha ett ”gyllene läge” (Expo, Nr 1 2014).

Konstaterandet väckte stor uppmärksamhet och berättigad oro. Så: hur blev det?


Blandat, får man väl säga. Å ena sidan fiasko på valdagen: 0,07 procent av rösterna i riksdagsvalet. Totalt 0 mandat i hela Sverige, vilket var en tillbakagång med ett mandat.

Å andra sidan: medial succé. 4713 träffar ger en sökning på ”Svenskarnas parti” i Mediearkivet under 2014. Det är nästan exakt en träff per väljare i riksdagsvalet. Och som en jämförelse drygt hälften av den uppmärksamhet som Feministiskt Initiativ fick och mer än dubbelt så stor uppmärksamhet som Piratpartiet (Det sistnämnda är inget annat än en skandal, i ljuset av att det under 2014 var val till Europaparlamentet, där Piratpartiet var representerade, med allt vad det rimligen borde innebära i termer av medial granskning).

Svenskarnas Parti lyckades också sätta agendan för flera debatter under året. Skulle nazister rentav få medverka i skolor, på samma villkor som andra partier? Demonstrera på 1 maj? Hålla tal från Almedalsscenen?

Inte sällan blev nazisterna slagträ i en sorglig pajkastning. Vänsterskribenten Po Tidholm sommarpratade i P1 och spred där myten att borgerliga debattörer tycker att nazister ska få vara i skolorna.

Så här i efterhand kan man ställa sig frågan: var dessa debatter alltid motiverade? Det fanns ju nästan aldrig någon som hade någon avvikande uppfattning? Och i vilken utsträckning byggde de på en grav felbedömning av styrkan hos Svenskarnas Parti?

Redan när Expo presenterade sin rapport förra året luftades kritik. Vad var det egentligen som låg bakom påståendet om den ”största mobiliseringen sedan andra världskriget”?

Jo, något som Expo kallar ”antal aktiviteter”. Begreppet återkommer i årets rapport som presenterades idag. Här dras återigen slutsatser om en ”dramatisk ökning”.

Men vad betyder aktiviteter i sammanhanget? 82 procent av de aktiviteter som Expo räknat under 2014 kategoriseras som ”propagandaspridning” vilket definieras som ”uppsättning av klistermärken, affischer, banderoller och flygbladsutdelning” (resten utgörs av några hundra manifestationer, ”sociala aktiviteter” etc).

Det säger sig självt att detta är ett mycket begränsat mått för att mäta mobilisering, i synnerhet som volymerna trots allt är ganska små. Om fem nazister brukade dela ut flygblad i Jönköping varje lördag, och sedan två av dem blir arbetslösa och dessutom hinner sätta upp klistermärken på onsdagarna, har vi plötsligt en 40-procentig ökning.

En jämförelse över tid förutsätter också hänsyn till kontexten. Expo konstaterar i rapporten att det som driver upp siffrorna jämfört med 2013 är Svenskarnas Partis aktiviteter i valrörelsen. En mer kvalificerad jämförelse skulle möjligen leda till slutsatsen att aktiviteterna inte alls har ökat, förutom en helt naturlig valårseffekt.

Det räcker inte med ett par pusselbitar. För att kunna ligga till grund för mer övergripande slutsatser om styrkan i den nazistiska rörelsen i Sverige behöver vi komplettera med fler mått. Hur många individer pratar vi om? Vilka resurser har de? (Pengar, vapen, etc). Hur farliga är de?

Säkerhetspolisen gör i sin senaste utredning om våldsbejakande extremism i Sverige tvärtemot Expo bedömningen att vitmaktmiljöerna inte har blivit starkare de senaste fem åren.

Man kan med fog ställa sig frågan huruvida vi ens fått en så stor debatt om nazister i skolan om inte Expo dragit så stora växlar på sin begränsade undersökning.

Trots begränsat underlag tvekar inte Expo att diskutera orsakerna. I en artikel i Aftonbladet idag är Daniel Poohl frikostig med förklaringar som tyvärr inte känns helt genomtänkta.

Sverigedemokraternas framgångar sägs till exempel gynna framväxten av högerextremism. Det kan inte uteslutas att så är fallet, men den som jämför Sverige med andra länder ser snarare ett mönster där högerextremismen oftare tycks frodas i frånvaron av ett stort högerpopulistiskt och/eller högernationalistiskt parti.

Poohl lyfter även fram diskussioner om åsiktskorridorer och minskat flyktingmottagande som en faktor som gynnar högerextremismen. Återigen: så kan det vara, men man kan i så fall fundera över varför inte den danska eller norska invandringsdebatten också driver fram nynazism.

Expo har en mycket stor, och delvis berättigad, trovärdighet i dessa frågor, som kommer av flera års gediget insamlande av ett unikt material. Det ställer höga krav på noggrannhet och saklighet, i analyser och slutsatser. Frågan om hotet från nazismen är alldeles för viktig för att tillåta slarv och godtycklighet.

8 kommentarer:

 1. Det hamnar under kategorin "att berättiga sin egen organisations existens". Något expo sysslar med på daglig basis. Att organisationen uppbär statligt stöd är en skandal i sig.

  SvaraRadera
 2. Expo och deras väl utbyggda nätverk upp i riksdagen såväl som ner till den autonoma vänsterrörelsen har inget intresse av att skildra verkligheten. Agendan kräver att nazistskräcken upprätthålls, och då kan man inte ta hänsyn till att nazismen är i det närmaste död i Sverige.

  SvaraRadera
 3. Priset i dagens" propaganda-ljug " måste väl ändå gå till Veronica Palm och hennes twitterbravad : TVÅ fullträffar med 140 tecken....

  "Rasistledaren tillbaka. Nazistaktiviteter ökar. Tung morgon "

  SvaraRadera
 4. Norge och Danmark är av naturliga orsaker vaccinerade mot nazism, även om man inte kan ta för givet att det alltid kommer att vara så.
  I Sverige har man aldrig stuckit hål på varbölden, så det finns tex ett inhemskt judehat som i alla fall är närmast okänt i Norge. Nu har Expo och andra vänsterextrema mer gemensamt med nazismen än de vill erkänna. De är antidemokrater och de har inga problem med att ty till våld, hot och trakasserier för att få det som de vill. Av någon underlig anledning får de lov till det, i Norge hade det blivit uppror om någon försökte sig på något sådant. Ta tex hur det gick när vänstern i Norge försökte införa begränsningar i yttrandefriheten efter 22/7. De fick på tafsen så det sjöng om det. Jag förstår inte detta daltandet med antidemokraterna inom vänstern. Våld och hot är inte ok, basta.

  SvaraRadera
 5. Ett viktigt inlägg i debatten. Olika debattörer med Expo i spetsen har skrikit nazist så länge att alla perspektiv helt försvunnit. Detta samtidigt som vem som helst kan kontrollera statistik för valresultat, och vi som är lite mer insatta vet också ungefär hur stor - eller snarare liten - gruppen med etnonationalistiska tankar faktiskt är. Med det inte sagt att högerextrema inte kan innebära problem, men det handlar då om problem för enskilda, inte som ett reellt hot mot den politiska friheten eller det politiska systemet.

  SvaraRadera
 6. Expo är en organisation som består av vänsterextremister och delvis av personer som förespråkar våld... Att en sådan organisation får offentligt stöd är en skandal.... Dagens Samhälle gjorde en mycket bra granskning av researchgruppen. Det finns i stort sett inga nazister i Sverige... Däremot finns det allt fler islamister, jihadister och potentiella terrorister... Det finns även en farlig våldsbejakande vänsterextremism...

  SvaraRadera
 7. Hej,

  SÄPO ser ju i första hand på brottsutvecklingen, EXPO på potent ideologispridning. SÄPO hänvisar ju faktiskt till EXPO som källa i flera passager i rapporten, så fullständigt ute och cyklar tror jag inte de är. Vete sjutton om man kan påstå att SÄPO går ”tvärtemot” EXPO, tycker snarare att de till viss del håller med dem, dock att de är försiktigare i sina uttalande och det är väl helt i sin ordning som den myndighet där är, kan jag tänka:

  ”Om man enbart ser till de organisationer som Säkerhetspolisen bedömer tillhör vit makt-miljön, så blir det tydligt att de organisationer och nätverk som Säkerhetspolisen följer på högerkanten har en mycket större etablerad internetnärvaro än våldsbejakande organisationer och nätverk på vänsterkanten.”

  ”Rekrytering sker troligtvis främst till ungdomsgrenarna inom vit makt-miljön. Det är dock, utifrån den information som utredaren haft tillgång till, svårt att avgöra om så verkligen är fallet. Inom ungdomsverksamheterna finns i alla fall en tydlig ambition att rekrytera. Kampanjen ”Bli Aktiv” syftar till att locka medlemmar till Nordisk Ungdom och organisationens studentorganisation Svensk Student.145 Genom kampanjen framförs ett budskap om fördelarna med att vara engagerad. Det kan t.ex. handla om att genom det kontaktnät som Nordisk Ungdom erbjuder lättare går att få arbete eller bostäder.146 Som visats ovan är propagandaspridning med klassiska tillvägagångssätt, såsom flygbladsutdelning, fortfarande vanligt inom vit makt-miljön.”

  Att man riktar in sig på unga borde oroa oss mer. Vi får se om riksdagsvalen i framtiden visar vad en del skolval visar i mindre samhällen runt om i landet.

  Det är dock inte bara EXPO som oroar sig över denna utveckling, utan även historiken Helene Lööw nu i helgen:

  http://www.dn.se/kultur-noje/jag-trodde-inte-att-nazismen-skulle-kunna-aterfodas-i-var-tid/

  SvaraRadera
 8. Att sprida hotet om nazism som en affärsidé

  Birger Persson.

  SvaraRadera