22 augusti 2010

Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och den svenska jämställdheten

När Jimmie Åkesson och Gudrun Schyman ikväll debatterar jämställdhetspolitik i Agenda är det två extremer som möts. Den ene företräder ett parti som hävdar att invandrare är mer benägna att begå brott (och särskilt sexualbrott), än vad svenskar är. Den andre ser mäns våld mot kvinnor som en universell konstant och har till sitt nya parti tagit med sig idén att det är samma strukturer i Sverige som i talibanernas Afghanistan.

Låt oss hoppas att debatten inte fastnar i skruvade tolkningar av olika gruppers eventuella överrepresentation i brottsstatistiken. En jämställdhetsdebatt mellan Åkesson och Schyman skulle nämligen kunna bli väldigt spännande.

Som många har påpekat skiljer Sverigedemokraterna ut sig från övriga partier i Sverige inte enbart genom sin invandrings- utan också genom sin jämställdhetspolitik. Partiet ogillar pappamånader. Man vill sänka gränsen för fri abort från 18:e till 12:e veckan. Man talar om väl om kärnfamiljen och beskriver skilsmässor som ett problem. Man tar avstånd från idén att kön är en social konstruktion och betraktar istället könsskillnader som naturliga.

När Bengt Westerberg frågade ut Jimmie Åkesson i ett program i TV8 i våras gjorde han detta till ett retoriskt huvudnummer och sa ungefär att ”er politik är i själva verket ganska osvensk, svenskar har inga problem med skilsmässor och aborter men just det vill ni bekämpa”. Åkesson blev svaret skyldig.

I en bemärkelse hade Westerberg, som även medverkar i kvällens Agenda, helt rätt. Sveriges jämställdhets- och familjepolitik har ett brett opinionsstöd, åsiktsskillnaderna mellan de etablerade partierna är små och på landets ledar- och debattsidor är samsynen om möjligt ännu större (såväl Aftonbladet som Expressen som Dagens Nyheter är t ex för en individualiserad föräldraförsäkring). Jämställdhet omnämns väldigt ofta som ett typiskt svenskt värde.

Det är således ganska lätt att avfärda Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik som extrem och göra den retoriskt tacksamma poängen att de är osvenska.

Men med den strategin riskerar man också att skjuta sig själv i foten. Ur ett europeiskt perspektiv är Sverigedemokraterna allt annat än extrema på jämställdhets- och familjepolitiksområdet. Tvärtom är det förmodligen Sverigedemokraterna av de svenska partierna som ligger närmast någon sorts medianuppfattning bland europeiska partier. Jämför vi med den syn som dominerar i de länder från vilka merparten av de senaste decenniernas invandrare har kommit till Sverige är det också Sverigedemokraterna som ligger närmast.

Det är därför motsägelsefullt att avfärda Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik samtidigt som man också, utan reservationer, avfärdar deras idé att invandrare måste assimileras.

Det är också en aning paradoxalt att medan Sverige är ett extremt land i global jämförelse (inget annat land i världen avviker mer från medianen av alla världens länder, när man jämför genomsnittet för befolkningarnas åsikter i värdefrågor) så blir det svenska nationalistpartiet extremt i Sverige just genom att ta avstånd från stora delar av det åsiktspaket som idag definierar svenskheten. Det är också intressant att det parti som främst företräder den ideologi, feminismen, som i Sverige kanske har sin allra mest framträdande position, hittills helt har avstått från att koppla ihop detta med svenskhet.

Men Sverigedemokraterna är nationalister mer än de är populister. I grunden finns en specifik idé om det goda, homogent svenska, samhället, och där är feminismen nästan lika främmande som mångkulturalismen, samkönade äktenskap lika avvikande som moskéer. Företagsledaren är lik mycket man som han är svensk medan hemmafrun bara är välkommen om hon är vit.

