7 maj 2009

Lågt valdeltagande att vänta i EUP-valen i Östeuropa

Det är inte varje vecka man får chansen att ostört lägga ut texten om Östeuropa inför en intresserad publik. Den här veckan har jag dock haft möjligheten inte mindre än två gånger.

I måndags var jag med på Sidas kurs för valobservatörer inför parlamentsvalet i Albanien. Det är naturligtvis väldigt roligt att få prata på om albansk historia och politik. Men det är också givande att lyssna på observatörerna, flera av dem med tidigare erfarenheter även från albanska val. Särskilt mot bakgrund av den kritik som riktats mot OSSE:s arbete i ett antal val är det intressant att få mer kännedom om hur arbetet går till.

Själva valet ligger nu nästan två månader bort och valrörelsen har ännu inte dragit igång (det är fortfarande inte ens helt klart vilka partier som ställer upp). Men precis som fallet var med valen i Makedonien tidigare i år är det viktigaste inte vem som vinner, utan hur. Inte minst i ljuset av den formella EU-ansökan som nu har lämnats in har Albanien inte råd med ännu en valrörelse med oroligheter, eller efterföljande anklagelser om valfusk.

I eftermiddags var det så ett gäng engagerade studenter vid Europaprogrammet här i Göteborg som ville höra om EUP-valen ur ett östeuropeiskt perspektiv.

Det som kanske är mest slående, ur ett väst-öst-perspektiv, är att intresset för valen är ännu lägre i de nya medlemsländerna. Medan valdeltagandet i hela EU senast sjönk till 45 procent, var deltagandet i "öst-länderna" bara 28 procent. Endast i Lettland och Litauen nådde siffrorna över 40 procent medan det i Slovakien var så lågt som 17 procent.

Jag skulle bli förvånad om det blir någon större förändring den här gången. Valdeltagandet överlag har minskat över tid i regionen, på alla nivåer.

En delförklaring till detta kan handla om mängden val: med skilda valdagar för nationella, lokala, europeiska och presidentval blir det val ganska ofta. I år är det till exempel parlamentsval i Bulgarien en månad efter EUP-valen. senare i höst är det nyval i Tjeckien och presidentval i Rumänien. Samtidigt med EUP-valet är det presidentval i Litauen. Redan har det hållits presidentval i Slovakien. Lägg därtill regeringskriser i Ungern och Lettland, vilket förmodligen gör EUP-valen där i första hand till förtroendeomröstningar för de nya regeringarna.

Ett möjligt undantag skulle kunna vara Litauen: ett antal partiledare ställer upp som kandidater till parlamentet, vilket torde ge valen en ökad tyngd. Dessutom sammanfaller valdagen med andra omgången (om det blir någon) i preisdentvalet. Där är Dalia Grybauskaite, Litauens nuvarande EU-kommissionär, storfavorit till segern. Om det blir en andra omgång, vilket inte alls är säkert, hon kan mycket väl ha hem det i första rundan, skulle det kunna dra upp deltagandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar