22 april 2010

Missriktad kritik mot Hirsi Ali

Den senaste veckan har många twittrat och bloggat ilsket om Ayaan Hirsi Ali. Bakgrunden är dels en intervju i nya numret av Axess, dels en temakväll i Axess-TV.

Jag instämmer i delar av kritiken mot Hirsi Ali - hon är alltför svepande och generaliserande när hon talar om islam och muslimer och hennes argument för exempelvis minaretförbud är inte direkt övertygande. Jag håller också med om att det är märkligt att göra debattprogram där alla tycker ungefär samma sak (även om kvällen avslutades med Tariq Ramadan).

Men på en punkt är jag helt oenig med Hirsi Alis kritiker. I intervjun med Johan Lundberg i Axess säger Hirsi Ali att:

kristna, feminister och upplysningstänkare bör organisera sig och bjuda motstånd. Man måste aktivt propagera för det som man tror på. De som tror på upplysning, på feminism och på kristendom måste visa övertygelse; de måste åka ut till de invandrartäta områdena och faktiskt våga stå upp för och propagera för att det som de tror på är det allra bästa.


Detta lyfts fram av bland andra Sakine Madon och Isobel Hadley-Kamptz som (ett av flera) exempel på Hirsi Alis "antiliberalism" och "intolerans".

Det är en märklig slutsats som förefaller bottna i synsättet att det skulle finnas en motsättning mellan en liberal stat och ett civilsamhälle där politiska, religiösa, fackliga och kulturella organisationer propagerar för sitt budskap.

Men en öppen kamp om människors idéer, identiteter och intressen är en förutsättning för demokrati och förutsätter i sin tur att partier, kyrkor och fackföreningar kan verka fritt, propagera för sin verksamhet och försöka värva nya medlemmar och anhängare.

Antiliberalt blir det när staten väljer att gynna den ena organisationen framför den andra. Intolerant blir det när man förvägrar vissa aktörer att verka för sina åsikter. Problemet med Hirsi Ali är inte att hon vill att kristna, feminister och upplysningstänkare ska försöka värva nya medlemmar utan att hon, genom sitt stöd för minaretförbud, är inkonsekvent och vill begränsa handlingsfriheten för muslimska samfund.

Kritisera henna gärna för det, men blanda inte ihop korten. Det går att försvara det mångkulturella samhället samtidigt som man är övertygad om att ens egen trosuppfattning eller livsstil är bäst, även för andra. Alternativet till det Hirsi Ali förespråkar i citatet ovan är ju det statiska samhälle som identitetspolitikens anhängare värnar, där individer reduceras till företrädare för sin kultur och där dessa kulturer lever sida vid sida men utan broar emellan.

(En mindre anmärkning är att det känns lite löjligt att försöka göra en poäng av att Hirsi Ali propagerar för kristendom när a) hennes ateism är minst sagt välkänd, och b) hon i meningen därefter lyfter fram Christopher Hitchens och Richard Dawkins som positiva exempel.)

(Jag har tidigare skrivit om Hirsi Ali här)

7 kommentarer:

 1. Tack för replik! I TV-intervjun nämner hon specifikt kristna via kyrkor, som ska åka ut till förorter och missionera.
  Varför vill en ateist sprida kristendom?

  Det, i kombination med hennes uttalanden om muslimer, ger en obehaglig eftersmak.

  Att sprida olika åsikter är inte antiliberalt i sig och det har (väl?) ingen påstått. Den inkonsekventa intoleransen mot en hel religion och dess utövare är däremot det.

  SvaraRadera
 2. Det jag, bl a, gick igång på var att du skrev i slutet på din artikel att vi skulle "sluta kalla det liberalt" där jag uppfattade att "det" syftade på just det resonemang jag citerat.

  Det är fullt möjligt att Hirsi Ali enbart drivs av sin aversion mot islam - även om det såklart är fullt möjligt för en person att både vara ateist och samtidigt tycka att kristna kyrkor/värderingar gör nytta. Men om vi bortser från motiven tycker jag hennes resonemang på den här punkten är bra och något som hörs alltför sällan i debatten. Därför reagerade jag mot att både du och Isobel H-K tog upp just det i era texter (som jag i övrigt tyckte var bra).

  SvaraRadera
 3. Det är absolut en viktig poäng. Tror man att människor är transformativa sociala varelser är det givetvis rimligt att(inom demokratins ramverk) försöka övertyga så många man bara kan om det som man anser är rätt och riktigt. En viss eftertänksamhet är antagligen att föredra, men jag ser det som något positivt att människor debatterar religion. Det ökar förståelsen och gynnar öppenheten. Den vurm för just kristendom som finns hos vissa företrädare för den villkorade toleransen är dock i min mening kontraproduktiv. Idén är att kristendom är bra, eftersom de kristna institutionerna tvingats anpassa sig till det sekulära samhället(grovt tillyxat). Men om man är en liberal individualist känns det bara dumt att lyfta fram kristendomen som en positiv kraft, genom att peka på dess sekulära kvaliteter. Det som man uppskattar är ju just den relativa sekularismen och toleransen och inte den kristna teologin i sig. Dessutom bygger försvaret på en syn på kristendomen som är rätt förskönande. Det är knappast amerikanska evangelister eller plymouthbröderna man har i åtanke, utan mer något i stil med svenska kyrkan. Hirsi Ali borde rimligtvis ha problem även med de förstnämnda grupperna. Däremot har givetvis även i mina ögon mer tveksamma kristna samfund all rätt att propagera för sina åsikter. Det betyder dock inte att jag ser en Livets Ord-mission i Rosengård som något positivt i sig.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker som Sakine (inget att förundras över, det gör jag för det mesta) men vill bara understryka att teism inte är anti-liberalt. Samt att det är så till den grad förenklat att beskriva upplysningen och toleransen som ett brott med religionen att det blir direkt felaktigt. det kräver att man blundar ganska hårt för upplysningens rötter i kristen teologi.

  SvaraRadera
 5. Olov: håller med helt men det motsäger väl knappast det jag skriver?

  SvaraRadera
 6. Undertecknad instämmer tillfullo i Andreas JH:s analys och har med stor besvikelse tagit del av de tre unga kvinnliga liberala stjärnskottens (Isobel H-Katz, Sakine och Dilsa Demirbag-S)kapitulation för islamisternas dagordning. Detta att kalla kritik av islam för fobi är att tillägna sig ett språkbruk som är ytterst tveksamt. TÄNK efter! Vart leder det om alla liberaler faller för alla totalitära rörelsers anhängares vokabulär och idgar självkritik på detta sätt?
  Hade sovjetsystemet någonsin fallit??

  Jag har mailat både SM och DDS men självklart inte erhållit svar - PK vänster (som de numera alltså tillhör förnekar sig ej - de vill inte ha mothugg)

  Peter Dahl
  läkare debattör
  Långedrag Göteborg

  SvaraRadera
 7. det var riktat mot RO och lite mot Sakine. my bad för att det inte var tydligt.

  SvaraRadera