Och Gudrun Schyman övergav populismen när hon bildade Feministiskt initiativ och står, trots svaga opinionssiffror, fast vid sin ideologiska övertygelse om könsförtryckets globala struktur. Därför talar hon och hennes partikamrater mycket om löneskillnader och föräldraledighet, men inte alls om burkor eller könsstympning. Partiet betonar kampen mot rasism vilket i praktiken ofta inneburit ett ogiltigförklarande av varje påpekande om kulturell variation i synen på könsroller.

Jag har flera gånger förutspått att Sverigedemokraterna kommer att förändra sin politik, i mer populistisk riktning. Men trots enstaka försök att spela ut grupper mot varandra – som när man försökt värva HBT-röster med islam-varningar – kvarstår huvudintrycket att partiet prioriterar en ideologiskt renlärig uttolkning av svenskheten framför en mer uppdaterad med, rimligen, större väljarpotential.

Ytterlighetspartier med alltför avvikande åsikter har inte många väljare att hämta i Sverige. Därför är det fortfarande tveksamt om Sverigedemokraterna klarar spärren och därför är Feministiskt Initiativ chanslösa i årets val. Detta trots att det finns en stor potential i såväl invandrings- som jämställdhetsfrågan, och kanske ännu mer så om man skulle koppla ihop de båda.

15 kommentarer:

 1. Hur menar du de skulle kopplas ihop (FISD/SDFI)?

  SvaraRadera
 2. "Den ene företräder ett parti som hävdar att invandrare är mer benägna att begå brott (och särskilt sexualbrott), än vad svenskar är."

  Just detta är väl inte någon extremståndpunkt? Det är ju detta som den seriösa forskningen visar och inte ens något som SD:s motståndare ifrågasätter (de brukar dock, felaktigt, hävda att saken beror på socioekonomiska faktorer). Däremot har du rätt i att SD står för den klart mest värdekonservativa linjen av partierna i Sverige, så där blir det något av "extremer" som möts. Det handlar dock om en folkligt förankrad värdekonservatism där man motsätter sig radikalfeminism, genustramset, RFSL:s agenda etc. Det tror jag nog att det finns en viss potential för. Hursomhelst är det invandringsfrågan som är partiets för närvarande enda starka fråga och den som ger partiet röster. Och särskilt tveksamt om SD klarar spärren är det nog inte. Partiet har av allt att döma passerat den för något år sedan och snittar t o m i dag över densamma. Med tanke på den väldokumenterade underskattningen av partiet i opinionsundersökningarna måste partiets siffror störtdyka för att det ska finnas anledning att tro att SD kan missa riksdagen.

  SvaraRadera
 3. "Det är därför motsägelsefullt att avfärda Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik samtidigt som man också, utan reservationer, avfärdar deras idé att invandrare måste assimileras."

  Varför är det det? Förtydliga!

  Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

  SvaraRadera
 4. Som så ofta med sådana här 10-minuters-debatter hann inte mycket vettigt bli sagt. Det mest påfallande var väl att programledaren verkade ha fördomar mot svenska män och påstod att "de flesta våldtäkterna begås onekligen av svenska män" och ville veta vad Åkesson skulle göra åt det. Mig veterligen finns det inget stöd för det påståendet i dag. Redan i BRÅ:s rapport från 1996 stod invandrarna för 38 % av våldtäkterna (gällande åren 1985-1989) och eftersom det inte hänt så mycket med överrepresentationen, samtidigt som invandrarnas andel av befolkningen ökat påtagligt, så måste den siffran ha ökat markant. Tyvärr finns dock ingen uppgift i BRÅ:s senaste rapport om saken; bara invandrarnas fortsatt höga överrepresentation presenteras.

  SvaraRadera
 5. Intressant och lärande inlägg. Det tragikomiska främträder genom din beskrivning av att just "svenskheten" är det som F! inte förstått att utnyttja liksom omvänt SD omedvetet använder sig av det mer "osvenska" i sin programförklaring kring t.ex. jämställdhetsfrågan(om man håller sig till den). Debatt, ja, det blir omöjligt förstås att försöka få till en dialog, när skamgränsen för förenkling och hugskott har en så låg ribba. Schyman kunde gott uppdaterat sina siffror i brotts-statistik och förberett en tolkning, eftersom det ändå alltid är samma återkommande retorik från SD.

  SvaraRadera
 6. Du skriver: "där är feminismen nästan lika främmande som mångkulturalismen, samkönade äktenskap lika avvikande som moskéer. Företagsledaren är lik mycket man som han är svensk medan hemmafrun bara är välkommen om hon är vit."

  Är detta en typisk SD-väljare menar du?
  Den bilden stämmer inte in på de jag känner som kommer rösta på SD i valet.

  SvaraRadera
 7. ”er politik är i själva verket ganska osvensk, svenskar har inga problem med skilsmässor och aborter men just det vill ni bekämpa”
  Vad menar Bengt Westerberg? VEM är det som anser att göra abort och skiljas är oproblematiskt? För de allra flesta är det nog högst negativa upplevelser och kan inte se något ”osvenskt” i att vilja ”bekämpa” förekomsten av dem så länge det inte handlar om några förbud.

  Sen är ju utgångspunkten att svenskhet skulle definieras av något politiskt ”åsiktspaket” som dessutom tydligen dikteras av Aftonbladets, Expressen och DN:s ledarsidor mycket märklig! Kan man inte anse sig vara svensk om man inte delar åsikterna på ledarsidor och hur gör man om åsikterna på dessa skiljer sig åt? Svenskhet handlar nog faktiskt mer om t.ex. språk, historia, kultur, traditioner, sociala koder och referensramar än om några kulturradikala vänsteråsikter.

  Sen har jag svårt att se att Sd har något att vinna på att urvattna sin politik för att närma sig ”mitten” i svensk politik, där är det redan rejält trångt. Man har nog mer att vinna på att hålla sig nära sidlinjen, det är där ytorna finns, så länge man kan hålla bollen på plan och inte spelar ut den genom alltför ”extrema” förslag. Sd har betydligt större ytor att spela på än partier som Fi. Det finns ett rejält demokratiskt underskott när det gäller invandrings/integrationspolitiken vilket t.ex. visats av SOM-institutets undersökningar där det finns ett mycket stort stöd för en restriktivare invandringspoltik och assimilation. Samma demokratiska underskott finns knappast när det gäller jämställdhetspolitiken och stödet för radikalfeministiska åsikter är mycket svagt.

  SvaraRadera
 8. Mycket bra kommentar. Ett folk som är så hjärntvättat och som i så pass stor utsträckning förlorat sin självförsvarsförmåga och som tror sig om att vara ”modernt” och till och med kanske ”upplyst”, när det begår massmord på sig självt, dvs. bl.a. sina foster, när det super, när de äkta paren skiljer sig i mycket hög omfattning, och när deras barn mår ”mycket dåligt” i största allmänhet, och inte minst de unga flickorna. Ett svagt, ett ”vilset” och ”vilsefört” folk, utan större livskraft, utan större självförsvarsförmåga, och utan större självinsikt eller förmåga att förstå vad eller hur det skall bära sig åt för att ta sig ur självförnekelsen och den självförstörelsespiral som det befinner sig! Som är famlande och på gränsen till total idioti, i den allmänna bortkollringen genom massmedias alla kanaler, inte minst den s.k. ”underhållningen”. Det har pågått så länge, så länge, så länge, många, många decennier (kanske ända sedan 1500-talet?) så folket, det svenska, är så oförmöget till någon som helst egentlig politisk handling i försvar för sig självt, utan låter sig villigt utplånas, i tron att det är ”modernt” och ”snällt” och till och med ”intelligent” att förneka sig självt, till förmån för ”alla andra riktiga folk, med riktiga kulturer, identiteter, språk och självförsvarsrättigheter”. Men, allt är kanske i sin ordning, det är kanske ”naturens gång”? Men många är nog de svenskar som faktiskt saknar…

  SvaraRadera
 9. Lars, det måste ju betyda att svenskarna stod för 62 procent av våldtäkterna. Vad ska vi göra åt det, tycker du? Jag menar, sen när vi väl slängt ut alla med mörk hy, mörkt hår och bruna ögon. När de är borta, och de enda som är kvar är de fullständigt blonda, långa, blåögda och inavlade svenskarna.
  Vad gör vi då, när de står för 100 procent av våldtäkterna? Är det då vi kanske börjar tvivla på vad som är en våldtäkt? Hon ville nog egentligen? Hon är en liten slampa som ljuger? Och ni blir ännu lite mer indoktrinerade: allt är kvinnans fel. Hon ljuger, hon är falsk, det går inte att lyssna på vad en kvinna säger. Så småningom hämtar ni era stenar.

  SvaraRadera
 10. Det är sådan som DU och dina gelikar som gör att partier som SD för ökat stöd i samhället.
  Att förvanska fakta och dölja andra misskrediterande saker som den vanlige medborgaren redan känner till sanningen om leder till framgång för SD.
  Att dölja saker gör allt värre.
  Även mitt parti deltar i denna mörkläggning.

  Moderaten

  SvaraRadera
 11. Hm, läser inte Schyman på om aktuell genusforskning? :-) Rikskänd genusprofessor: mellanösternmännen uppmuntrar svenska Patriarkatet!

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  SvaraRadera
 12. Andreas, det är ju också lite svårt att tro att Schyman skulle få med sin det hon kallar "patriarkala" minoritetskulturer på genuståget. Jag har länge väntat på kollisionen. Än så länge löser man det med friskolor och annat för att slippa genuspropagandan. "Genomsyra hela utbildningsväsendet" - jo tack vi ser ju det. Räcker det inte snart!?!

  SvaraRadera
 13. "Lars, det måste ju betyda att svenskarna stod för 62 procent av våldtäkterna. Vad ska vi göra åt det, tycker du?"

  Precis. 1985-1989 (!) var det så. I dag skriver vi 2010 och invandringen från 1990 och framåt har varit rätt betydande, för att uttrycka sig milt, så invandrarnas andel måste ha ökat markant. Därför tycker jag att det inte vore så smart att angripa ett problem som inte längre är aktuellt (svenska män begår 62 % av våldtäkterna), då det helt omvända förhållandet kan gälla. Eller vad tycker du?

  "Jag menar, sen när vi väl slängt ut alla med mörk hy, mörkt hår och bruna ögon."

  Det omänskliga vansinnesförslaget får stå för dig. Det mest vettiga är väl att göra det som SD förespråkar; lägga om den förda invandringspolitiken som så uppenbart misslyckats. Infödda våldtäktsmän kommer vi för övrigt alltid att ha och de får man väl fortsätta att försöka lagföra. SD har väl alltid velat höja straffen för våldtäkt och andra grova brott oavsett om de begås av brun- eller blåögda...

  SvaraRadera
 14. Ja, SD är ett extremt parti i synen på jämställdhetsfrågor - om man jämför med våra andra partier. Däremot ligger man i mycket nog ganska nära vad folk i allmänhet tycker. T.ex. är det knappast någon stor majoritet av det svenska folket som helhjärtat står bakom pappamånader och absolut ingen majoritet som ställer upp på det antivetenskapliga genusvansinnet. Det är dessutom tveksamt om abortlagstiftningen skulle ha så stort stöd som den har ifall vi hade haft en öppen debatt i frågan och debattörer kunnat träda fram som abortmotståndare/abortskeptiker utan att stämplas som kvinnohatande mörkermän. (Förresten har jag svårt att se abort som en kvinnofråga. Den handlar om allt för fundamentala saker.)

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera