4 augusti 2010

Folkpartiet och burkan

Jan Björklund har nu föreslagit att skolor ska ha möjlighet att hindra lärare och elever från att bära heltäckande slöja i klassrummet. Den angivna motiveringen är att det behövs tydliga regler kring vad som gäller och att det av undervisningsskäl bör vara möjligt att förbjuda burka eller niqab.

Ryggmärgsreaktionen från dem som varit snabbast med att kommentera är att detta handlar om simpel populism. Folkpartiet vill upprepa framgången från 2002 genom att återigen politisera integrationsfrågor. Främlingsfientliga väljare ska lockas från Sverigedemokraterna.

Givetvis vill Folkpartiet vinna väljare och inga utspel från en partiledare i augusti ett valår är något annat än mycket väl genomtänkta. Men jag tror att den taktiska analysen är något mer komplex. Ingenting talar för att Folkpartiet skulle ha förlorat mer än andra partier till Sverigedemokraterna och att det är deras väljare man nu vill vinna tillbaka, mer än några andra.

Snarare tror jag man gör bedömningen att frågan om "burka i skolan" på många sätt är en perfekt fråga för partiet. Den kombinerar två politikområden där Folkpartiet har stor trovärdighet och självsäkerhet: skolpolitiken och integrationspolitiken. Att föreslå "tydliga riktlinjer" förstärker också bilden av ett parti som vågar komma till beslut och peka med hela handen även i komplexa frågor. Dessutom är det ett politikområde dit få andra partier vill föra debatten. Tidigare i år, när frågan om burkan aktualiserades, visade till exempel såväl Fredrik Reinfeldt som Mona Sahlin att de inte hade ägnat särskilt många minuter åt att tänka igenom vad de egentligen tyckte. Det handlar helt enkelt om att utvidga det sakpolitiska territorium som allmänt uppfattas som folkpartistisk hemmaplan.

Risken är förstås att Folkpartiet återigen framställs som ett parti som fiskar i grumliga i vatten. Under 2002 års valrörelse var jag förvånad över hur enkelt man lät motståndarna definiera språktestförslaget som en främlingsfientlig flört. Även om man vann väljarna är min bedömning att man förlorade debatten, den gången. Mitt intryck är att partiets självförtroende sedan dess har vuxit och att man nu bottnar bättre ideologiskt i integrationsfrågorna. Jag tror därför att Björklund, Sabuni, Selimovic m fl ganska enkelt kan hantera den typen av vulgärargumentation som säkerligen är att vänta (med vulgärargumentation syftar jag på osaklig kritik av förslaget, vilket inte alls betyder att det inte även finns många sakliga motargument).

En annan möjlig vinnare är förstås Sverigedemokraterna som precis som alla andra partier har mycket att vinna på att de egna frågorna hamnar på dagordningen. Men det förutsätter att man utnyttjar en sådan här situation på rätt sätt. Förbud mot slöja i skolan har ett starkt opinionsstöd i Sverige medan allmänt burkaförbud på gatorna förmodligen inte är lika populärt. Hur hitta en position som avviker lagom mycket från de andra partierna?

Allt detta förutsätter förstås att frågan faktiskt kommer upp på dagordningen och stannar kvar där. Vilket inte alls är säkert.

Uppdatering: jag har kommenterat frågan för TV4 och Dagens Nyheter.

10 kommentarer:

 1. Men är det verkligen ett problem, Andreas?

  Björklund lyfter högskolorna och universiteten i diskussionen; jag är verksam vid Malmö högskola, men har aldrig sett vare sig niqab eller burka på någon student. Jag har sett två niqab i Malmö totalt sett, aldrig någon burka.

  SvaraRadera
 2. Överförmynderiets funktioner och medlöpare?

  Vem har tagit sig rätten att bestämma vilken information medborgarna skall bemyndigas att få del utav? Hur många med mig skrattar åt de poltitskt korrekta taktiska övervägandet dom bla du i extremt stor utsträckning ägnar dig åt.
  Jag är absolut ingen sverigedemokrat men är förbluffad av alla de alibis och fördomar son styr de politiska korrekta regelverket.Det är etabölissemangets och inte invandrarnas intressen som skyddas.Det är den genomgående enkla logiken bakom all rasismfobi?

  Att systematiskt använda invandrare upp som skydd och barriär för att skydda det sanna intressets kärna,nämligen att inte erkänna haveriet i invandringspolitiken.

  Du blir delansvarig med resten av den PK korrekta eliten för att förslag på lösningar blir djupfrysta.
  Ni blandar med flit ihop kritik med rasism.Invandrarna är inte ansvariga för politiken.Men politikerna är ansvariga för invandringspolitiken och dess konsekvenser. När det blir en politisk korrekt munkavle på kritiken så är det inte för att skydda invandrare mot rasism utan att skydda de politiskt korrekta haveriet.

  Ett folkfförakt är vad hela debbatten och alla överväganden om vad man får säga eller ej gör också att all fakta som konfronterar det invandrarpolitiska ansvaret göms undan.

  Nu kommer du få en gigantisk överraskning om du förstår att mitt påstående är sant. Svenska folket är inte i behov av något överförmynderi Svenskar är inga rasister som klumpar ihpop invandrare i en grupp enligt guilt by association. Folk kan faktiskt hantera att det finns ett samband mellan invandringspolitiken och alla de negativa effekterna och samtidigt förstå att inte ALLA invandrare är på ett eller annat sätt.

  Den politiskt korrekta nyckeln samtidigt dess alibi är fördomar om Svenssons fördomár.Den nyckeln skapar en extremt egendomlig och ologist inkonsekvent ordning ävan av de politisk korrekta idalen.Prioriteringsordningen på jämställdhetoch religíonsfrihet vands upp och ner beroende på vilken fråga som diskuteras.
  En omvänd "rasism" blir tydlig där invandrare och svenskar inte skall leva under samma förutsättningar och rättigheter. Utan rättigheter,värderingar och krav anpassas inte utifrån sina likställda funktioner utan beroende på VEM som diakuteras iförhållande till dem.

  Därigenom har vi fått ett systematiskt hyckleri som skapar konflikter och även öppnar upp en ökande konflikt mellan etablissemanget och medbiorgarna.
  En officiell teater blir resultataet där alla blir förlorare. Tänk efter vad är ditt bidrag vilken kraft tillhör du?

  Med Vänliga Hälsningae

  SvaraRadera
 3. Björn: nej, jag tror det är ganska få som upplever detta som ett stort problem som politiker behöver hantera. Själv ser jag en del del niqabs i olika stadsdelar i Göteborg men har nog på femton år aldrig haft en student vid universitet som ens burit hijab. Där har vi ett betydligt större problem.

  Min gissning är att Folkpartiet gärna vill prata integrationspolitik i valrörelsen och detta var ett ganska smart sätt att få in bollen på den planhalvan.

  SvaraRadera
 4. Då kan jag glädja dig med att vi har massor av studenter med hijab och andra typer av slöjor på Malmö högskola!

  SvaraRadera
 5. Och om det nu var integrationspolitik FP ville snacka kunde de väl ha valt en mer seriös fråga, allvarligt talat.

  Men de ville kanske reta upp den mest lättprovocerade delen av vänstern, och det lär de ju lyckas med - till stor nytta för SD men till ingen nytta för dem som önskar en sansad valrörelse om viktiga frågor som sysselsättning och socialförsäkringar.

  SvaraRadera
 6. Mina fördomar säger att Malmö inte är riktigt lika segregerat som Göteborg, och att det även märks i högskolemiljön?

  Sen tycker jag inte att integrationsfrågan som helhet är oviktig eller att förslaget i sig är oseriöst. Det finns väldigt mycket populistiska utspel från olika håll även när det gäller sysselsättning och socialförsäkringar. Det är mer hur man utformar förslagen, snarare än vad man diskuterar, som avgör graden av populism.

  SvaraRadera
 7. Frågan är viktig, det är vi överens om. Men förslaget ser jag som oseriöst, eftersom det sannolitk handlar om ett icke-problem. Integrationspolitiken kräver väl mer än de flesta politikområden att man håller tungan rätt i mun, och det gör inte Folkpartiet.

  SvaraRadera
 8. Det vore givetvis tragiskt om små symbolfrågor som dessa tar upp utrymme på invandrings- och integrationsområdet. Det stora problemet är främst den invandringspolitik som förts under de senaste decennierna, en politik som samtliga riksdagspartier bär ansvaret för. Men ingen inom det politiska och mediala etablissemanget har ju något intresse av en allsidig debatt där, då de drivit på, och bär ansvaret för, den kastastrofala utvecklingen. Det är det stora folkliga missnöjet med den politiken som förklarar SD:s framgångar och att partiet med största sannolikhet tar plats i riksdagen i höst:

  "De etablerade partierna har ett naturligt behov av att demonisera SD, att framställa dem som avvikande och extrema. Samtidigt är likheten mellan svenska folkets åsikter och partiets budskap på flera punkter oroväckande stora. I en ny undersökning genomförd av United Minds uppger de tillfrågade rentav att SD har den bästa politiken i flykting- och invandringsfrågor. Hela 16 procent menar att SD har bäst politik på området, motsvarande andel för socialdemokraterna är 15 procent och för moderaterna 11."

  http://www.dn.se/debatt/de-som-rostar-pa-sd-ar-frustrerade-mittenvaljare-1.1077777

  SvaraRadera
 9. Skulle man inte bry sig mer om det dumma förbudet mot keps istället. Vi är många fler som är arga över det.

  SvaraRadera
 10. Stig-Lennart Johansson14 augusti 2010 kl. 11:57

  Oskar har väl rättast?

  BananJanne föreslår "att lagen ändras" - och då
  ska väl i en demokrati gälla likhet inför densamma.

  Som gammaldags liberal skulle jag alltså vara
  mycket försiktig med lagstiftning mot viss sorts klädsel (utom möjligen kårverksamhet med fascistiska uniformer!) som inte gäller annan sorts också ?

  SvaraRadera