8 oktober 2009

Tolerans och värdegrund

Befinner mig i Örebro på statsvetarkonferens, där jag imorgon presenterar ett papper med den ”något” pretentiösa titeln ”Kritik av den intoleranta värdegrunden”.

Pappret är egentligen ett försök att komma vidare och göra något mer genomtänkt av ett tema som jag berörde en del i min avhandling. Min teoretiska huvudpoäng handlar om att tolerans bör förstås som ett alternativ till en (demokratisk) värdegrund, inte som en del av en sådan. Jag har en proceduriell syn på toleransbegreppet, vilket innebär att, något hårdraget, man endast kan vara tolerant inför handlingar/traditioner/åsikter som man ogillar. Detta står i skarp kontrast till en substantiell toleransdefinition, enligt vilken tolerans binds vid vissa givna åsikter.

Min empiriska utgångspunkt är att ett värdegrundstänkande, som inkluderar ett substantiellt toleransbegrepp, vinner mark i svensk och europeisk debatt. Jag ger två exempel på detta: dels att lagar har införts eller föreslagits som handlar om att villkora medborgarskap/uppehållstillstånd med ett aktivt bejakande av samhällets rådande värdegrund (i Sverige har både Moderaterna och Folkpartiet föreslagit varianter på detta). (Detta är en del av det fenomen som jag tidigare beskrivit som den "villkorade toleransen")

Det andra exemplet handlar om att partier som är kritiska till invandring och mångkulturalism motarbetas och särbehandlas, politiskt och medialt. Alldeles bortsett från att ett parti som Sverigedemokraterna är hyfsat skickliga på att utnyttja detta till ett martyrskap, går det inte att förneka att det handlar om en tydlig särbehandling som grundar sig i en vilja att stänga ute vissa åsikter och argument från debatten.

Syftet med en värdegrund är alltså att hålla den demokratiska arenan ren från det icke önskvärda, må det handla om homofoba islamister eller främlingsfientliga nationalister.

Vad jag gör i pappret är att jag kritiserar detta ”värdegrundstänkande” på lite olika grunder, och hävdar att en proceduriell toleransnorm är bättre, för att hantera de värderingskonflikter som är oundvikliga i ett mångkulturellt samhälle.

Såg också precis att Björn Östbring skrivit ett långt och intressant inlägg på sin blogg där han kommenterar just de här delarna av min avhandling.

2 kommentarer:

  1. Låter intressant, lägg gärna upp ditt paper på bloggen!

    SvaraRadera
  2. Det är ännu i utkast-version, men så fort det börjar närma sig färdigt skick kommer det.

    SvaraRadera