24 oktober 2009

Är mångkulturalismen dålig för integrationen?

Senaste numret av Journal of Ethnic and Migration Studies toppar med en artikel av den holländske statsvetaren Ruud Koopmans, som undersöker sambandet mellan mångkulturalism, välfärd och integration. Koopmans jämför åtta europeiska länder (Sverige, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Tyskland och Frankrike) och drar följande slutsats:

Kombinationen av en mångkulturalistisk politik (där politiska och sociala rättigheter inte villkoras av ex.vis språkkrav) med en generös välfärdsstat har inverkat negativt på integrationen. Sverige är tillsammans med Belgien och Nederländerna exempel på detta.

Koopmans avviker alltså från dem som brukar hävda att Sverige har Europas bästa integrationspolitik. En förklaring är att Koopmans definierar integration jämförelsevis smalt, med fokus på arbetsmarknad, segregation och kriminalitet, medan de index som har Sverige högst även bakar in invandringspolitiken i själva integrationsbegreppet. Istället ser alltså Koopmans utformningen av invandringspolitiken som en tänkbar förklaring till varför invandrare har svårare att få arbete i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar