7 november 2011

Den enklaste förklaringen till stöd för anti-invandringspartier

Den brittiska tankesmedjan Demos har idag publicerat en intressant rapport om stödet för anti-invandringspartier i Västeuropa. Via partiernas sidor på Facebook har totalt över 12,000 sympatisörer rekryterats till enkätstudien som täcker 14 anti-invandringspartier (i studien kallas de ”Populist parties and movements”) i elva västeuropeiska länder.

Urvalet är alltså inte representativt för dessa partiers väljare som helhet (ungefär två tredjedelar av dessa ”online-supporters” röstade på respektive parti vid senaste valet) vilket gör det mindre relevant att referera enskilda procentsatser, men studiens resultat är ändå intressanta och användbara; dels genom möjligheten att jämföra partierna med varandra, men framför allt genom att fokus är inriktat på att studera varför svarspersonerna sympatiserar med partiet. Vad gäller motiven är det inte särskilt troligt att ett annat urval skulle ha gett särskilt annorlunda resultat. 

Den bild som tecknas av de europeiska anti-invandringspartiernas sympatisörer är nästan provocerande enkel. Det är väljare som i första hand känner en positiv identifikation med dessa partiers värderingar och invandringspolitiska förslag och endast sekundärt kan betraktas som proteströstare. Det är väljare som sätter ett högt värde i att försvara sina länders nationella och kulturella identiteter och därför upplever invandring, mångkulturalism och islam (och EU) som ett hot som måste bekämpas. Det är också väljare som är bekymrade över korruption och brottslighet, vilken i hög utsträckning associeras med invandringen, och som uppvisar ”shockingly low levels of trust” (s.19) för rättsväsendet (men däremot endast marginellt lägre generell tillit jämfört med de siffror för befolkningen som helhet som framkommer i exempelvis Eurobarometer-undersökningar).

Sverigedemokraternas väljare utmärker sig i undersökningen genom att vara de som är allra mest fokuserade på invandringsfrågan. I övrigt är det också intressant att sympatisörernas identifikation med partiernas värderingar är högre för de mindre radikala partierna (som t ex norska Fremskrittspartiet) jämfört med de mer hårdföra (som English Defense League och British National Party).

Mindre betydelsefulla är ekonomiska faktorer. Jämförelsevis få sympatisörer anger ekonomiska argument. Inte heller rasistiska eller xenofobiska argument är framträdande; rapportförfatttarna skriver att ”although it is often believed that members of PPAMs [Populist Parties And Movements] join because they dislike non-members of their ethnic group, reality appears more nuanced” (s.46).

Detta är förvisso inga nya resultat men de går på tvärs med två väletablerade förhållningssätt till dessa partiers väljare: att de kan avfärdas som rasister och/eller att deras ståndpunkter kan reduceras till irrationella uttryck för ekonomiska svårigheter. 

Dessa förhållningssätts popularitet följer naturligtvis av deras bekvämlighet, ett enkelt sätt att slippa ta dessa partiers idéer på allvar. Därför är det viktigt att påminna om att denna bild till stor del är falsk. 

14 kommentarer:

 1. Det här har redan den nederländske statsvetaren Wouter van der Brug visat i ett flertal artiklar baserade på betydligt mer tillfölitlig metodologi än denna webb-survey.

  van der Brug borde vara obligatorisk läsning för alla som intresserar sig för invandringskritiska partier och väljare.

  Men intressant ändå.

  ATEIST

  SvaraRadera
 2. Vad spelar det för roll att Wouter har sagt det tidigare och/eller bättre... folk fattar inte ändå! Media hycklar och förblindar människor som går på deras lögner eller konstiga tystnad.
  Sanningen om den andra sida måste fram.

  Överallt är man anonym... så fort man pratar om islm och/eller invandring hmmm

  SvaraRadera
 3. Tack-då känner jag mig med i gruppen "kritisk utan xenofobi eller ekonomiska skäl"
  Kanske är invandringen inget svar för oss som gillar ett jämlikt samhälle där kvinnan skall ha samma möjligheter som männen. Vi som ogillar fattigdom och utanförskap.

  SvaraRadera
 4. Problemet är att Wouters resultat fortfarande negligeras av en rad forskare som envisas med att att sprida myter om att röstning på partier som SD styrs av rasism och missnöje.

  Framförallt gäller detta svenska statsvetare.

  Internationellt tillhör Wouter van der Brug de mest kända och citerade statsvetarna. Så forskarsamhället i stort har tagit till sig hans forskning.

  Varför han inte är mer populär i Sverige kan man bara spekulera i.

  ATEIST

  SvaraRadera
 5. Tack ifrån en "ansvarsfull och regimkritisk" medborgare i Sverige. Jag älskar mitt land och vill värna vår kultur, gör det mig till "rasist"?

  SvaraRadera
 6. En av få bra forskare på området i Sverige är Jens Rydgren - som visat på att väljare till invandringskritiska partier inte styrs av rasism och främlingsfientlighet.

  ATEIST

  SvaraRadera
 7. "I övrigt är det också intressant att sympatisörernas identifikation med partiernas värderingar är högre för de mindre radikala partierna"

  Det verkar alltså finnas utrymme för i värderingsfrågor mer liberala invandringskritiker, typ Pim Fortuyn. Men skulle ett nytt invandringskritiskt parti utan dumkonservativa inslag (tänk Björn Söder och Pride!) här i Sverige kunna bli en maktfaktor vid sidan om SD, eller skulle dess framträdande innebära att vi fick två 3,5%-partier?

  SvaraRadera
 8. ATEIST: har du möjligen några länkar till van der Brugs och Rydgrens forskningsresultat?

  SvaraRadera
 9. Magnus,

  Kolla in följande publikationer (tyvärr krävs det nog att man har tillgång till tidskrifterna via ett universitetsbibliotek för att man ska kunna läsa artiklarna - men det kan du skaffa dig genom att gå in på ett dylikt bibliotek):

  2008. Rydgren, J. "Immigration Sceptics, Xenophobes, or Racists? Radical Right-wing Voting in Six West European Countries." European Journal of Political Research 47:737-765.

  Van der Brug, W. and M. Fennema (2007). Whatcauses people to vote for a radical right party? A review of recent work. International Journal of Public Opinion Research 19(4):474-487.

  Van der Brug, W. & M.Fennema (2003), ‘Protest or mainstream? How the European anti-immigrant parties have developed into two separate groups by 1999’. European Journalof Political Research 42(1):55-76.

  ATEIST

  SvaraRadera
 10. "Tack ifrån en "ansvarsfull och regimkritisk" medborgare i Sverige. Jag älskar mitt land och vill värna vår kultur, gör det mig till "rasist"?"

  Kort och gott: Ja.

  SvaraRadera
 11. Min tes är att skillnaden mellan de som röstar på SD och liknande invandringskritiska partier i väst, och de som blankt avfärdar dessa partier och deras anhängare, är att de invandringskritiska menar att vi har ett val att göra, medan de andra mer eller mindre uttalat menar att det är ödesbestämt att vi måste hantera massinvandring av icke lämpliga individer och de medföljande problemen.

  ATT det uppstår problem i form av arbetslöshet med påföljande "utanförskapsproblem" (ursäkta för det ordet), ja kanske tom att det kan uppstå kriminalitet som en följd av detta, tror jag att de flesta är överens om, även om invandringsförespråkarna hävdar att dessa är marginella i förhållande till fördelarna.

  HUR dessa problem skall adresseras är som sagt den stora stötestenen - skall man angripa roten till det onda genom att reglera/strypa invandringen mera intelligent, så som tex SD vill, eller skall man fortsätta att lappa och laga med olika (verkningslösa) åtgärder alltmedan den höga och olämpliga invandringen fortsätter i samma styrka och kanske tom tillåts öka?

  Snart är allt detta helt akademiska frågor. Den ekonomiska skiten kommer att träffa fläkten allt oftare och allt hårdare, och då kommer Europas största och mest fatala experiment, dvs införandet av mångkulturalismen, massinvandringen och den islamska utbredningen, att stoppas av ren självbevarelsedrift.
  Hoppas jag.

  SvaraRadera
 12. Nu har Aftonbladet också skrivit om undersökningen. Enligt ledarskribent Lindberg visar den tydligen att de invandringskritiska partiernas anhängare är "En international av människor som hatar utlänningar."

  http://www.aftonbladet.se/ledare/article13906845.ab

  SvaraRadera
 13. Rydgrens artikel finns faktiskt tillgänglig ute på nätet. Bara att söka på titeln!

  SvaraRadera